Bekijk het origineel

Evangelisatie Horst op weg naar BW

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Evangelisatie Horst op weg naar BW

Ds. Oosten: Bij een gemeente horen ambten en sacramenten

6 minuten leestijd

HORST - De evangelisatiepost in Horst is weer een belairijke stap verder op weg naar een buitengewone wijlemeente met een eigen predikantsplaats. Dit zegt ds. L. H. Oosten, hervormd predikant te St Antlioniepolder en secretaris van de Sticliting Evangelisatie Limburg, Het wachten is nu op een beslissing van het breed moderamen van de synode en een uitgewerkt voorstel van de classis.

Ongeveer een maand geleden ging ds. Oosten nog voor in Horst. Het was op dankdag. „We zijn blij dat de opkomst stabiel is. Er zijn minimaal veertig aanwezigen. De post heeft in de loop van de jaren een regiofünctie gekregen. De bezoekers komen behalve uit Horst zelf, uit Venio, Helden, Helenaveen en andere plaatsen in de omtrek”.

De Stichting Evangelisatie Limburg, onder voorzitterschap van ds. D. J. Budding te Waarder, streeft al langere tijd naar een geordend kerkelijk leven in Horst. Bij een gemeente horen ambten en sacramenten, vindt ds. Oosten. „Hoewel we soms teleurgesteld zijn over de trage besluitvorming, zijn we blij met elke stap op weg naar een hervormde gemeente in Horst”.

Evangelisatieavond

Ds. Oosten doet enkele grepen uit de geschiedenis van de evangelisatiepost in Horst. „Voor het begin van de evangelisatiepost moeten we bijna twaalf jaar terug. In februari 1985 is de eerste evangelisatieavond in Horst belegd. Ds. Budding hield toen een inleiding.

Het was best spannend. We wisten niet eens of er bezoekers zouden komen. Toch kwamen ze. De was bang dat ze naar aanleiding van de lezing geen vragen zouden durven stelleii. Daarom krabbelde ik met een verdraaid handschrift een vraag op papier en stopte het brieve in handen van een van de bezoekers. „JJier, geef jij dit eens aan die dominee”.

Op de terugweg vroeg ds. Budding aan een van z’n ouderlingen die was meegegaan, of hij die bewuste vraag had gesteld”. Ds. Oosten lacht: „Mijn collega vond de vraag nogal doordacht”. „Gelukkig kwam het gesprek op die avond wel goed van de grond”.

De belangstelling voor de maandelijkse evangelisatieavonden hield aan. Sinds 5 juli 1988 worden er ook diensten op,zondag belegd. Sindsdien is het bezoekersaantal toegenomen van negen tot gemiddeld veertig per zondag. Sommige rooms-katholieken bezoeken wel de evangelisatieavonden, maar haken af bij de zondagse diensten. „Zij hadden wel belangstelling, maar de stap naar een protestantse kerk is voor hen erg groot”.

Noodoplossing

Na de bevestiging van J. A. J. Bals als evangelist in Horst op 19 januari 1991, kwam er meer regelmaat in het ‘gemeenteleven’. Dit riep tevens de vraag naar de ambtelijke bediening op. Kleine kinderen worden nu bijvoorbeeld in Nederhemert of in een gemeente op de Veluwe gedoopt. De stichting zag in dat een evangehsatie eigenlijk een noodoplossing is.

De eerste contacten met de provinciale kerkvergadering (PKV) NoordBrabant-Limburg dateren van september 1993. „Jn februari 1994 hoopten we van de PKV uitsluitsel te krijgen of er in Horst een zelfstandige gemeente kon komen. Het heeft echter nog anderhalf jaar geduurd voor er een positief antwoord kwam”.

Tussenfase

In de trage besluitvorming ziet ds. Oosten geen tegenwerking. „Daar hebben we nooit iets van gemerkt. Evangelist Bals en de gastpredikanten kunnen cje boodschap in Horst ongestoord brengen. Eigenlijk was de PKV wel ingenomen met onze plannen. In Brabant en Limburg lopen veel gemeenten terug. Sommige zijn al opge heven. De PKV vindt de opkomst van een nieuwe gemeente prachtig”. Het lange wachten is volgens de secretaris eerder het gevolg van de bekende molens die in de kerken langzaam malen. Ook de aarzeling van de gemeente Blitterswijck-Venray, waartoe Horst behoort, zorgde voor vertraging. „ 2e waren daar toch wat benauwd dat wij onder hun duiven zouden schieten. We hebben hen overtuigd dat dit niet het geval is. Anderhalf jaar later dan verwacht kregen we uiteindelijk een positieve reactie van de PKV”.

Dat is inmiddels ruim een jaar geleden. „JIet verhaal is toen opnieuw begonnen. Uiteindelijk is het de classis die een nieuwe gemeente instelt. De afgevaardigden van de classis Peel en Kempenland wilden ook meer over de achtergronden van de post in Horst weten.

Ruim twee weken geleden, op 15 november, hebben we de laatste gesprekken met de classis gevoei’d. Zij zal een plan opstellen om in Horst een buitengewone wijkgemeente te institueren. Deze constructie is gekozen omdat een zelfstandige gemeente voor Blitterswijck-Venray moeilijk lag. Venray zou dan een gedeelte van zijn regio moeten afstaan. „Wij hopen van onze kant dat een buitengewone wijkgemeente een tussenfase is op weg naar een zelfstandige gemeente”, zegt de secretaris. ‘

Zolang de buitengewone wijkgemeente nog geen feit is, zal men pro beren een ouderiing met een bepaalde opdracht in de kerkenraad van Blitterswijck-Venray te krijgen. „J!)aar kan die kerkenraad zich in vinden. We zouden dan .mibtelijke diensten kunnen hebben, al word je natuurlijk gerelateerd aan een kerkenraad die anders is”.

Of er in Horst voldoende personen beschikbaar zijn voor een kerkenraad, betwijfelt ds. Oosten. „We hebben hoop dat enkele mensen een ambt kunnen bekleden. De gemeente zal echter niet aan het vereiste minimum van drie ouderlingen, drie diakenen en een ouderling-kerkvoogd kunnen voldoen. Wij hebben dus dispensatie nodig.

Ook op financieel gebied is dispensatie nodig, verwacht ds. Oosten. De toekomstige gemeente zal het traktement van de predikant, het quotum en de afdracht voor de predikantspensioenen nooit op kunnen brengen. Ds. Oosten denkt dat de gemeente alleen een bestaansmogelijkheid heeft wanneer zij wordt gesteund. „4De stichting zal bepaalde financiële garanties moeten geven”.

Met de stichting gaat het goed. „Er is veel meeleven. We hopen dat dat zo blijft. Er komen natuurlijk wel extra lasten op ons af. We zijn bijvoorbeeld op zoek naar een pastorie. De evangelist woont nu in een huurhuis”.

Leegte

De komst van een eigen predikant betekent volgens de secretaris van de stichting niet het einde van het evangelisatiewerk. „De dominee die straks beroepen zal worden, krijgt een evangeUserende taak”. De concrete invulling van de predikajitsplaats en de positie van de evangelist zijn nog niet ter sprake geweest. „We weten nu nog niet hoe alles zich zal ontwikkelen”.

„We zijn ervan overtuigd dat de mensen in Limburg de boodschap van het Evangelie hard nodig hebben. De Limburger kan nog zo vrolijk zijn, uiteindelijk voelen vekjn de leegte van een leven zonder God. Veel rooms-katholieken bidden en danken zelfs niet meer voor hun eten. Toch merk je dat het hun iets doet als je op ziekenbezoek met en voor hen bidt”.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 3 december 1996

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

Evangelisatie Horst op weg naar BW

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 3 december 1996

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

PDF Bekijken