Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Triosynode buigt zich lang over ordinanties VPKN

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Triosynode buigt zich lang over ordinanties VPKN

Synodeleden krijgen strak vergaderschema opgelegd

4 minuten leestijd

LUNTEREN - De gezamenlijke vergadering van de hervormde, gereformeerde en lutherse synodes, de triosynode, stelt deze week de tekst van de ordinanties bij de kerkorde van de toekomstige Samen-op-Wegkerk vast Vanaf vanavond zeven uur tot zaterdagmiddag één uur vergaderen zij -alleen met pauzes om te drinken, te eten en te slapen- aan één stuk door over alle denkbare onderwerpen die het kerkelijke leven raken.

Aan de orde komen het belijden van de kerk, de gemeenten, het ambt en andere diensten, de ambtelijke vergaderingen, de eredienst, de bediening van de heilige doop, de viering van het heilig avondmaal, de missionaire, diaconale en pastorale arbeid van de gemeente, het opzicht, financiële zaken, de behandeling van bezwaren en geschillen, de opleiding en vorming tot predikant en het leven en werken van de kerk in oecumenisch perspectief.

Elk van deze veertien onderwerpen krijgt een eigen ordinantie in de kerkorde van de Verenigde Protestantse Kerk in Nederland. Ordinanties zijn de praktische regels voor de dagelijkse gang van zaken in de kerk en de gemeenten. Toch geven ze niet alleen een praktische uitwerking aan de grondregels van de kerk, de zogenaamde kerkorde in engere zin, maar stellen zij ook zelf fundamentele zaken aan de orde.

Men zou het woord ordinanties kunnen uitleggen als een kerkelijk reglement. Voor deze term kiezen de SoW-kerken echter niet, omdat die „in de kerk een negatieve klank heeft gekregen, doordat in de vorige eeuw de kerken vanwege de overheid een technisch bestaursreglement kregen opgelegd”.

126 pagina’s

De synodeleden moeten zich in ruim 25 vergaderuren uitspreken over 126 pagina’s met kerkelijke regelingen. Een deel van het werk is in de afgelopen maanden reeds verzet. Tussen mei en november hebben acht synodale commissies ieder een deel van de ordinanties (in een conceptversie) kritisch bekeken en de nodige wijzigingen voorgesteld. Ieder synodelid hield overigens het recht om, via de behandelende commissie van voorbereiding, ook iets te zeggen over ordinanties die niet aan de orde waren in zijn eigen commissie.

De werkgroep kerkorde heeft vervolgens alle aangedragen ideeën bekeken en gewogen en een nieuwe, bijgestelde versie van de ordinanties gemaakt. In een reactie van 251 pagina’s zet zij verder uiteen waarom ze de voorstellen van de synodeleden en de commissies van voorbereiding wel of niet heeft overgenomen.

Om de vergadering volgens het voorgenomen tijdpad te laten verlopen, krijgen de synodeleden ondanks alle voorbereidingen „een strakke vergaderdiscipline” opgelegd. Synodeleden behouden altijd het recht om amendementen (wijzigingsvoorstellen) in te dienen. Toch doen de drie moderamina een dringend beroep om dat niet te doen als een dergelijk voorstel ook al in het voortraject aan de orde is geweest. „Daar zijn ze voldoende behandeld”.

Een eventueel amendement over een nieuw onderwerp mag niet tijdens de behandeling van de desbetreffende ordinantie, maar moet van tevoren schriftelijk worden ingediend. Verder willen de moderamina na het indienen van een amendement geen gespreksronde laten volgen. Ook vragen zij aan de leden en de adviseurs van de synoden zo beperkt mogelijk gebruik te maken van hun spreekrecht. Wil men dat toch, dan moet men dit ook vooraf kenbaar maken. De vraag is dus of er werkelijk ruimte zal zijn voor een inhoudelijke discussie.

Doopleden

De ordinanties raken het hele kerkelijke leven. Enkele punten waarover de synode dezer dagen beslist: „In noodgevallen waarin geen (…) voorganger beschikbaar is, wordt de kerkdienst geleid door een ambtsdrager van de gemeente of door een of meer door de kerkenraad aan te wijzen leden van de gemeente” (Ordinantie 5.4.4). In het voortraject hebben de amendementen van ds. G. van Meijeren, ouderling J. de Jager, ds. D. Breure en ds. B. J. van Vreeswijk om de mogelijkheid dat een niet-ambtsdrager de kerkdienst leidt te schrappen, het niet gehaald.

De kerkenraad beslist of in de gemeente alleen belijdende leden of ook doopleden het heilig avondmaal mogen vieren (7.2.2), stemrecht hebben (3.2.3) en in het ambt verkozen kunnen worden (3.4.1). De ambtstermijn van ouderlingen en diakenen bedraagt in de VPKN vier jaar. De ambtsdragers zijn eenmaal terstond herkiesbaar. Gelijkgestemde gemeenten kunnen vrijwillig een ringverband aangaan (4.13). De waarneming van het predikantswerk in geval van vacature kan door dit ringverband worden geregeld.

Perforatie

De vraag naar de mogelijkheid van vorming van hervormde classes is opnieuw afgewezen. De inschrijving in een andere gemeente dan de woongemeente (perforatie) is niet beperkt tot de classis en aangrenzende gemeenten van een andere classis, zoals nu in de hervormde kerkorde. Het voorstel van ds. Van Veluw om ‘Barmen’ en ‘Leuenberg’ van artikel I van de kerkorde over te brengen naar ordinantie 1 komt nu niet aan de orde, maar pas als eind dit jaar de kerkorde in engere zin in tweede lezing wordt vastgesteld.

Overigens zijn alle besluiten die de triosynode over de ordinanties neemt, voorlopige. De hervormde, gereformeerde en lutherse synoden zullen ieder afzonderlijk met de besproken tekst moeten instemmen. Zij stellen de zogeheten eerste lezing vast. Deze wordt vervolgens naar de kerkelijke vergaderingen gestuurd, die dan hun bevindingen kenbaar kunnen maken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 22 januari 1997

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

Triosynode buigt zich lang over ordinanties VPKN

Bekijk de hele uitgave van woensdag 22 januari 1997

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

PDF Bekijken