Bekijk het origineel

Vervuilde lucht in huis

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Vervuilde lucht in huis

4 minuten leestijd

Vocht, tocht en herrie kunnen het voongenot danig bederven. Maar ook xMk, stank en andere luchtverontreini;ingen kunnen roet in het eten gooien.

Het ministerie van VROM heeft al erder in een brochure uit de doeken ;edaan hoe er iets gedaan kan worden lan vocht in huis. Het volgende deelje gaat in op wat binnenshuis de leusgaten kan irriteren of, nog gevaarijker, wat er aan onmikbare gassen onddrijft. Het gaat over milieueffecen van geisers, gasfomuizen, haarden m cv-ketels.

Vrijkomende stoffen

Als een geiser in een kleine, afjesloten ruimte lang aanstaat, kan een ;evaarlijke ophoping van kooldioxide koolzuurgas) ontstaan.

Hoewel het minder vaak voor comt dan vroeger, gebeurt het nog iteeds dat koolmonoxide leidt tot koendampvergiftiging. Het gevaarlijke s dat koolmonoxide reukloos is. Het comt vrij bij een flakkerende en gele /lam, die erop duidt dat onvolledige /erbranding plaatsheeft. Koolmonoxile kan leiden tot hoofdpijn, misselijkleid en duizeligheid. Lijders aan hart;n vaatziekten lopen door dit gas een ;rotere kans op een hartinfarct.

Stikstofoxiden zijn giftige verbrandingsproducten die op de lange luur de luchtwegen kunnen aantasten. Vlet name astma en bronchitis worden ;rdoor verergerd.

Kolen en zwavelhoudende olie produceren zwaveldioxide. Het geeft een onaangename, irriterende walm.

Bij verbranding van gas en olie )ntstaan flinke hoeveelheden wateriamp. Het geeft soms vochtproblemen n de keuken, wat weer kan leiden tot schimmelvorming.

Maatregelen

Gasfomuizen, geisers en petroleumkachels hebben vaak geen afvoerpijp naar buiten, zodat de verbrandingsproducten in huis komen. Goede ventilatie is dus nodig, zeker in goed geïsoleerde- huizen. Klepraampjes en ventilatieroosters moeten volgens de VROM-brochure dus altijd openstaan.

Toestellen hebben onderhoud nodig. De jaarlijkse onderhoudsbeurt van de cv-ketel is dé gelegenheid om ook de andere toestellen te laten nakijken. Daarbij worden branders schoongemaakt, afgesteld en zonodig vervangen, zodat schadelijke verbrandingsproducten minder kans krijgen en er energie bespaard wordt.

Aanleg van een schoorsteen is een kostbare kwestie, maar heeft wel veel voordelen. Schadelijke stoffen worden boven het dak, ver van ramen en voorbijgangers, geloosd. Als er tenminste voor gezorgd wordt dat de schoorsteen niet verstopt zit! Ieder jaar laten nakijken is geen overbodige luxe. De klep van de schoorsteen moet helemaal openstaan als de kachel of de haard in gebruik is.

Zorg bij het aanmaken van de kachel voor een heet beginvuur (krant, aanmaakhout) om de schoorsteen op te warmen, zodat die beter trekt.

Een allesbrander is beslist geen allesbrander en is daarvoor ook nooit ontworpen. Er mogen alleen maar kolen of droog hout in. Bij verbranding van plastic, spaanplaat, triplex en geverfd hout komen zeer schadelijke stoffen vrij.

Haarden

Hoe open moet een open haard of kachel zijn? Als vurige kooltjes de kamer inspringen en er rookaanslag of stof ontstaat, is dat nog gezellig? Rook in de kamer kan vaak voorkomen worden als de luchttoevoer van het vuur via een kanaal door de buitengevel plaatsheeft. Een open haard heeft zelfs zo veel lucht nodig, dat gebruikers zich van het rendement van de haard niet te veel moeten voorstellen: het grootste deel van de warmte verdwijnt door de schoorsteen.

Een oliehaard moet regelmatig van roet ontdaan worden. Laat de haard na het aansteken eerst een poosje op de laagste stand branden, tot hij goed heet is. Wordt hij te snel hoog gezet, dan ontstaan letterlijk roetwolken. Een vlam hoort blauw te zijn. Is hij geel, dan vormt de haard te veel roet.

Petroleumkachels en -stellen kunnen het best zo snel mogelijk afgeschaft worden. Oliehaarden zijn nog op de schoorsteen aangesloten, maar petroleumkachels, zowel ouderwetse als moderne, lozen alle verbrandingsproducten in de kamen roet, koolmonoxide, stikstofoxiden, waterdamp en zwaveldioxide. En omvallende pelroleumstellen hebben al menige brand veroorzaakt.

Ook gaskomfoors en afvoerloze kachels-op-flessengas lozen alles in de kamer of de caravan. Kachels doen dat vaak zelfs uren achter elkaar, zodat het noodzakeUjk is een afvoer naar buiten te hebben. Daarnaast is er het risico van gaslekken. Een gasfles moet daarom buiten de caravan staan en gasslangen hebben regelmatig vervanging nodig. Een waslijst van aandachtspunten.

Om het niet erger te maken dan nodig is: „Als uw toestellen in orde zijn, hoeft u bij een normaal- en verstandig gebruik niet benauwd te zijn”. Letterlijk en figuurlijk.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 12 oktober 1996

Reformatorisch Dagblad | 32 Pagina's

Vervuilde lucht in huis

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 12 oktober 1996

Reformatorisch Dagblad | 32 Pagina's

PDF Bekijken