Bekijk het origineel

Weer een belastingvereenvoudiging

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Weer een belastingvereenvoudiging

5 minuten leestijd

De fiscale weevingsmachine van staatssecretaris Vermeend draait op volle toeren. Het parlement, waarin maar heel weinig mensen zitten die er echt verstand van hebben, kan het nauwelijks bijhouden.

Zo heeft de Tweede Kamer op 10 oktober twee heel moeilijke wetsvoorstellen aangenomen over veranderingen in de vennootschapsbelasting en de inkomstenbelasting. De eerste heeft te mjen met het belasten en tegelijk ontzien van grote internationale concerns. Ze moeten voor activiteiten in Nederland belasting betalen, maar niet zo veel dat ze naar een ander land vluchten. Het tweede voorstel gaat over de belastingheffing bij verzekeraars rond het pensioen. De namen van deze ontwerpen zijn al te moeilijk om hier neer te sclirijven, laat staan de inhoud.

Aangiftebiljet

Dat gaat beter met een zojuist ingediend wetsvoorstel. Daarmee wil de staatssecretaris enkele punten van de loonbelasting en de inkomstenbelasting vereenvoudigen. Verder is het de bedoeling dat allerlei administratieve verphchtingen van het bedrijfsleven worden opgeheven. Ook de overheid vaart er wel bij. Elke te verwerken aangifte kost geld. Hoe minder mensen aangifte hoeven te doen, des te goedkoper de fiscus kan werken.

Na de invoering van het wetsvoorstel hoeft de belastingdienst 110.000 minder aangiften inkomstenbelasting te behandelen. Voor IIO.OCX) mensen extra zal de loonbelasting dan eindheffmg zijn. Al deze personen kunnen het jaarlijkse huiswerk dus gaan vergeten. Naarmate de belastingdienst allerlei gegevens geautomatiseerd gaat verwerken, zal dit getal nog stijgen. Verder zullen veel meer mensen dan nu gebruik kunnen maken van een eenvoudig aangiftebiljet. Uitgerekend is dat de besparing voor het bedrijfsleven zo’n 450 miljoen gulden zal zijn.

Wat houden de nieuwe maatregelen die op 1 januari aanstaande al in werking moeten treden nu in? De opsomming die ik geef is niet volledig. Ze is bedoeld om een indruk te geven van wat u te wachten staat.

Door de Oort-wetgeving van enkele jaren geleden moeten ondernemers sommige bedrijfskosten splitsen. Dat zijn de zogenaamde gemengde kosten. Het gaat om uitgaven voor zaken die voor de ondernemer of zijn personeel ook privé-behoeften bevredigen. Bijvoorbeeld een zakendiner. De ondernemer mag maar een deel van de kosten van zo’n diner ten laste van de fiscale winst brengen. Deze halfslachtige en voor grote bedrijven heel omslachtige regeling wordt afgeschaft. Alles is gewoon weer aftrekbaar.

Alleen als het om echt privé-zaken van de ondernemer zelf gaat, blijft de beperking van de aftrek in stand. Niet aftrekbaar zijn uitgaven voor jachten (sommige bedrijven hebben een jacht om relaties op te ontvangen, maar de directeur/eigenaar van de zaak maakt er natuurlijk ook graag zelf gebruik van). Als een bedrijf een geldboete moet betalen kan deze niet worden afgetrokken van de fiscale winst. Voorbeeld: de chauffeur van een transportbedrijf rijdt meer dan 80 kilometer per uur en zijn baas moet nu een boete betalen.

Rente

Deze maatregel kost de schatkist geld. Dat maakt men weer goed met de tweede maatregel. Vanaf 1 juli 1997 moet iedereen rente gaan betden over belasting die na afloop van een belastingtijdvak is verschuldigd. Tot nu toe ging de rente pas na een zekere uitloopperiode lopen. Als u dus in november 1998 de aanslag inkomstenbelasting over 1997 krijgt, zal daarin rente verwerkt zitten vanaf 1 januari 1998.

Dat werkt naar twee kanten. Als u geld terugkrijgt, vergoedt de Staat aan u (heffingen)rente. Als u belasting moet betalen, vordert de fiscus rente. Blijkbaar gaat de staatssecretaris ervai uit dat de belastingplichtigen in het algemeen gesproken meer belasting moeten betalen dan ze opgeven. Hij verwacht namelijk per saldo inkomsten te krijgen uit deze maatregel.

Een nieuwtje is dat snelle betalers korting kunnen krijgen. Als u een voorlopige aanslag krijgt over het lopende belastingjaar, dan kunt u die aanslag in termijnen betalen. Elke maand betaalt u een deel. De Staat heeft het geld liefst zo snel mogelijk. Daarom wordt nu een lokkertje voorgehouden: u mag bij betaling ineens een bepaald (klein) percentage van de aanslag aftrekken. De inspecteur zal de T- en J-biljetten voor teruggaaf van loonbelasting zo veel mogelijk automatisch gaan toezenden. U hoeft er (meestal) niet meer om te vragen.

Bijtelling computer

Goed nieuws voor computerfanaten. Om ontwikkelingen zoals Internet en telewerken te stimuleren, vervalt de fiscale bijteUing voor de computer van de zaak die thuis staat. Wie voor zijn werk moet verhuizen mag de verhuiskosten en de kosten van de nieuwe inrichting van zijn huis in aftrek brengen. Om discussies hierover te voorkomen, komt in de wet te staan dat deze herinrichtingskosten 12 procent zijn van het jaarloon. Als u voor uw werk moet verhuizen, mag u dus de verhuiskosten zelf aftrekken plus 12 procent van uw jaarsalaris zonder dat u specificaties van de kosten hoeft over te leggen.

Sommige belastingplichtigen hebben wel een “duurzame arbeidsverhouding”, maar vallen toch niet onder de loonbelasting. Bijvoorbeeld predikanten die niet in loondienst zijn omdat de daarvoor noodzakelijke verhouding van ondergeschiktheid ontbreekt. Zij kunnen straks ervoor kiezen toch loonbelasting te betalen. Vaak is dit gemakkelijker, omdat nu alles door (voorlopige) aanslagen inkomstenbelasting wordt geregeld. Men rekent er niet altijd op dat de definitieve aanslag meestal hoger is dan verwacht. Door te kiezen voor afrekening via de loonbelasting bespaart men zich dergelijke onaangename verrassingen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 21 oktober 1996

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

Weer een belastingvereenvoudiging

Bekijk de hele uitgave van maandag 21 oktober 1996

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

PDF Bekijken