Bekijk het origineel

PARLEMENARIA

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

PARLEMENARIA

7 minuten leestijd

Aandacht

Afgelopen donderdag gaven de leiders van de zeven Nederlandse delegaties in het Europees Parlement in het Haagse perscentrum Nieuwspoort hun visie op de Europese plannen van het kabinet in het komende halQaar. Nederland bekleedt dan het voorzitterschap van de Europese Unie.

Voor alle duidelijkheid een kleine technische uitleg. De Nederlandse europarlementariërs behoren allen tot een fractie in het Europees Parlement. De PvdA’ers bijvoorbeeld zitten samen met socialisten uit andere landen in de socialistische fractie. Daarnaast bestaat de term “öelegatie”. Die slaat op alle afgevaardigden uit een nationale partij. Zo bestaat er dus de Nederiandse PvdA-delegatie binnen de socialistischefractiein het Europees Parlement.

Op zich is zo’n persconferentie natuurlijk aardig om in de pubUciteit te komen, fen veel hoger doel was er ook niet. Een beetje voorspelbaar was het ook. De oppositiepartijen kwamen met kritiek en de mensen van de coalitie toonden vooral begrip.

Het opmerkelijkst was dat er zeven mensen achter de tafel zaten. Voor de PvdA, het CDA, de VVD, D66, GroenLinks en RPF/SGP/GPV elk één. En dan was er nog Leonie van Blade! voor zichzelf

Van Bladel komt eigenlijk uit de PvdA-delegatie, maar is na een tamelijk onfrisse ruzie met haar collega D’Ancona uit de socialistische fractie overgestapt naar de fractie van de Unie van Europa. En als enige Nederlander is zij daar dus per definitie leider van haar eigen delegatie. Zo belandde zij in Nieuwspoort, om op gelijke voet met D’Ancona de pers te woord te staan.

Arbeidstijden

De Tweede Kamer debatteerde vorige week donderdag over knelpunten die de nieuwe arbeidstijdenwet veroorzaakt. Vooral VVD’er Hofstra, die het liefst helemaal geen wettelijke beperkingen van de arbeidstijden ziet, greep de gelegenheid aan om zijn gal te spuwen over zoiets onliberaals als een wet die bepaalt dat mensen niet meer dan zoveel uren per dag mogen werken.

Hofstra heeft in zoverre gelijk, dat er inderdaad knelpunten zijn. Dat gaat bijvoorbeeld op voor personeel van het konirüelijk huis. Voor hen geldt dan ook een uitzondering. Het is immers wat moeilijk voor te stellen dat een personeelslid tijdens eeri staatsdiner op zijn horloge kijkend vaststelt dat zijn tijd voorbij is en dat de rest van de gasten het daarom maar zonder soep moet stellen. Tijdeüjk extra personeel aantrekken biedt ook geen oplossing, vanwege de veiligheid en de privacy.

Pijnlijker is echter dat de Kamer zelf de wet niet weet te houden. Ook voor het kamerpersoneel moet er een uitzondering komen. De vergaderingen lopen dikwijls zo uit, dat de werkdagen alle wettelijke grenzen voor de arbeidstijden ver overstijgen.

Een werkgever metpieken in de drukte zal er wel met enige jalouzie naar kijken. De Kamer neemt een wet aan voor anderen en krijgt zelf een uitzonderingspositie, zonder zich overigens op veiligheid of privacy te beroepen. De Romeinen hadden voor dit soort dingen een mooie spreuk: Qoud licet Jovi, non licet bovi (oftewel: Wat aan Jupiter is toegestaan, is nog niet aan een rund toegestaan).

WvdK

Leiderschap

Wie moet bij de volgende verkiezingen voor de Tweede Kamer de lijst voor D66 aanvoeren? In vrijwel elk interview over partijpolitiek met fractievoorzitter Wolffensperger of met vice-premier Van Mierlo komt deze vraag aan bod. Evenzoveel keer wijzen de D66-voormannen erop dat deze vraag niet aan de orde is. Op het moment dat de partij deze discussie gaat voeren, zal er sprake zijn van „een luxe-probleem; we hebben een aantal mensen, ook in het kabinet, dat heel goed de kar kan trekken”.

Wolffensperger zegt dat in het vorige week verschenen blad UT Mediair van de universiteit Twente. Hij lijkt zichzelf daarmee wat buiten haken te zetten. Tenminste, die indruk maakt Wolffensperger ook op de interviewer. Die vraagt hem vervolgens: „n wat gaat u doen?” De Democraat grijpt dan niet terug op het leiderschap, maar geeft alleen aan dat hij zich met verve zal inzetten voor de partij.

Wie dan wel? Wolffensperger sluit niet uit dat Van Mierlo nog eens lijsttrekker zal zijn. Dat kan natuurlijk, maar een eenvoudig rekensommetje leert dat de partijoprichter bij de verkiezingen bijna 67 jaar zal zijn.

Veel D66-leden achten minister Wijers van economische zaken zeer geschikt. Van Mierlo zei vorige week tijdens het afscheid van de Gelderse commissaris Terlouw grappenderwijs dat Wijers er zeer verstandig aan doet naar de toekomst te kijken. De minister voelt er zelf weinig voor. In het opinieweekblad Elsevier verklaarde hij vorige week nog maar eens niet beschikbaar te zijn. Zou dat echt waar zijn of hoort dat bij het ritueel?

GAV

Tevreden

De kandidatuur van de huidige voorzitter van de Tweede Kamer, het CDA-kamerlid P. Bukman, werd zeker door een fors deel van de Kamer met erg weinig enthousiasme begroet. Desondanks handhaafde zijn fractie hem als kandidaat.

De bezwaren sloegen in hoofdzaak op twee kenmerken van de kandidaat: in de eerste plaats was hij geen vrouw. Vervolgens had.de CDA’er het imago van een autoritair baasje te zijn. Zo had hij zich althans gedragen als CDA-partijvoorzitter en als minister.

Intussen is de mening in de Kamer over haar voorzitter drastisch veranderd. Reserve en terughoudendheid zijn omgeslagen in onverdeelde tevredenheid. Hier en daar is zelfs enige enthousiasme over het optreden van Bukman waar te nemen. Kennelijk zijn de wittebroodsweken tot ieders genoegen verlopen. Bukman zelf straalt blijmoedigheid en humor uit. Voor velen in de Kamer was die uitstraüng een complete verrassing. Zó kenden ze de CDA’er niet.

De kamerleden van links tot rechts zijn onverdeeld positief, hoewel de meesten het nog te vroeg vinden om Bukman met zijn voorganger Deetman te vergelijken. Het PvdA-kameriid Van Heemst heeft „geen verkeerde indruk”. Volgens de D66’er Bakker heeft Bukman „een heel vriendelijke stijl”.

Ook Marijnissen (SP) vindt de nieuwbaldeen kamervoorzitter „vriendelijk”. Het oordeel van Van der Vlies (SGP) is „niet ongunstig” en GroenLinksfractievoorzitter RosenmöUer vindt het allemaal „prima”. Eén kamerlid heeft ondervonden dat Bukman geen doetje is dat met zich laat soUen. De D66’ster Van ‘t Riet verweet Bukman dat zij te weinig spreektijd kreeg. Toen reageerde de kamervoorzitter als door een wesp gestoken., JDat wil ik nooit meer horen. De wens hier geen verkapte motie van wantrouwen te horen”. Onvoldoende De meeste ministers in het huidige Jeabinet genieten nog steeds niet veel vertrouwen bij het Nederlandse publiek. Dat blijkt uit het ook dit jaar weer gehouden onderzoele van het bureau Lagendijk. De vraagstelling aan het publiek was of ze veel (of voldoende) vertrouwen hadden in de verschillende ministers. Wel, de helft van de ploeg heeft dat vertrouwen, de andere helft dus niet.

Maar liefst 78 procent van de ondervraagden heeft in premier Kok veel of voldoende vertrouwen. Wijers (Economische Zaken, 71) en Zalm (Financiën, 71) delen de tweede plaats. Het is opvallend dat deze top-drie de drie coalitiepartijen vertegenwoordigt. Dat geldt ook voor de volgende drie: Van Mierlo (Buitenlandse Zaken, 64), Pronk (Ontwikkelingssamenwerking, 58) en Dijkstal (Binnenlandse Zaken, 57).

Eén van de bekendste ministers in dit kabinet is Ritzen van onderwijs. Maar tegelijk is hij in de ogen van het publiek de minst betrouwbare. Want hij is met 28 procent vertrouwen de droevige hekkensluiter van het lijstje bewindslieden. Zelfs in eigen partij (PvdA) komt deze minister niet verder dan een schamele 32 procent, terwijl Kok bij de eigen aanhang 89 procent scoort.

Van Aartsen (Landbouw) maakte ten opzichte van vorig jaar een forse sprong voomit en komt nu op 4Sr procent vertrouwen. Hij scoort hoger dan zijn partijgenoten JorritsmaLebbink (Verkeer en Waterstaat, 46) en Voorhoeve (Defensie, 45).

Minister Borst-Eilers (Volksgezondheid) mag met 56 procent bepaald niet ontevreden zijn. Zij doet het bij het publiek kennelijk beter dan haar partijgenote Sorgdrager (Justitie), die met 40 procent vertrouwen de tweede plaats van onder bezet.

OokDeBoer(VROM)en Melkert (Sociale Zaken) hebben met slechts 43 respectievelijk 45 procent vertrouwen een fors probleem. Zeven ministers kunnen hun kerstreces gebruiken om na te denken over de vraag hoe zij zichzelf en hun beleid beter kunnen verkopen.

PvdB

De Tweede Kamer is op reces tot dinsdag lljanuari.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 24 december 1996

Reformatorisch Dagblad | 24 Pagina's

PARLEMENARIA

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 24 december 1996

Reformatorisch Dagblad | 24 Pagina's

PDF Bekijken