Bekijk het origineel

Boom zonder wortels leeft niet!

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Boom zonder wortels leeft niet!

Politici ontdekken dat normloze samenleving geen toekomst heeft

5 minuten leestijd

De afgelopen jaren laaide in de vado-landse politiek af en toe de discussie over een herwaardering van nonnen en waarden op. Het is alleen jammer dat de grote politiële partijen invoering van eigentijdse normen en waarden willen. Die staan dan volstrekt los van de geschiedenis van onze samenleving. Jammer, want een boom zonder wortels leeft niet

De toenmalige minister van justitie Hirsch Ballin (christen-democraat) komt de eer toe in 1992 de discussie over terugkeer naar een (herijkt) stelsel van normen en waarden te hebben gestart. Hij kreeg later steun van zijn collega van onderwijs, de sociaaldemocraat Ritzen, die ook nu nog op die post zit. Overigens bleken de twee politici elk een verschillende invulling te geven aan een stelsel van normen en waarden.

Hirsch Ballin wilde terug naar een geactualiseerde moraal, die haar oorsprong vindt in de joodschristelijke traditie. In die moraal neemt de kerk een belangrijke plaats in. Ritzen lijkt daaraan geen behoefte te hebben. Blijkens een vraaggesprek in NRC Handelsblad wil hij voor de kerk een substituut in de vorm van „een lekenkerk waarin elk individu het aanspreekpunt is. De ga er inderdaad veel meer (dan Hirsch Ballin - PvdB) van uit dat het individu in het debat geneigd is zich te committeren aan normen en waarden”.

’Indicipatie’

Ritzen had toen zelfs al een nieuw woord verzonnen voor wat hij zag als een combinatie van individualisme en emancipatie: indicipatie. De bewindsman zag deelname van burgers aan indicipatie niet als iets vaags of vrijblijvends. „Jk wil de mensen aan een proces binden, niet aan de uitkomst”. Allerlei wereldlijke instanties, scholen en bedrijven moeten hun ijkpunten voor het nieuwe stelsel van normen en waarden geven. Die ijkpunten gelden dan als standaarden voor de scholing van jongeren in een nieuw stelsel van normen en vraarden.

Ook binnen de WD rust geen taboe meer op de discussie over normen en waarden. Volgens het PvdA-Vlugschrift van 1 juni bepleitte de VVD-huis ideoloog Kinneging recent een krachtig ingrijpen van de overheid dat moet leiden tot herstel van normen en waarden. „J)e moraal is tanende door ongebreideld individualisme. De overheid moet ingrijpen”.

Dé WD-wetenschapper Groenveld constateert evenals Kinneging dat Nederland uit de culturele revolutie van de jaren zestig is opgekomen als een normloos land. Volgens Groenveld is er daarom een ethisch reveil nodig. De PvdA-wetenschapper Cuperus ziet in deze liberale pleidooien een streven naar ‘sociaal-darwinisme’, waarin de mensen die het goed hebben de normen voor de hele samenleving afdwingen. En zo denkt Cuperus de op zichzelf waardevolle oproepen tot herstel van normen en waarden terug te kunnen brengen tot banale partijpolitieke issues.

Schuld

Kennelijk is er wel wat aan de hand met en in de Nederlandse samenleving, als vooraanstaanden uit de grote pohtieke stromingen elk op hun beurt een oproep doen tot herinvoering van normen en waarden. Daarmee bekennen ze tegelijk hun schuld aan hetgeen in onze samenleving is aangericht.

Er was in de jaren zestig sprake van een culturele revolutie, waarvan de fiineste gevolgen steeds duidelijker worden. De politici waren in die tijd en later niet anti-revolutionair. Integendeel, zij bleken over slappe knieën te beschikken en bogen fluks voor de wensen van het volk op het gebied van de ‘bevrijding’ van normen en waarden. In dit geval is het waar dat elk land de overheid krijgt die het verdient én wil. De nonnen en waarden moesten uit de samenleving worden verbannen, want bij handhaving blijven immers ook begrippen als zonde en schuld voluit van kracht. En daarvan wilde en wil ons volk in meerderheid niét meer weten. Men verlangt in feite een bandeloze vrijheid.

Verder nam de overheid het voortouw in het voor eens en -liefst- voor altijd opruimen van de restanten van de joods-christelijke traditie. De individualisering deed haar intrede, gepaard gaande met het streven naar emancipatie. Dit zijn in hun beginsel én uitwerking demonische ideeën. Zij zijn zichtbaar geworden in de Franse Revolutie en vinden hun climax in de ontwrichting van de gezins- en familiecultuur. De legalisering van abortus-provocatus en de recente politieke discussies over openstelling van het huwelijk voor homo’s of over afschaffing van het huwelijk zijn er onder andere tekenen van dat ons land dit bizawe hoogtepunt nadert.

Herinvoering

Er zit iets tegenstrijdigs in het streven van de politici van verschillende ‘kleur’ naar meer normen en waarden. Want enerzijds gaat de overheid door met het afbreken van normen en waarden, die hun oorsprong vinden in de joods-christelijke traditie en anderzijds roepen de politici om herinvoering van normen en waarden. Zij komen kennelijk tot de ontdekking dat een normloze samenleving geen toekomst heeft. Zo’n volstrekt geïndividualiseerde samenleving zal op termijn geen enkele vorm van gezag meer accepteren.

De pleidooien voor herstel van de moraal ogen goed, maar zullen volstrekt zonder resultaat blijven als de moraal (de normen en waarden) geen wortels heeft. Die wortels moeten dan niet gevonden worden in wat de meerderheid van het volk wil. De volkswil is immers willekeurig. Die wortels behoeven ook niet opnieuw uitgevonden te worden. Ze zijn te vinden in het blijvend actuele Woord van God.

Het is voor de Nederiandse samenleving veruit het beste als de overheid de nonnen en waarden van de joods-christelijke traditie in wet- en regelgeving weer tot leven roept. Maar die stap zal de overheid niet willen zetten, want daarmee erkennen de grote politieke partijen het failliet van de pohtiek die zij in de afgelopen dertig jaar hebben gevoerd.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 8 juni 1996

Reformatorisch Dagblad | 30 Pagina's

Boom zonder wortels leeft niet!

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 8 juni 1996

Reformatorisch Dagblad | 30 Pagina's

PDF Bekijken