Bekijk het origineel

LEESlint

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

LEESlint

4 minuten leestijd

Leerredenen van Huntington

Met ”De liefde van Christus” verscheen het eerste deel van een serie Nederlandse vertalingen van Huntingtons leerredenen. Mevrouw G. H. C. Pas-Donker verzorgde de vertaling uit het Engels van zeven predikaties die oorspronkelijk werden uitgegeven in de reeks ”The Select Works of the Late Rev. William Huntington, S.S.”.

Het boek bevat leerredenen over de uitgestrektheid van de eeuwige liefde, de muziek en het reukwerk van de heiligen en de eeuwige ondergang van de zon. Zowel aan de wijze en de dwaze maagden als aan het verlies en herstel van Gods beeld in de mens besteedt Huntington twee preken.

De vertaalster stelt in de verantwoording dat aangehaalde bijbelteksten in het algemeen zijn vertaald volgens de Statenvertaling. „Op sommige plaatsen is het eigene van de Engelse King-James-vertaling echter bepalend voor de context. In die gevallen is gekozen voor een directe vertaling uit het Engels.

Zelfs koning George III las Huntingtons boeken graag, vermeldt de achterflap van het boek. En zijn dochter prinses Amalia bezocht regelmatig de diensten. William Huntington was een van de predikanten die leiding gaven aan de nieuwe gemeenten ontstaan door de grote opwekking onder de bediening van George Whitefield. (Uitg. De Groot Goudriaan, Kampen; ISBN 90 6140 469 x; 254 blz.; ƒ 45,-)

Joodse armenzorg

De ezel die wankelt onder zijn vracht kan met hulp overeind worden gehouden. Is het dier eenmaal gevallen, dan kost het veel meer moeite om hem weer overeind te krijgen. Deze tekst prijkt voor op het boek ”Tsedaka, een halve eeuw joods maatschappelijk werk in Nederland” dat vandaag verschijnt. Hiermee lichtte een rabbijn het bijbelse gebod van tsedaka, rechtvaardigheid, toe. Dit is het bevel dat joden verplicht verantwoordelijkheid te nemen voor de zwakke en de hulpbehoevende in de gemeenschap. De hoogste vorm van tsedaka is de mens te helpen voordat hij valt.

Voor de Stichting Joods Maatschappelijk Werk (JMW), die vijftig jaar bestaat, is tsedaka een van de fundamenten. Naast de geschiedenis van de stichting schetst het boek de joodse armenzorg in Nederland vóór de Tweede Wereldoorlog en gaat het in op de tsedaka tijdens de oorlog en de opvang van de joden in het naoorlogse Nederland. Schrijver Isaac Lipschits putte voornamelijk uit het omvangrijke archief van JMW. (Uitg. Walburg Pers, Zutphen; ISBN 90 6011 972 x; 462 blz.; ƒ69,50)

Bronnen rond het vroege christendom

Onder de titel ”Bronnen voor de studie van de wereld van het, vroege christendom” verzamelde prof. dr. P. W. van der Horst teksten uit de periode van Alexander de Grote tot keizer Constantijn. In deel 1 vertaalde hij joodse teksten en lichtte hij die toe, in deel 2 pagane bronnen. De samensteller van de bundels schetst een beeld van het culturele en godsdienstige milieu van het christendom in de eerste eeuwen van onze jaartelling.

Het eerste deel bevat een aantal hervertellingen van bijbelse verhalen, teksten op het gebied van apologetiek, filosofie en exegese, mystiek en magie, gebeden, heersers en politiek, Essenen en rollen van de Dode Zee, eschatologie en rabbijnse literatuur en grafschriften en synagoge- inscripties. Het tweede deel met de pagane bronnen behandelt heersers. God, goden en theologie, hymnen en gebeden, mystiek en magie, filosofen en filosofie, levensgeluk en ethiek, liefde, huwelijk en erotiek, dromen, anthropologic, ethnologic en kosmologie, beelden van Egypte en joden en christenen. (Uitg. Kok, Kampen; ISBN 90 242 7962 3; deel 1 268 blz.; deel 2 272 blz.; ƒ 45,00 per deel)

Grondleggers van het geloof

Vanavond vindt in Amsteram een discussieavond plaats ter gelegenheid van het deze week verschenen boek ”Grondleggers van het geloof”. Als grondleggers van de vier belangrijke wereldgodsdiensten (jodendom, boeddhisme, christendom en islam) worden genoemd Mozes, Boeddha, Jezus en Mohammed.

”Grondleggers van het geloof” wil „een fascinerende zoektochf” zijn naar hun levensverhalen. Wie waren zij? Wat waren hun drijfveren? Wat was het nieuwe en opmerkelijke van hun boodschap? Vragen die in de loop van de geschiedenis op verschillende manieren zijn beantwoord. Vroege en authentieke bronnen blijken volgens de auteurs meer dan eens aan te geven dat de bekende biografieën op gespannen voet staan met de godsdienstgeschiedenis. De auteurs zijn de hoogleraren H. L. Beek, M. J. de Jonge, P. S. van Koningsveld, K. van der Toorn en T. E. Vetter. Zij schreven een opzienbarend boek dat vraagtekens zet bij dingen die onder ons, naar Schrift en belijdenis, volkomen zekerheid hebben. (Uitg. Prometheus, Amsterdam; ISBN 90 5333 281 2; 286 blz.; ƒ49,90)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 februari 1997

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

LEESlint

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 februari 1997

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

PDF Bekijken