Bekijk het origineel

Opgemerkt

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Opgemerkt

7 minuten leestijd

Opwekking

In het RD van 21 november 1995 ik een artikel over de ”Vierhoutenonferentie”. Hierin kwam naar voren at de jeugd van tegenwoordig een lijmoedig Evangelie wenst. Daarom eet het Evangelie op een blijde en uidelijke manier gebracht worden en an komen de mensen wel.

Maar is dat ook wat God wil? De ugd kan wel een blijmoedig Evangee wensen. Maar wil God dat ook? ijns inziens zijn de mensen van teenwoordig veel te consumerend ingeeld. Men moet het Evangelie op een presenteerblaadje aangereikt krijgen. oe makkelijker, hoe beter. Maar hoe ren we Christus dan nog kennen? od zegt toch Zelf in Zijn Woord: nderzoekt de Schriften, want die in het die van Mij getuigen”. Hierbij het gebed heel belangrijk.

Het gaat niet om de grote aantallen aarin mensen komen; het gaat om de rechtheid waarmee ze komen. Na- urlijk mogen we bidden dat er veel ensen tot bekering komen. Maar het langrijkste waar het om moet gaan.

Gods eer. Wij kunnen grootse cam- gnes opzetten. Maar dan is het gelar heel groot dat het daarbij gaat om ze eer. Een opwekking begint veelal de kerk. Als Gods Geest daar erkt, komen de grote aantallen van- lf. Kijk maar eens naar de uitstor- van de Heilige Geest op de pink- rdag in Handelingen 2. Kort daarna erden Petrus en Johannes gevangen nomen. En werden er toen grootheepse evangelisatiecampagnes opzet om toch maar mensen te trek- n? Nee, helemaal niet. Men kwam hun vrijlating in gebed bijeen (Handelingen 4). Bad men voor grote aantallen mensen? Nee, men bad voor de verheerlijking van Gods Naam (vers 30). En God gaf hen de vrijmoedigheid om te spreken (vers 31).

Bovendien wat heeft men aan een blijmoedig Evangelie wanneer men niet overtuigd is van zonden? Het Evangelie moet uitdrijven tot Christus als enige Borg Die geleden heeft voor zondaren om hen zalig te maken. En als men dan mag weten dat men in Christus geborgen is, dan is er oprechte blijdschap. Hier op aarde van tijd tot tijd maar volmaakt in de hemel.

A. J. van den Noort Alpherwetering 11 2741MK Waddinxveen

Vloek en zegen

Naar aanleiding van ”SGP-video” in het RD van 20 november het volgende over de inzending van de heer Bouman.

Op allerlei gebied wordt apparatuur uitgevonden die nuttig is en misbruikt wordt tot bederf der gehele mensheid. Het gebruik van tv, radio en video kan doelmatig zijn, doch in de meeste gevallen moet men er direct afstand van doen of deze apparaten uitzetten om wat erop te zien en te horen is.

Doch wat dunkt u van de uitvinding van de boekdrukkunst die nu zo geperfectioneerd is dat razendsnel de bedrukte vellen van de drukpers rollen. Wat ging er niet een zegen van uit dat de Bijbel door die uitvinding gedrukt en verspreid kon worden. Tevens de predikaties van dominees uit de Nadere Reformatie.

Doch wat is er in de eeuwen daarna en heden vooral geen valse leer verspreid geworden en nu ook wat van de persen tot ons komt dat men moet zeggen: was dat maar nooit uitgevonden!

Zegen en vloek kunnen gedrukt worden. Moet daarom de drukpers verboden worden? De mens kan gezegend worden in de gedrukte werken van betrouwbare voorgangers, doch ook een verwoestende invloed uitoefenen op anderen. Zo zal men over dit gegevene nadenken. Het nuttige dat tot heil van de mens is, gebruiken en dat in tegenstelling is, verwerpen. In Nederland worden Bijbels gedrukt. Van dezelfde persen het tegenovergestelde.

Zouden dan alle uitvindingen te veroordelen zijn? Ja en nee. Bijvoorbeeld uitvindingen als de pil en die van medische onderzoekingen om bij voorbaat vast te stellen of het kind gehandicapt geboren zou worden, om na dat ondezoek eventueel tot abortus te besluiten. Deze uitvindingen zijn van satanische oorsprong. Satan zei tegen Eva: „Gij zult als God zijn”. Zo is nu de moderne mensheid bezig om de geheimenissen Gods in de natuur en het leven zelf te willen verklaren met het verduisterd verstand. Lees maar wat geschreven is dat de wereld en wat leeft door een oerknal tot stand gekomen zou zijn. Waar komt dan die oerknal vandaan? Dan staat de wetenschap stil. Want God heeft het laatste Woord en wij zijn dan met stomheid geslagen. Eens, wie weet hoe spoedig, zal God ingrijpen in deze Godontkennende wereld.

Hr. Heederik Boekweitland 55 Soest

Willow Creek (II)

Na thuiskomst van het bezoek aan de conferentie in Willow Creek werden we (vier conferentiegangers) onaangenaam verrast door uw artikelen over deze gemeente (pagina 2 van RD Accent op 11 november).

Helaas heeft uw verslaggever het stichtelijke woord met een wat evangelische strekking en tegelijk enkele volstrekt bijbelse elementen niet helemaal begrepen. Het ging over Handelingen 5:1-11. Het gaat daar over het manipuleren van de waarheid. Dat is precies wat er in de artikelen over Willow Creek gebeurt. Kerkelijk Nederland wordt een zeer eenzijdig beeld voorgeschoteld van de Willow Creek Community Church.

De hele pagina ademt een volstrekt negatieve geest en dat is verre van terecht. Inhoudelijk wordt er niet of nauwelijks op de zaken ingegaan. De artikelen blijven hangen in uiterlijkheden en natuurlijk precies die uiterlijkheden waar wij als ‘goed gereformeerden’ niets van moeten hebben.

De WCCC is een gemeente die de Bijbel volstrekt serieus neemt, van kaft tot kaft. Kernwoorden als gemeenschap, lofprijzing, aanbidding, groeien in geloof en evangelisatie zijn niet alleen fijne gespreksonderwerpen, maar deze kernwoorden worden concreet ingevuld in het gemeente-zijn.

Ze willen gemeente zijn voor elkaar, zoals God er voor hen is en wil zijn. Tevens willen ze gemeente zijn voor de niet-kerkelijken, zoals ook Gods hart ernaar uitgaat om het verlorene te zoeken en zalig te maken.

Zonde en schuld worden niet onder het kleed geveegd. Integendeel. Voordat iemand lid wordt van de gemeente heeft hij/zij een gesprek met een groepsleider. In dat gesprek worden alle zonden door de persoon zelf uitgeschreven, doorgenomen en uitgesproken voor God. De schuld wordt beleden.

Het tweede artikel over Bill Hybels is zeer tendentieus. Met wat kleine aanpassingen kan het zo in Story of Privé geplaatst worden. Het aanhalen van Schuier mist alle grond en de conclusie aan het eind is ronduit beschamend.

Het gaat in de WCCC niet om menselijke wilskracht en charisma. Het gaat om mensen die zich met hun wilskracht en hun door God gegeven gaven inzetten voor de beste zaak die er is: de opbouw van het Koninkrijk van God tot eer van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Henk den Breejen Buitendams 350 3371BT Hardinxveld-GIessendam

Willow Creek (III)

Met ambtsdragers en predikantambtsdragers bezocht de heer Bax de laatstgehouden conferentie in Willow Creek USA. Hij deed ons, lezers, daar paginagroot verslag van. Ik ben er niet geheel zeker van of dat ook objectief was.

Verslaggever Bax noemt allerlei details die niets met de kern van de zaak van doen hebben. Bax zet direct in de kop de toon: ”Nederlandse voorgangers steeds vaker in de leer bij megakerk”.

Maar wat daar te leren viel, kwam nauwelijks tot uitdrukking in zijn verslag. Hij is gul met het plaatsen van aanhalingstekens daar waar dat taaltechnisch niet past en trekt daarbij heel subjectief in twijfel wat de ander zegt.

Wat is er belangrijk aan te weten dat de pianist tevens voorbidder-voorzanger is. Kan dat niet samengaan?

Dat de gitarist een Rolling-Stonekapsel had, wat heeft dat er nu mee te maken? Ik weet echt niet hoe zo’n kapsel eruit ziet, maar het zou me wel interesseren wat die man speelde.

Bill Hybels zou geen theologische opleiding genoten hebben. Toch wel bijzonder dat hij predikant is van zo’n megakerk! Overigens waren Wulfert Floor en Charles H. Spurgeon evenmin theologisch geschoold, maar ze spreken nog nadat ze gestorven zijn.

Mogelijk was Bax er even niet op bedacht dat een Amerikaanse dienst anders is dan een zendingsdag in bijvoorbeeld Elspeet en onthield hij ons wat er op de conferentie nu werkelijk aan de orde kwam. Dat was de aandacht voor de zorgbarende leegloop van kerken. De zorgen die gemaakt worden over wat strijdig is met het Woord van God en toch uitgedragen en geleerd binnen één en dezelfde kerk, om maar bij de ene te blijven.

En, hoe bereiken we die duizenden die letterlijk niet meer van God en Zijn gebod weten?

Dat is ook de reden waarom Nederlandse voorgangers steeds vaker in de leer gaan bij een megakerk.

Jan Tamboer Jhr. v.d. Pollstraat 71 2151AE Nieuw Vennep

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 november 1995

Reformatorisch Dagblad | 28 Pagina's

Opgemerkt

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 november 1995

Reformatorisch Dagblad | 28 Pagina's

PDF Bekijken