Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Boodschap op zes miljoen deurmatten

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Boodschap op zes miljoen deurmatten

SDOK wil met massale evangelisatiecampagne heel het land bereiken

5 minuten leestijd

HOOGBLOKLAND - „Met elkaar proberen we Nederland aan te raken. Alle christenen zouden er achter moeten staan. Kerken en evangelische groepen zijn het er toch over eens dat het zielenheil van onze naaste zwaar moet wegen?” Directeur J. Bor van Stichting De Ondergrondse Kerk (SDOK) geeft uitleg over ”Actie Brievenbus ’97”.

„De goddeloosheid in Nederland neemt met de dag toe. De SDOK is van mening dat we in actie moeten komen en het Nederlandse volk moeten waarschuwen. Begin oktober worden via de PTT zes miljoen evangelisatieboekjes bezorgd en op de dag van bezorging willen wij landelijk massale bidstonden in alle kerken laten organiseren”. Met een beroep op Ezechiël 33 en Nehemia 9 roept de SDOK in ”De stem der martelaren” als een wachter kerken en evangelische groepen op tot actie en gebed.

Al een aantal jaren gebruikte de SDOK het boekje ”Levensbelangrijke vragen” van John Blanchard, die verbonden is aan de Engelse organisatie Evangelical Press. „We beschikten al over vertalingen in onder andere het Russisch, Roemeens en Albanees”, aldus Bor. „Toen ik een Nederlandse vertaling onder ogen kreeg, wilde ik er graag iets mee doen. De nood van ons vaderland houdt me al langere tijd bezig”.

Vertrouwen

„Zo’n massale actie als we nu op touw zetten, wordt niet in een achterkamertje geboren”, vertelt Bor. „Toch hebben we alle vertrouwen dat het lukt. We hebben er ook intensief voor gebeden. Er moet drie miljoen op tafel komen om het boekje huis aan huis te laten verspreiden. Na een eerste grote mailing aan alle kerken in Nederland druppelen nu de eerste bedragen binnen. Als de actie eenmaal goed loopt, zitten we zo aan die paar miljoen” is Bors stellige overtuiging.

„Of een deel van Nederland het boekje niet krijgt als we het streefbedrag niet halen? Daar hebben we nog niet over nagedacht. Maar we doen geen onverantwoorde dingen. We hebben toch een Vader in de hemel. Wiens al het goud en het zilver is?”

Ademt het boekje van Blanchard niet een Amerikaans evangelicale geest? Sommige zinsneden kunnen vragen oproepen. Bijvoorbeeld: „Bekering betekent: een nieuwe richting inslaan en met je hele hart ernaar streven, zo te leven, zoals God het wil”, en: „De Bijbel belooft: Als je zegt dat Jezus Christus jouw Heer is, zul je gered worden”.

„Ik ben ervan overtuigd dat de terminologie van Blanchard voluit bijbels is. Het komt noch uit de evangelische hoek, noch uit de gereformeerde gezindte”.

Dat de bijbelteksten in de brochure in de vertaling van Het Boek worden aangehaald, vindt Bor geen bezwaar. „Het boekje is niet in de eerste plaats bestemd voor kerkmensen. Ik heb in verleden zowel stripbijbels als de Statenvertaling gebruikt in het evangelisatiewerk. En nog nooit heeft een buitenkerkelijke gezegd: Wat is dat voor een vertaling?”

Ligt het niet voor de hand evangelisatiecampagnes onder verantwoordelijkheid van kerken uit te voeren? De SDOK richtte zich toch altijd op lectuurverspreiding aan onderdrukte kerken?

„Vergeet niet dat we in de eerste plaats een zendingsorganisatie zijn. Maar de SDOK heeft intensief contact gehad met de kerken. We hebben onder andere de Hervormde Bond voor Inwendige Zending (IZB) geraadpleegd. Ook hebben we het deputaatschap evangelisatie van de Gereformeerde Gemeenten precies uitgelegd wat we van plan zijn. Tevens hebben we overleg gehad met enkele predikanten van buiten dit deputaatschap. Het voordeel van een actie van de SDOK is dat er niet zo’n kerkelijk plaatje aan hangt”.

Aanbeveling

„We hebben in no time een comité van aanbeveling bij elkaar gekregen, dat met heel het hart achter de actie Brievenbus ‘97 staat”, vertelt de SDOK-directeur. „We wilden weten of het plan op een breed draagvlak kon rekenen. Daarom hebben we vertegenwoordigers van kerken en evangelische groepen benaderd”.

Het comité is inderdaad zeer breed samengesteld. Onder de 27 ondertekenaars bevinden zich onder anderen de christelijke gereformeerde prof. dr. W. H. Velema, de hervormde ds. C. van Duijn, EO-medewerker Feike ter Velde, prof. dr. W. J. Ouweneel (Vergadering van Gelovigen), ds. C. G. Vreugdenhil (Gereformeerde Gemeenten), ds. B. Luiten (Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt) en de gereformeerde predikant J. G. Meynen. Achter diverse namen staan ook de organisaties vermeld waarvoor ze werkzaam zijn. Navraag leert echter dat de aanbevelers op persoonlijke titel in de brochure staan vermeld.

Een vertegenwoordiger van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond ontbreekt echter. Bor: „Dr. ir. J. van der Graaf is wel op de hoogte van de actie. Maar hij wilde niet in het comité. En op een gegeven moment moet je ook stoppen. De ruimte op de folder is beperkt. Maar ze mogen wat mij betreft allemaal in het comité. Iedereen is toch bewogen met de naaste?”

De SDOK hoopt van harte dat veel mensen vragen krijgen naar aanleiding van het boekje van Blanchard. Het is de bedoeling dat achter in de uitgave adressen komen te staan van landelijke organisaties. Die kunnen mensen doorverwijzen naar plaatselijke kerken. „Op die manier proberen we plaatselijke gemeenten een handje te helpen in het evangelisatiewerk en geïnteresseerde mensen krijgen dan een goede opvang”. Bor weet nog niet wie er in de adressenlijst voor de nazorg komen te staan.

Is het de SDOK om het even of iemand wordt doorverwezen naar een kerk in de gereformeerde gezindte of naar bijvoorbeeld een evangelische groep of pinkstergemeente?

„Dat hoeft geen probleem te zijn. We hebben allen hetzelfde uitgangspunt: bewogenheid over het zielenheil van de medemens. Dan is de breedte geen bezwaar. Als we mensen in aanraking willen brengen met het Woord van God, moet al onze ballast overboord. Anders redeneren we net zo lang tot we met z’n allen niks doen”

De SDOK-directeur is tevreden over het verloop van de actie tot nu toe. „Uit vrijgemaakte kring krijgen we uitermate positieve reacties. Ook hebben we steun gekregen uit de Oud Gereformeerde Gemeenten. Particulieren uit die kring hebben al grote bedragen overgemaakt. En hoewel evangelische gemeenten geen mailing van ons kregen, omdat deze stroming moeilijk in kaart te brengen is, voegen zij zich uit eigen beweging bij ons initiatief. Van de week sprak ik verder bij een gereformeerde gemeente in het westen van het land. Daar was de respons op de actie geweldig”.

De beslissing of de zes miljoen evangelisatieboekjes worden gedrukt valt op 30 april.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 februari 1997

Reformatorisch Dagblad | 24 Pagina's

Boodschap op zes miljoen deurmatten

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 februari 1997

Reformatorisch Dagblad | 24 Pagina's

PDF Bekijken