Bekijk het origineel

Sparen voor de oude dag

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Sparen voor de oude dag

4 minuten leestijd

Sparen voor de oude dag is thans bij de meeste mensen niet meer-aan de orde. Althans niet In dlr-ecte zin. Collectieve regelingen zoals de aow en het bedrijfspensloen hebben die rol overgenomen. Maar ook daarvoor moet het geld worden opgebracht.

De toenemende vergrijzing van de bevolking maakt datsteeds meer tot een probl eem. Niet alleen bereiken mensen gemiddeld een hogere leeftijd, het is (X)k zo dat In het begin van de volgende eeuw de naoorlogse geboortegol f de pensioengerechtigde leeftijd zal bereiken. Bij elkaar betekent dat dat de aoiY-premie dan verdubbeld zou moeten worden om die last te dragen.

Tegelijkertijd is duidelijk dat het op peil houden van de aow-ultkeringen bij de Nederlandse bevolking hoog genoteerd staat Dat is het effect van de Tweede-Kamerverkiezingen van 1994. Ook al hebben de ouderenpartijen sindsdien in het parl ement wei ni g tot stand gebracht hun verkiezingssucces heeft de andere wel vakker geschud. De in het algemeen trouw opkomende groep oudere kiezers vor mt voor ledere partij een niet te verwaarlozen doelgroep.

Vandaar dater in de politieke discussie allerlei plannen tertafel komen om het acw-probl eem op te lossen. Die variëren van het laten meebetalen van “ rijke” bejaarden aan de acw tot het vormen van een collectieve spaarpot waaruit straks de stijgende uitkeringslasten betaald kunnen worden.

Zo hebben de drie regeringspartijen het plan van een aow-spaarpot bij minister Mel kert op tafel gelegd, die het een interessant idee noemde. Het geld uit die spaarpot zou belegd moet en worden in staatsleningen. Te zijner tijd kunnen die te geide worden gemaakt om daarmee de stijgende uitkeringslasten te betalen.

Duidelijker nog dan bij andere plannen wordt op deze manier een aanzienlijk bedrag veiliggesteld voor de toekomsti ge aow-uitkeringen. Zelfs wanneer in de tussentijd een kabinet zwaar in geldnood zou zitten, is het wel erg moeilijk om dan een greep in de aow-spaarpot te doen.

In de aow-discussie Is verder van belang dater steeds meer stemmen opgaan om de hoogte van de acw-uitkering los te koppelen van die van de andere sociale uitkeringen. Nu Is het zo dat het afhangt van de verhoudi ng tussen het aantal economisch actieven en het aantal Inactieven of de uitkeringen meestijgen met de loonontwikkeling.

In de praktijk heeft datertoe geleid dat de acwuitkeringen nogal achtergebleven zijn bij de stijging van de lonen. De binding tussen de aow en de an dere uitkeringen doet de 65-plussers de das om. Vandaar dat Inmiddels voorgesteld is, onder andere van de kant van D66, om die ijzeren band door te knippen.

Dat standpunt Is Inderdaad goed te verdedigen. In het geheel van de sociale uitkeringen neemt de aow een aparte plaats In. Het Is geen tijdelijke regeling maar een financiële voorziening voor de resterende levensjaren. Het is ook niet zo dat deze uitkering aan de lage kant moet worden gehouden om de betrokkenen te dwingen actief te zoeken naar een betaalde baan. Bij 65-plussers is dat allemaal niet meer aan de orde.

Door middel van deze ingrepen is zowel de financiering van de aow als de hoogte van de uitkeringen veilig te stellen. Dat is voor een aanzienlijk deel van onze bevolking van gr oot belang. Overigens blijft de aow daarmee een betrekkelijk sobere basisvoorziening.

Een steeds grotere groep 65-plussers kan echter aanspraak maken op een redelijk tot goed pensioen. Maar ook de toekomsti ge financiering daarvan roept alleriei vragen op. Vandaar de discussie ever middelloonstelsel en eindloonstelsel. Ten aanzien van de pensioenen geldt echter dater makkelijker een randje vet kan worden weggesneden dan ten opzichte van een basisvoorziening zoals de aow.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 12 november 1996

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

Sparen voor de oude dag

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 12 november 1996

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

PDF Bekijken