Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Robeco in de slag met verzekeraars

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Robeco in de slag met verzekeraars

5 minuten leestijd

Schoenmaker blijf bij je leest. Dat gezegde geldt al lang niet meer voor de diverse soorten financiële bedrijven. Zo betreedt ook Robeco een nieuwe markt Noodgedwongen, volgens topman Korteweg. Sparen en beleggen zijn fiscaal minder aantrekkelijk dan verzekaen. Genoemd concern voelt zich op oneigenlijke wijze beconcmreerd en opent de tegenaanval door levenproducten te gaan verkopen.

De in Rotterdam gevestigde groep heeft ten behoeve van de uitbreiding van haar activiteiten een eigen verzekeringsmaatschappij opgericht. Die opereert onder de naam RoZeker. Zij geeft in eerste instantie alleen koopsompolissen uit.

Iemand stort een bedrag, het kapitaal wordt belegd en die persoon ontvangt na vijftien of twintig jaar -opname tussendoor is niet mogelijk- een eenmalige uitkering. Dit betreft de meest simpele constructie op het gebied van vermogensvorming met een risico-element rond het overlijden van de polishouder. Zij ligt dicht aan tegen het gewone beleggen, van oudsher de specialiteit van Robeco.

Op een later tijdstip neemt de nieuwe aanbieder ook andere varianten in zijn pakket op, zoals: de kapitaalverzekering (met een reeks premiebetalingen en een uitkering ineens), de lijfrente (met als kenmerk: periodieke inkomsten vanaf een bepaalde datum) en de overlijdensverzekering bij hypotheken.

Fiscaal voordeel

Er is sprake van een geweldige groeimarkt. De oudedagsvoorziening van de overheid, de aow, raakt onder druk en een versobering van de contracten in de sfeer van de collectieve pensioenen valt in de toekomst niet uit te sluiten. De mensen worden voor hun onderhoud na het verlaten van het arbeidsproces, steeds meer op zichzelf teruggeworpen. Zij doen er verstandig aan op eigen initiatief de nodige reserves op te bouwen. Daardoor liggen er enorme kansen voor de levensverzekeraars. Die floreren bij de afbraak van de verzorgingsstaat.

Natuurlijk, je kunt ook middelen opzij zetten voor later bij de bank, op een eenvoudige spaarrekening, die elk jaar rente oplevert. Ben je bereid risico te lopen, dan beleg je in aandelen, zelf of via een fonds. In fiscaal opzicht pakt evenwel het zaken doen met een assurantiebedrijf het voordeligst uit.

De inleg van bijvoorbeeld de koopsompolis -we beperken ons tot dat product- is tot een bepaalde grens aftrekbaar. De uitkering te zijner tijd wordt belast, maar wellicht valt de klant dan voor de inkomstenbelasting (IB) onder een lager tarief dan thans. Voorts: degenen die hun rente- en dividendvrijstelling volledig hebben benut, dragen ieder jaar van de opbrengst uit hun spaar- en beleggingscenten een deel af aan de fiscus. De revenuen uit het geld dat de verzekeringsmaatschappij belegt, blijven daarentegen tussentijds buiten schot.

Korteweg illustreerde vorige week, bij de aankondiging van de start van RoZeker, aan de hand van een cijfervoorbeeld, waar een en ander toe leidt. Een echtpaar schaft een koopsompohs aan van 10.000 gulden. Bij een IB-tarief van 50 procent investeren betrokkenen in feite maar 5000 gulden. In geval van een jaarlijks rendement van 6 procent, strijken zij na vijftien jaar bijna 24.000 gulden op waarvan, bij ongewijzigd IB-percentage, de helft naar de schatkist gaat.

Een zelfde beginkapitaal op een bankrekening groeit bij een zelfde bruto rendement en na een zelfde periode aan tot netto slechts 7800 gulden. Dat betekent een verschil van maar liefst 4200 gulden! Het saldo van de spaarder is aan het eind van de rit ongeveer een derde kleiner dan dat van de polishouder.

Discriminatie

Beiden staat als doel voor ogen: vermogensvorming; wat dat betreft geen onderscheid. In de koopsompolis zit echter een verzekeringselement, zij het van een beperkte omvang. Het heeft betrekking op de hoogte van de uitbetaling bij overlijden vóór de datum van de uitkering. De nabestaanden moeten ten minste 10 procent meer of 10 procent minder van het dan opgebouwde vermogen krijgen. De belastingwetgeving verbindt hieraan vervolgens een volstrekt ongelijke behandeling.

De bestuursvoorzitter van Robeco heeft al vaak daartegen gefulmineerd. Zijn lobby om de politiek te overtuigen van deze, in zijn ogen, onrechtvaardigheid en aan te zetten tot correctie van de „discriminatie”, bleven tot nu toe zonder succes. De assurantiewereld beschikt in Den Haag blijkbaar over meer invloed.

Dus koos de vermogensbeheerder een andere weg om een verdere groei veilig te stellen. Het concern wil voorkomen dat het als belegger terrein verliest doordat de burger zijn kapitaal voor de oude dag in toenemende mate onderbrengt bij de verzekeraars. Het bindt daarom vanaf nu de strijd aan met die concurrenten door hen op hun eigen terrein tegemoet te treden.

Branchevervaging

Een beleggingsinstelling die in levensverzekeringen doet. In het verleden kwam zoiets niet voor. De bankier bankierde, de verzekeraar verzekerde en de belegger belegde. Maar door de tijd heen hebben zij zich steeds meer op eikaars gebied begeven, op eigen kracht of via overnames en fusies. De tussenschotten verdwenen. Ook Robeco Groep deed mee aan, zoals het heet, de branchevervaging.

De nv werd opgericht in 1929. Decennia lang domineerde zij de markt voor beleggingsmaatschappijen, met één product: het aandelenfonds Robeco. Pas in 1965 volgde uitbreiding en wel met Rolinco (aandelen met een groter risico). In 1974 zag Rorento (obligaties) het levenslicht en in 1979 Rodamco (vastgoed).

In 1981 waagde de financiële onderneming de sprong naar de spaarmarkt. Met de introductie van Roparco ontplooide zij een activiteit die traditioneel behoorde tot het domein van de banken. Die zaten ondertussen ook niet stil. Zij presenteerden in de jaren tachtig een breed scala van eigen beleggingsfondsen. Terwijl Robeco Groep in de spaarsector marktaandeel veroverde, werd zij op het voor haar zo vertrouwde deel van het speelveld juist teruggedrongen.

Met name ABN Amro ontpopte zich als een geduchte tegenspeler. Om die de wind uit de zeilen te nemen, bedacht de Rotterdamse vennootschap in hoog tempo tal van gespecialiseerde fondsen, toegesneden op de specifieke wensen van de klant. Ze zijn gericht op een bepaalde regio in de wereld of op een mix van beleggingsobjecten en ze hebben een uiteenlopend risicoprofiel.

In het vorige decennium ontbrandde de concurrentie met de banken in alle hevigheid. Thans wacht de slag met de verzekeringsmaatschappijen. RoZeker moet waarborgen dat Robeco een graantje meepikt van de ontwikkelingen die een steeds grotere rol van de verzekeraars tot gevolg hebben.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 17 februari 1996

Reformatorisch Dagblad | 28 Pagina's

Robeco in de slag met verzekeraars

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 17 februari 1996

Reformatorisch Dagblad | 28 Pagina's

PDF Bekijken