Bekijk het origineel

“Reserveer nu voor later!”

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

“Reserveer nu voor later!”

SPAARBELEG-ADVISEUR KAMPHUIS MAAKT ZICH ZORGEN OVER DE NEDERLANDSE VERZORGINGSSTAAT

5 minuten leestijd

”Reser veer voor later, nu het nogkan! “ . H. Kamphuis, adviseur van Spaarbeleg, zou het tegeniedere werkende Nederlander willen zeggen: “ Zet iets apart voor later, zeker voor de aow, maar ook voor de studie van de kider en of als aanvulling op de ’ wao” .

De oproep van Kamphuis komt voort uit zijn zorg over de Nederlandse verzorgingsstaat:

“Er wordt op alle sociale voorzieningen bezui ni gd. Kijk maar naar de vut, de wao en de studiefinanciering.” De voorziening waar de Spaarbeleg-adviseur uit Ni j megen het meest ongerust over is, is de aow. “En begrijpelijk”, vindt hij. “De aow is een uitkering di e ingaat op 65-jarige leeftijd en die opgebracht wordt door de werkenden. Wanneer er door de vergrijzing steeds meer ouderen komen en er steeds minder ongeren zijn om de premie te 3et;alen, dan loopt dit spaak.” De gevolgen hiervan zijn niet mis. De eerste mogelijkheid is dat de premie omhoog gaat. De tweede mogelijkheid is dat de uitkering van de aow oml aag gaat. Of, als de uitkering gelijk blijft, dat de koopkracht van ouderen daalt. (De uitkering niet meegroeit met de inflatie.) “Een harde noot”, vindt Kamphuis, “onverteerbaar”.

Koersplan

Kamphuis heeft maar één advies: “Reserveer voor later!” “Wanneer er de mogelijkheid is belastingvrij te sparen en de ruimte in het budget laat dit toe, dan is het een goede zaak om een reserve op te bouwen.” De mogelijkheid voor belastingvrij sparen is er bij Spaarbeleg, een dochteronderneming van AEGON. Het bekendste produkt van Spaarbeleg is Koersplan. Het systeem is eenvoudig. De spaarder legt gedurende een periode van minimaal vijftien jaar een vast bedrag in van minstens vijftig gulden per maand. Er kan ook jaarlijks worden gestort. Het geld wordt door beleggingsexperts van AEGON zo gunstig en evenwichtig mogelijk belegd in aandelen. Jaarlijks worden de spaarders op de hoogte gehouden van het gerealiseerde rendement.

Aan het eind van de looptijd krijgt de spaarder het totale vermogen uitgekeerd, tot 254. 000 gulden belastingvrij, mits een looptijd van twintig jaar wordt gekozen.

Gedurende de looptijd hoeft over het opgebouwde kapitaal bovendien geen vermogensbelasting te worden betaald.

Rendement

Als zelfstandig tussenpersoon van AEGON houdt Kamphuis zich al jaren bezig met deze vorm van sparen. Uit ervaring weet hij dat Spaarbeleg-spaarders bijna nooit spijt van hun keuze hebben gehad. “Menigeen is mij dankbaar geweest als hij of zi j na een arbeidsperiode een wat ruimer inkomen ontving.”

Ondanks dat is Kamphuis ervan overtuigd dat er vele mensen zijn di e nog te wei ni g rendement ontvangen van hun spaargeld. Zo zijn er nog altijd particulieren die duizenden guldens op de bank hebben staan, tegen slechts een paar procent rente. Daarover moet uiteindelijk ook nog eens belasting betaald worden. Het resultaat: de spaarder houdt per saldo misschien twee, drie procent rendement op z’ n geld over. “Terwijl hij bij Spaarbeleg tien of elf procent kan krijgen.”

Aantrekkelijk

Het zijn niet alleen vermogende ondernemers die aank oppen bij de adviseur in sparen en beleggen uit Nijmegen.

Ook mensen uit de lagere inkomensgroepen kloppen in grote getale aan bi j Kamphuis: bouwvakkers, winkelpersoneel, verpleegkundigen. Voor hen is deze vorm van sparen aantrekkelijk omdat er iedere maand maar een klein bedrag (minimaal 50 gulden) opzij gelegd hoeft te worden.

Kamphuis benadrukt dat het vooral voor mensen in de leeftijdsgroep van 18 tot 50 jaar van belang is na te denken over een spaarregeling.

Zeker werkne mers die bij hun werkgever geen pensioen kunnen opbouwen, zoals freelancers, zelfstandige ondernemers en kunstenaars. Maar evenzeer de werknemers van grote bedrijven: de pensioenregelingen van deze bedrijven staan steeds meer op de helling, aldus Kamphuis. “Ik hoorde onlangs nog op de radio dat één van de grootste werkgevers in Nederland de pensioenen niet meer wi l baseren op de loonsom van het laatste aar, maar op het gemiddelde inkomen,” zegt Kamphuis en hij licht toe wat dit betekent: “Stel dat je een eindsalaris hebt van f 100. 000, =. Als het pensioen op basis van 70 procent is, ontvang je dus f 70. 000, =. Als de gemiddelde loonsom f 70. 000, = is, dan is het pensioen op basis van 70 procent f 49. 000, =. Dat is een terugval van f 21. 000, = ! Het is dan verstandig om daar tijdens de arbeidsperiode alvast iets aan te gaan doen. “ Het nieuwe produkt van Spaarbeleg (het AOW-pl an) kan daarvoor een oplossing bieden.

Ervaring

Kamphuis heeft een jarenlange staat van dienst achter de rug bij AEGON. Met de ervaring en kennis die hij in deze jaren opdeed, kan hij een zeer deskundig advies geven over sparen en beleggen.

Op vijftigjarige leeftijd trad hij als inspecteur in dienst bij Spaarbeleg. Vijftien jaar later was hij leider van het bureau. Na zijn pensionering besloot Kamphuis, in overleg met AEGON, op free-lance basis voorlichtingsavonden te gaan houden voor Kamers van Koophandel. In 1991 (Kamphuis was inmiddels ruim de zeventig gepasseerd) vroeg AEGON hem of hij opni euw de produkten van Spaarbeleg aan de man wi l de brengen. Kamphuis stemde met het voorstel in.

Nu is hij alweer vijf jaar één van de vele zelfstandige tussenpersonen van AEGON.

Kamphuis richt zich hoofdzakelijk op de reformatorische gezindte. Een solide en betrouwbare groep spaarders, zo weet hij uit ervaring. De weerstand tegen beleggen in aandelen is in deze kringen vrijwel geheel afgenomen. En terecht, vindt hij. “Het is belangrijk verantwoord met je spaargeld om te gaan. Zéker nu veel mensen het in de toe komst financieel niet breed zullen hebben. Het gaat hier om een ernstig vraagstuk, dat een antwoord verdi end.” Het antwoord van Kamphuis is duidelijk: sparen, reserveren!

Voor verdere informatie kunt u bellen of schrijven naar: H. Kamphuis Weezenhof 24-10 6536 JE Nijmegen 024 - 3447845

Antwoordnummer 1510 6500 WD Nijmegen (geen postzegel)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 6 april 1996

Reformatorisch Dagblad | 32 Pagina's

“Reserveer nu voor later!”

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 6 april 1996

Reformatorisch Dagblad | 32 Pagina's

PDF Bekijken