Bekijk het origineel

Alkmaar pakt scheefwonen aan

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Alkmaar pakt scheefwonen aan

Doorstroombemiddelaar lokt riante inkomens uit goedkope huurhuizen

5 minuten leestijd

Voor veel mensen die in een, voor hun inkomen, veel te duur huis wonen, is het elke maand weer passen en meten om rond te komen. In Alkmaar wordt er sinds een paar weken daadwerkelijk iets aan de scheefheid in de woningmarkt gedaan. Een doorstroombemiddelaar probeert hier mensen met een riant inkomen uit goedkope huurhuizen te lokken om plaats te maken voor huishoudens met een laag inkomen.

Ervaringen van de gemeente Alkmaar, de woningbouwcorporaties en de huurdersoverkoepeling wijzen er overduidelijk op dat de woonlasten een groot probleem vormen voor veel Alkmaarse huurders. Uit onderzoek blijkt dat bijna 20 procent van de huurders onder het bestaansminimum leeft. De woonlasten, en dan met name de hoogte van de huur, blijken een veel te omvangrijke post in het huishoudboekje in te nemen. Gemiddeld zijn de minima in Alkmaar 35 procent van hun besteedbaar inkomen kwijt aan huur en nog eens 15 procent aan andere onontkoombare woonlasten.

Scheef

In de eerste weken dat doorstroombemiddelaar A. J. T. Leek in Alkmaar in touw is, heeft de telefoon tijdens het spreekuur niet stilgestaan. Het probleem van de scheefheid vindt voor een groot deel zijn wortels in een teveel aan dure huurwoningen en te weinig huurhuizen die betaalbaar zijn voor de minima.

„Alkmaar heeft als groeikern de taak op zich genomen om in de woonbehoefte te voorzien van omliggende plaatsen als Amsterdam en omgeving. In een relatief dure tijd -eind jaren zeventig, begin jaren tachtig- zijn er ontzettend veel huizen gebouwd". Dankzij de huursubsidie kwamen mensen met een gering inkomen in dure huizen terecht, omdat er nauwelijks een alternatief voorhanden was.

In Alkmaar woont 14 procent van de huishoudens te duur, tegenover een landelijk gemiddelde van 6 procent. Als het gaat om het aantal huishoudens dat te goedkoop woont, is de situatie precies omgedraaid. In Alkmaar is dit 11 procent, tegenover een landelijk gemiddelde van 22 procent.

Leek legt uit dat in Alkmaar een Plan van Aanpak is gemaakt voor een periode van vijf jaar. „Daarbij moeten mensen worden geholpen die nu een groot probleem hebben. Het gaat dan om de verbetering van de woonlasten van 2500 huishoudens. Een tweede punt is dat het gemiddelde huurprijsniveau in onze voorraad meer naar het landelijk gemiddelde wordt gebracht. Dat betekent dat er een flinke hoeveelheid goedkopere huurwoningen beschikbaar moet komen".

Evenwicht

Een volgend probleem is volgens Leek dat de voorraad ook nog een keer onevenwichtig over de stad is verdeeld. „We hebben in AlkmaarNoord allemaal nieuwe, dure, grote woningen, terwijl daar nauwelijks goedkope huurhuizen zijn te vinden. We willen nu per wijk een betere verdeling tussen goedkope en dure huurwoningen. We willen ook het prijs-kwaliteitniveau van de huurwoningen verbeteren. Sommige hebben een te hoge huurprijs in verhouding tot de kwaliteit".

De doorstroombemiddelaar vindt het van groot belang dat er wordt bijgestuurd in de bevolkingsopbouw van de verschillende wijken. „We willen voorkomen dat er zogenaamde inkomensbuurten ontstaan, doordat mensen daar alleen terechtkunnen in een goedkope huurwoning. We willen de woonconsument een grotere variatie aan keuzemogelijkheden bieden, want nu kun je met een netto-inkomen van zo’n 3000 gulden per maand eigenlijk alleen in Alkmaar-Noord terecht".

Woonwensen

De woningcorporaties en de gemeente kunnen van alles verzinnen om mensen uit hun huizen te krijgen, de vraag is of huurders daar wel warm voor te krijgen zijn.

Mensen kunnen uiteraard niet gedwongen worden, maar om ze over de drempel te helpen zijn er premies beschikbaar.

In de eerste plaats is er de verhuiskostenvergoeding voor de minima, waarbij de gemeente een deel van de kosten vergoedt. Daarnaast benadert de doorstroombemiddelaar ook mensen die met een goed inkomen in een te goedkoop huurhuis wonen. „Er zijn soms oudere mensen die in hun eentje in een grote eengezinswoning met een lage huur wonen. Deze mensen hebben inmiddels soms heel andere woonwensen, omdat ze het huis te groot vinden. Je hebt ook jonge mensen die nog stappen willen zetten in hun wooncarrière en nog in een goedkope huurwoning zitten. Ze hebben een goed inkomen en willen best meer geld uitgeven aan een riante woning die ze huren of kopen". Voor mensen die op deze manier een grote huursprong maken, zijn er de huurgewenningsbijdrage en een verhuiskostenvergoeding, legt Leek uit.

Het belangrijkste in het hele verhaal vindt hij het aanbod van huizen. „Dat moet maatwerk zijn en zo aantrekkelijk, dat mensen willen verhuizen. Daarbij kan een verhuiskostenvergoeding mensen over de streep trekken, maar het gaat met name om de kwaliteit van het aanbod. Want je krijgt geen mens zijn huis uit als je er niet een aantrekkelijk alternatief tegenoverstelt".

Het aanbod van alle aantrekkelijke huurwoningen van 750 gulden en daarboven komt bij Leek terecht. Die huizen kan hij dan aan doorstromers aanbieden om zodoende goedkopere huizen vrij te maken. Ook als woningcorporaties huizen verkopen wordt de doorstroombemiddelaar ingeschakeld. Op deze manier kan er weer een betaalbare huurwoning beschikbaar komen.

Veelbelovend

De doorstroombemiddelaar noemt de start van het project, waarbij ook de Stichting Experimenten Volkshuisvesting (SEV) is betrokken, veelbelovend.

De eerste weken stond de telefoon tijdens het spreekuur roodgloeiend, maar Leek is nuchter genoeg om te constateren dat dit geen garanties voor de toekomst biedt. Hij heeft de taak op zijn, bord gekregen om in zo’n drie jaar tijd 250 huishoudens te laten verhuizen.

Tot teleurstelling van de initiatiefnemers heeft staatssecretaris Tommei van volkshuisvesting tot nu toe geen extra financiële bijdragen toe gezegd naast de I miljoen gulden die de partijen in Alkmaar hebben gekregen om het experiment handen en voeten te geven. Leek vindt dat op z’n minst een extra financiële bijdrage geleverd kan worden in de vorm van het beschikbaar stellen van de besparingen op de individuele huursubsidie. Verder staat er op het wensenlijstje nog een aanvullende financiële bijdrage om de huur van 350 woningen te kunnen verlagen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 maart 1996

Reformatorisch Dagblad | 28 Pagina's

Alkmaar pakt scheefwonen aan

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 maart 1996

Reformatorisch Dagblad | 28 Pagina's

PDF Bekijken