Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit de kerkelijke pers

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Uit de kerkelijke pers

7 minuten leestijd

De Saambinder

Loten om een mooie auto. Ook de gereformeerde gezindte viel ten prooi aan de actie voor de Carisma. Het gaat om het verkrijgen van een lot uit de loterij met als doel het vergroten van eigen geluk en glorie, aldus De Saambinder, kerkblad van Gereformeerde Gemeenten.

„De campagne met de Carisma-poster is een vernuftige vondst van moderne reclamemakers. Op zichzelf genomen behoeft reclame niet verkeerd te zijn. Ondernemers mogen hun waren aanprijzen en consumenten hebben behoefte aan informatie over producten. Maar we dienen ons wel bewust te zijn van de macht van de reclame. Reclamemakers deinzen er niet voor terug zich te presenteren als ”begeerte-opwekkers, behoeftekwekers en verleiders”.

Het succes van de reclame vindt zijn oorsprong in de begeerte van de mens. Niet elke begeerte van de mens is op grond van de Schrift te veroordelen. Maar de Bijbel geeft wel kaders aan waarbinnen onze begeerten gewettigd zijn: „Laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God” (Filippensen 4:6).

Natuurlijke begeerten als honger, dorst, slaap, enzovoorts, mogen we in het gebed voor ’s Heeren aangezicht brengen. Maar dat kan niet voor goederen waarvoor met behulp van reclame eerst de begeerte is opgewekt. De Bijbel waarschuwt ons hier ernstig voor: „Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleses en de begeerlijkheid der ogen en de grootsheid des levens, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld” (1 Johannes 1:16). Wanneer wij ons laten meevoeren door de macht van de moderne reclame, dan gaat het van kwaad tot erger. Jakobus schrijft in zijn zendbrief dat dit een ernstige verzoeking is als we door begeerlijkheid verlokt worden. Een verzoeking met een verschrikkelijk einde als we eenmaal de begeerlijkheid ontvangen hebben. Dat „baart zonde; en de zonde voleindigd zijnde baart den dood” (Jakobus 1:15).

Een Carisma-lot kan niet samen gaan met kerkgang, met leven naar de Schrift. Laten we met onze kinderen ons wachten om meegesleurd te worden in de vloedgolf van het materialisme. Hoe aantrekkelijk een lot ook moge lijken”.

Om Sions Wil

De schrijver van de rubriek ”Voor de zaterdagavond” in ”Om Sions wil” doet een pleidooi om kandidaten te beroepen die reeds een aantal jaren aan de kant staan. Het vormt voor hem ook de aanleiding om te spreken over het beroepingswerk in het algemeen en het napraten over de preek in de consistorie.

„Het wordt weer vakantietijd en dan leest men dat de kandidaten weer veelvuldig voorgaan. In de vakantieperiode schijnt men ze nodig te hebben, maar als de predikanten weer op honk zijn, heeft men ze niet meer nodig.

Ook ziet men wel in onze tijd dat zogenaamde kandidaatsgemeenten een predikant beroepen. Nu zullen wij hiervan niets zeggen, met name als de polarisatie in een gemeente zo groot is dat een jonge kandidaat zonder al te veel ervaring daaraan ten onder zou kunnen gaan. Maar dat is bepaald niet in alle kandidaatsgemeenten het geval. Er zijn er die een kandidaat kunnen beroepen. Zij behoeven niet te vrezen dat een beetje verstandige kandidaat brokken zal maken.

Er zit hier en daar iets scheefs in het beroepingswerk. Wat is de oorzaak hiervan? Wij denken dat het een gebrek is aan geestelijke kennis. Als wij de kerkenraden vergelijken met die van dertig jaar geleden, kunnen wij niet anders zeggen dan dat er zich wel enige veranderingen hebben voorgedaan. Wist men weleer na de preek een aantal zinnige woorden te zeggen, nu is het soms zo dat een kerkenraad snel zijn jas aandoet en erg snel de consistorie verlaat om naar huis te gaan. En als men dat niet doet, dan hult men zich in stilzwijgen of men gaat in groepjes met elkaar over koetjes en kalfjes praten. Het zal wel gebeuren, toch stellen wij de vraag: waar wordt inhoudelijk nog over de preek nagesproken? Heus, dat behoeft geen tien minuten te zijn, als het maar gebeurt.

Soms wordt er wel eens gezegd dat het hele beroepingswerk op de helling moet. Ook heeft men vroeger wel eens gesteld dat er toch misschien onder ons een soort bisschop moest worden aangesteld die tegen de predikanten zou zeggen waar deze of gene dienst moest gaan doen. Gelukkig is men toen op zo’n suggestie niet ingegaan.

Met alle bezwaren die er aan het beroepingswerk zijn, moet het toch maar blijven zoals het nü is. Het zal tot op de dag dat de Zaligmaker terugkeert wel altijd stukwerk blijven. Er komt echter een tijd dat er niet meer beroepen behoeft te worden. Dan zullen wat dat betreft alle tranen van de ogen zijn afgewist. Kerkenraden zullen niet meer behoeven te beroepen. Geen dominees zullen er meer zijn. Alleen verloste zondaren die het Lam zullen aanbidden.

Zover is het nu nog niet. Wij zullen het nu nog altijd moeten doen met kerkenraden die beroepen en met dominees die voor een beroep bedanken of dit aannemen. Omdat wij in déze bedeling nog altijd leven, mag de bede én van dominees én van kerkenraden zijn: „Och schonk Gij mij de hulp van Uwen Geest””.

De Wachter Sions

„De liefde van Jezus is machteloos, als jij het niet aanvaardt”. Deze opmerking tijdens de EO-jongerendag is voor L. M. P. Scholten aanleiding om in ”De Wachter Sions”, weekblad van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, te waarschuwen voor het remonstrantisme.

„Wat daar gezegd werd, is puur remonstrants en mag niet onweersproken blijven. De remonstranten in het begin van de zeventiende eeuw spraken krachtig over de noodzakelijkheid van de genade. Zij noemden het geloof ook zonder meer een gave Gods, Maar zij zeiden tegelijk dat die genade wederstandelijk is, en dat de beslissing uiteindelijk in de handen van de mens lag.

God wil namelijk alle mensen behouden. Christus heeft voor alle mensen voldaan. Maar de gewilligheid om de verlossing aan te nemen, moet van onze kant komen. Dat niet alle mensen zalig worden, is vanwege de weigering van de mens.

De remonstranten wilden zozeer recht doen aan de vrijheid en de verantwoordelijkheid van de mens, dat zij op zijn semi-pelagiaans Gods soevereiniteit daarvoor offerden. Zo maakten zij God afhankelijk van het schepsel. Gods genade is niet een alleswerkende genade, maar een medewerkende genade. Het is een wederstandelijke genade. Christus heeft verlossing voor alle mensen mogelijk gemaakt. Grijp nu toch de kansen, door God u gegeven. Het ligt voor je klaar. God wil je alles geven, maar je moet er zelf ook wat aan doen.

Zo viel dat letterlijk te beluisteren op de EO-jongerendag: „Zelfs de liefde van Jezus is machteloos, als jij het niet aanvaardt”. Het thema van de toespraak was ”genade”. De remonstranten zeiden niet dat wij geen genade nodig hebben. De verwerving van de zaligheid is louter en alleen het werk van Christus, dat hielden zij vast. Maar de toeëigening moeten we zelf doen. Och, ons boze hart valt deze leer nog bij ook. Het is de leer van de mens die niet wil aannemen dat hij enkel kwaad kan voortbrengen en dat hij daarom ónwederstandelijke genade nodig heeft. Deze leer houdt hem overeind. Hij wordt niet totaal afgebroken. Hij kan nog wat. Hij verkeert nog in de mogelijkheid om het heil in Christus aan te grijpen of niet.

In deze visie loopt de Heere -met eerbied uitgedrukt- achter de mens aan. Hij verkiest degenen die geloven. Geloof is dan niet een vrucht, maar de voorwaarde van de verkiezing. De geloofsbeslissing moet jij nemen”.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 28 juni 1997

Reformatorisch Dagblad | 36 Pagina's

Uit de kerkelijke pers

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 28 juni 1997

Reformatorisch Dagblad | 36 Pagina's

PDF Bekijken