Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

„VPKN staat in de steigers”

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

„VPKN staat in de steigers”

Triosynode stelt met 18 stemmen tegen ordinanties vast

6 minuten leestijd

LUNTEREN - De gezamenlijke vergadering van de hervormde, de gereformeerde en de lutherse synode heeft gisteren met achttien stemmen tegen veertien ordinanties voor de Verenigde Protestantse Kerk in Nederland vastgesteld. Toen preses ds. K. van der Horst ruim een dag eerder dan gepland „het hele pakket” in stemming bracht, stemden zestien hervormden en twee lutheranen tegen. De gereformeerde synode was unaniem voor. „De lijn is uitgezet, de zaak staat in de steigers”.

De praktische regels voor het leven in de kerk en de gemeenten zijn hiermee „voorlopig technisch vastgesteld”. De drie synodes zullen ieder ook nog in een afzonderlijke vergadering met de versie die nu op tafel ligt, moeten instemmen, de ratificatie. Daarna krijgen andere kerkelijke vergaderingen de gelegenheid te considereren. Classes kunnen dan hun op- en aanmerkingen kenbaar maken en verzoeken tot wijziging indienen. Als deze consideraties door de werkgroep kerkorde zijn beoordeeld en al dan niet gehonoreerd, vergaderen de drie synodes, eerst gezamenlijk en daarna ieder voor zich, opnieuw over de tekst van de ordinanties: de vaststelling in tweede lezing.

Trouwdienst

De vaststelling van de ordinantieteksten was donderdag tijdens de tweede vergaderdag van de triosynode zo voorspoedig verlopen, dat voor gisteren nog maar twee ordinanties waren overgeschoten. Die over de opleiding en vorming tot predikant en die over het leven en werken van de kerk in oecumenisch perspectief. De triosynode stelde beide na een korte bespreking met respectievelijk vier en twee stemmen tegen vast.

Vervolgens keerde men terug naar het probleem dat een dag eerder was gerezen rond het artikel over de trouwdiensten, een onderdeel van de ordinantie voor de eredienst. Het gereformeerde moderamenlid ds. A. Hekman had toen een amendement ingediend om te bereiken dat zowel bij een huwelijk als bij een andere levensverbintenis van zegenen wordt gesproken. Van de term inzegenen van een huwelijk in onderscheid met het zegenen van een andere levensverbintenis wil hij af. De triosynode aanvaardde aanvankelijk zijn amendement, de hervormde synode was echter in meerderheid tegen. Zoals de huishoudelijke regels mogelijk maken, hield het moderamen het artikel en het amendement in beraad.

Procedureel

Ds. B. Wallet, voorzitter van de werkgroep kerkorde, gaf na een nacht slapen te kennen geen mogelijkheid te zien om inhoudelijk uit het probleem te komen. „Dat zou nieuwe bezinning en bespreking vergen”. Procedureel zag hij wel kans het probleem op te lossen. Hij stelde voor het wijzigingsvoorstel van ds. Hekman buiten beschouwing te laten en te stemmen over de tekst van het artikel zoals dat in eerste instantie was voorgelegd. De kerkelijke vergaderingen die zich ook over het artikel uit moeten spreken, krijgen dan wel een verslag van de bespreking.

Uiteindelijk bleken 31 synodeleden tegen het artikel over de trouwdiensten te zijn. Zij hebben grote moeite met lid 9. „De kerkenraad kan -na beraad in de gemeente- beslissen dat ook een andere levensverbintenis als een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht in het midden van de gemeente kan worden ingezegend”. Vier gereformeerden, twee lutheranen en 27 hervormden zijn het met dit onderdeel niet eens.

Reactie

De hervormde synodepreses, ds. W. B. Beekman, zei desgevraagd over het verloop van de vergadering: „Ik ben blij met de gang van zaken. Dan bedoel ik niet zozeer de snelheid, maar de constructiviteit waarmee is gewerkt. Ook de mensen die problemen met SoW hebben, hebben veel gedaan vanuit de houding: Komt er een VPKN, dan willen we meedenken over hoe die eruit komt te zien. De rechterflank had een duidelijke inbreng. Die is ook gehonoreerd door de werkgroep kerkorde en de synode”.

De preses is ook blij met de inhoud van de ordinanties zoals die de afgelopen dagen zijn vastgesteld. „Die ligt dicht tegen de hervormde kerkstructuur aan. Er wordt duidelijk hoe de VPKN eruit komt te zien”.

Ook ds. R. S. E. Vissinga, preses van de gereformeerde synode, was na afloop van de vergadering „een zeer tevreden mens”. Hij sprak van een euforisch gevoel, omdat de vergadering een dag korter duurde dan verwacht. Vooraf had hij met enige zorg naar de triosynode uitgekeken. „Ik had geen idee of de synodeleden de nodige vergaderhygiëne op zouden kunnen brengen. Zij hebben echter met grote discipline vergaderd en niet pro forma of voor de achterban gesproken. Zij hebben alleen nieuwe dingen ingebracht”.

Dat alle accent bij de bespreking van de ordinanties op de commissies van voorbereiding heeft gelegen, doet ds. Vissinga als gereformeerde goed. „Dat is precies onze manier van voorbereiden. Synodeleden zijn zo vanaf het begin betrokken bij de besluitvorming”.

Inhoudelijk verbazen de vastgestelde ordinanties de preses niet. „Wij weten dat de kerkorde geborduurd is op het stramien van de hervormde kerkorde. Dat de plaatselijke gemeente in een ander perspectief staat, is moeilijk. Ook het opzicht en het toezicht zijn nieuw voor ons. Dat er zo veel moet worden geregeld, blijft wennen. Wel groeien we steeds verder naar elkaar toe. Ik hoop dat de tegenstanders de sfeer van eensgezindheid naar hun achterban communiceren”.

Souplesse

Hervormd moderamenlid ds. B. J. van Vreeswijk „is helemaal niet ontevreden”. Hij heeft vooral waardering voor de souplesse van de werkgroep kerkorde. Het mooiste resultaat van de vergadering vindt hij dat er in de ambtsstructuur plaats is gemaakt voor het opzichtkarakter van het ambt.

Op de vraag waarom niemand een amendement heeft ingediend tegen de zegening van andere levensverbintenissen dan het huwelijk, antwoordt hij met een tegenvraag, die hij zelf nog niet heeft beantwoord. „In hoeverre moet je voor andere levensverbintenissen in de ordinanties ruimte laten om het huwelijk in de kerkorde (in engere zin, in de grondslag van de kerk. Red.) te krijgen zonder dat er daar andere levensverbintenissen aan worden gehecht? Is dat het je waard om het nu schoorvoetend te accepteren? Andere levensverbintenissen in de grondslag is voor mij niet acceptabel”.

Ds. H. J. Lam (hervormd; classis Ommen) vindt het grote geheel „ietwat teleurstellend. Je probeert vanuit het reformatorische belijden iets in te brengen. Soms wordt er iets gehonoreerd”. Hij is het niet eens met de gedachte dat de hervormd-gereformeerden niet constructief meedoen. „Van de 1800 reacties kwam een kwart van rechts-confessionelen en bonders, terwijl zij maar 10 procent van het aantal synodeleden uitmaken”.

Ds. P. van den Heuvel, lid van de werkgroep kerkorde, vindt dat de vergadering „een beetje mat” is verlopen. „Je mist de discussie”. Toch vindt hij de manier van voorbereiding, in commissieverband, heel goed. „Daar is grondiger doorgepraat dan in een grote vergadering zou kunnen”. Met het punt van het belijden van de gemeente is de kerkrechtdeskundige blij. De kwestie over het huwelijk had hij graag anders geregeld gezien. „Van mij mag duidelijker zijn dat het huwelijk een instelling van God is. Voor mij staan andere levensverbintenissen niet op één lijn”.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 25 januari 1997

Reformatorisch Dagblad | 36 Pagina's

„VPKN staat in de steigers”

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 25 januari 1997

Reformatorisch Dagblad | 36 Pagina's

PDF Bekijken