Bekijk het origineel

Verdroging

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Verdroging

4 minuten leestijd

Als u de krantenberichten volgt, bent u vast het woord “verdroging” al enkele keren tegengekomen. Hier een symposium en daar een lezing, allemaal rond het thema verdroging. Uw lijfblad wijdt er ook herhaaldelijk over uit.

Verdroging, wat is dat eigenlijk? We leven toch in zo’n waterrijk land? En hoewel het dit jaar erg droog is geweest, is 1996 natuurlijk geen doorsnee jaar.

Grondwaterstand

Verdroging is een gevolg van een blijvende daling van de grondwaterstand. Daalt de grondwaterstand, dan ontstaat er vochttekort in de bodem. Andere afbraakprocessen in de grond worden dan in gang gezet. Afbraakprocessen die meer voedingsstoffen in het grondwater brengen, waardoor planten die van voedselarm water houden, verdwijnen.

De blijvende daling van grondwaterstanden in Nederiand wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld de onttrekking van grondwater voor de drinkwaterbereiding, voor de industrie en voor de beregening in de land- en tuinbouw. Een bijkomende oorzaak is dat de aanvulling van het grondwater door neerslag de laatste jaren inderdaad wat achterblijft. De huidige grondwaterstanden zijn daardoor extreem laag.

Een verdere oorzaak van de verdroging is het doelbewust verlagen van de grondwaterstand in gebieden waar woningen worden gebouwd, ledere bewoner wil graag een droge kruipruimte en een droog gazon is ook niet weg. Daardoor neemt het verhard oppervlak (daken, straten en pleinen) sterk toe. Wanneer regen op die verharde oppervlakken valt, kan die niet in de bodem trekken, maar wordt naar de riolering afgevoerd. Dit ‘schone’ water komt dus helemaal niet bij het grondwater. Gevolg? Een steeds verdere daling van het grondwaterpeil in de bodem.

Hoe weetje nu wanneer de grondwaterstand te laag is? Omdat over heel Nederland een netwerk van grondwatermeetpunten ligt, kan de grondwaterstand nauwkeurig in de gaten worden gehouden. Het aardige is verder dat sporen van vroegere grondwaterstanden in de grond bewaard blijven. Deskundigen kunnen aan de hand van een kleuromslag in de grond de laagste grondwaterstand vaststellen. Combinatie van meetresultaten en veldgegevens levert daardoor een realistisch beeld van het huidige grondwatemi veau.

Kruipruimte

Maar is dat nu allemaal zo erg? „ Ook ik vind een kruipruimte zonder water plezierig en een droog gazon is ook meegenomen. Maar daar is niet alles mee gezegd. Onderzoek heeft aangetoond dat van 475 onderzochte natuur- en bosterreinen in Nederland 73 procent matig tot sterk is verdroogd. Van de 88.000 hectare droogtegevoelige natuurgebieden is 25 procent matig tot sterk verdroogd, van de vochtige en natte groeiplaatsen is ongeveer 50 procent matig tot sterk verdroogd. Dat betekent dat zeldzame plantengemeenschappen, die alleen gedijen op voedselarm water, verdwijnen. De daarbij en daarin levende vogels en ander gedierte verdwijnen ook. De verarming van flora en fauna is daarmee in gang gezet. En weg is weg, dat gaat ook in de natuur op.

De regering heeft een beleid uitgestippeld om de verdroging terug te dringen. Beleidsdoelstelling is: de oppervlakte verdroogde bodem moet in het jaar 2000 met ten minste 25 procent zijn afgenomen ten opzichte van 1985. Uit recent gepubliceerd onderzoek blijkt dat deze beleidsdoelstelling bij lange na niet wordt gehaald. Een van de oorzaken daarvan is dat het lang duurt voordat genomen maatregelen werkelijk effect hebben. Tevens blijkt dat er tekortkomingen zijn in het wettelijk instrumentarium.

Voorkom verspilling

Kunnen u en ik ook meehelpen de verdroging tegen te gaan? Dat kan inderdaad. ledere liter verspild water is er immers een! Daarom moeten we verspilling van (leiding)water zo veel mogelijk voorkomen. Niet te lang douchen en is elke dag in bad echt nodig? Het gazon na drie dagen zonneschijn sproeien is echt verspilling. Zelf uw auto wassen is minder effectief dan even langs de autowasstraat als u toch in de buurt bent. Gemiddeld 90 procent van het gebruikte water in een autowasstraat wordt hergebruikt. Het zijn maar enkele ideeën, die u zelf vast wel aan kunt vullen. Daarom, helpt u mee verdere verdroging te voorkomen?

Ing. C. van der Louw, senior adviseur milieu

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 5 november 1996

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

Verdroging

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 5 november 1996

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

PDF Bekijken