Bekijk het origineel

Middelloonpensioen kan duurder zijn

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Middelloonpensioen kan duurder zijn

Werkgevers en werknemers kiezen veelal regeling die bij hen past

4 minuten leestijd

APELDOORN - Het middelloonpensioen. Voor het kabinet het ei van Columbus om de oudedagsvoorziening bij de toenemende vergrijzing betaalbaar te houden. De nieuwe pensioenopbouw kan minder voordelig uitpakken dan minister Melkert van sociale zaken en zijn staatssecretaris, De Grave, nu denken. PVF Pensioenen vreest dat het kabinet zich te snel rijk rekent.

De pensioenbeheerder uit Amsterdam maant het kabinet tot het zorgvuldig doorrekenen van de gevolgen op lange tennijn van het overstappen op een middelloonpensioen voor iedereen. PVF Pensioenen is met 40 miljard gulden aan toevertrouwde pensioenfondsen de grootste externe vermogensbeheerder in Nedeland. Het bedrijf beheert de fondsen van 90 bedrijfstaken ondernemingspensioenfondsen, waarbij óO.CKK) ondernemingen en 2,5 miljoen belanghebbenden zijn aangesloten.

Ingrepen

In “Werken aan Zekerheid” stellen Melkert en De Grave flinke ingrepen in het huidige pensioengebouw voor. De aow blijft een basisuitkering. Eventuele tekorten worden aangevuld uit de schatkist. De opbouw van het aanvullende pensioen verandert totaal. Niet langer is 70 procent van het laatstverdiende loon de norm, maar 70 procent van het middelloon. Aan het opbouwen van een oudedagsvoorziening via collectieve regelingen komt een grens. Het kabinet legt de lat bij 76.000 gulden. Voor het bedrag daarboven moeten de werknemers maar zelf iets reserveren voor hun oude dag, bijvoorbeeld door het afsluiten van een lijfrentepolis. Deze maatregelen leveren volgens het kabinet een besparing van 20 procent op de pensioenkosten op. Lagere pensioenkosten betekenen inmiers minder loonkosten en dat is weer beter voor de werkgelegenheid.

Duurder

Directeur pensioenbeheer mr. B. van de Belt van PVF Pensioenen denkt dat het kabinet nog wel eens lelijk op de koffie kan komen. „Indexering kan een middelloonpensioen duurder maken dan een eindloonpensioen. Bovendien haalt in het laatste geval lang niet iedereen die 70 procent van het laatstverdiende loon. De uitgangspunten van het kabinet zijn erg optimistisch en het is twijfelachtig of zij gehaald zullen worden”.

De keuze van het kabinet is voor PVF Pensioenen niet het eind van alle tegenspraak. Er zijn, zo weet Van de Belt, heel veel mogelijkheden om tot een betaalbare oudedagsvoorziening te komen. Zo zijn er eindloonregelingen die een aftopping kennen. In die systemen wordt nadat de deelnemer 50 of 55 is geworden zijn loonsverhoging maar beperkt meegenomen in de pensioenopbouw. Op die manier kan de oudere werknemer een stapje terug doen, zonder dat hij er wat pensioen betreft op achteruitgaat. Volgens Vande Belt zijn er heel wat bedrijfstakken en ondernemingen die standaard zo’n aftopping hebben.

Ongeveer de helft van d fondsen, waarvoor PVF Pensioenen het beheer voert, heeft overigens een middelloonregeling. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om bedrijfstakken waarin de lonen laag zijn, het personeel veel wisselt en waarin maar weinig mensen tot hun 65e blijven werken. Het scala van regelingen die er nu

al bestaan, is voor Van de Belt het bewijs dat werkgevers- en werknemersorganisaties heel goed in staat zijn om een voor hun bedrijf of bedrijfstak toegesneden pensioenopbouw te kiezen die te betalen is. Zij laten zich daarbij leiden door rekenmodellen die over lange periodes heel nauwkeurig de kosten van de afspraken kunnen berekenen. Rijzen de kosten op enig moment de pan uit, dan kunnen ze heel gemakkelijk ingrijpen. Een paar jaar geleden heeft een aantal bedrijfstakken zijn levenregeling omgebouwd tot een eindloonregeUng.

Voorwaarden

In deze vrijheid van de sociale partners wil het kabinet nu ingrijpen. „Dit is geen goede zaak”, aldus Van de Belt. Hij denkt dat op de achtergrond vooral de rol van de overheid als werkgever meespeelt. Lagere loonkosten betekenen voor de overheid minder uitgaven.

Van de Belt wijst erop dat de ingelegde premies maar een kwart vormen van het bedrag dat aan pensioenen wordt uitgekeerd. De overige driekwart halen de fondsen uit het slim beleggen van die premies. Bij dat beleggen zijn de fondsen op grond van de pensioen- en spaarfondsenwet aan strikte voorwaarden gebonden, wat het kopen van aandelen overigens niet uitsluit.

Lijfrente

De strenge voorwaarden voor de pensioenfondsen gelden niet voor verzekeringsmaatschappijen. Deze verkopen de lijfrentepolissen waarmee volgens het kabinet de veelverdienders hun aanvullende pensioen aan moeten vullen. De opbrengst van zo’n lijfrente is nogal ongewis. Het ligt er maar aan hoeveel rendement de verzekeringsmaatschappijen op de ingelegde gelden kunnen behalen.

Het inbrengen van de lijfrente zorgt er volgens PVF Pensioenen voor dat de oudedagsvoorziening van de werknemer kwetsbaarder wordt wat betreft indexering van de pensioenen en .afhankelijkheid van de juiste informatie.

De pensioenbeheerder geeft er devoorkeur aan de individuele regelingen onder te brengen onder het begrip pensioentoezegging.

„De Tweede Kamer heeft onlangs ingestemd met een wet die bepaalt dat alles wat werkgevers en werknemers overeenkomen op pensioengebied via de pensioenfondsen kan worden uitgevoerd. Daaronder vallen dus ook de individuele regelingen. Wat dat betreft staat deze wet op gespannen voet met de voornemens van het kabinet”.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 18 september 1996

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

Middelloonpensioen kan duurder zijn

Bekijk de hele uitgave van woensdag 18 september 1996

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

PDF Bekijken