Bekijk het origineel

“Verzoend door Christus!” bewaakt hart van Evangelie

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

“Verzoend door Christus!” bewaakt hart van Evangelie

Studie over ofFerwetgeving voert typologie ver door

4 minuten leestijd

LEEUWARDEN - De eeuwen door is Gods verzoenend handelen ten aanzien van Zijn Kerk en kosmos beleden en bestreden. En opnieuw staat de verzoening ter discussie in binnen- en buitenland. Het is daarom van groot belang om in dankbare gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift het hart van het Evangelie, zoals de verzoening wel is genoemd, te bewaken.

Daaraan verleent drs. R. van Kooten, hervormd predikant te Soest, een welkome bijdrage in zijn boek “Verzoend door Christus”. De auteur heeft studie gemaakt van de offerwetgeving en in een serie preken voor de gemeente één en ander daarvan op heldere wijze verwoord. Collega Van Kooten behandelt in deze publicatie de offers die in direct verband met de zonde staan en corresponderen met de rechtvaardiging. Achtereenvolgens komen aan de orde: de Grote Verzoendag (Leviticus 16), het zond- en schuldoffer (Leviticus 4-6) en de ceremonie van de rode koe (Numeri 19).

In korte hoofdstukken worden deze schriftgedeelten uitgelegd en toegelicht, met aan het einde van elk onderdeel een aantal gespreksvragen, dienstig voor persoonlijke studie, meditatie of onderlinge bespreking.

Heel het gebeuren op Grote Verzoendag, met ieders onderscheiden taken en allerlei voorschriften in dit onderdeel van de offerdienst, brengen, zo maakt de schrijver duidelijk, inderdaad in beeld wat in de Persoon en in het werk van de Hogepriester Jezus Christus zijn vervulling heeft gekregen. Zijn dienst is alles en allen overtreffend, levensnoodzakelijk en vraagt geloof en bekering. Zonder Hém en Zijn bloed is er immers geen vergeving.

Het verschrikkelijke van de zonden met alle gevolgen, wordt in al de plechtigheden Israël en ons ingeprent, alsook en vooral het heerlijke en heilzame van Gods verzoenend handelen in Christus, zoals de Geest het aan de orde stelt en toepast in het leven van Gods kinderen.

Ook in dit boek wil de schrijver zijn Meester aanprijzen en de rijkdom van Gods genade laten oplichten voor Zijn Kerk. Het heil wordt met bewogenheid en gunnend naar ieder persoonlijk toegebracht. Tevens wordt de troost die de gelovigen in de verzoening met God hebben, uitgediept. “Verzoend door Christus” roept tot aanbidding voor de troon en hier beneden!

Tulband

Soms wordt de typologie vanuit de behandelde schriftgedeelten wel erg ver doorgevoerd. Bijvoorbeeld: De lijn van de tulband van de hogepriester naar de positie van de man en de hoofdbedekking van de vrouw in 1 Korinthe 11 (blz. 26, 27) is exegetisch van een vraagteken te voorzien. Dat geldt eveneens voor de plaats die Simon van Cyrene wordt toebedacht (blz. 48). Ook wat ten aanzien van de rode koe en de as daarvan wordt opgemerkt in relatie tot Christus’ zwakheid en Zijn Kerk, die als de reine plaats wordt aangeduid, (blz. 129, 137) mag nader overwogen en verhelderd worden.

Mij valt op dat de tekst: „Ik heb de pers alleen getreden...” (Jesaja 63) doorgaans in verband gebracht wordt met het lijden van Christus (zo ook op blz. 39). In zowel het Oude als het Nieuwe Testament (Openbaringen 19) staat deze tekst evenwel niet in dat kader, maar in verband met het oordeel dat God over de vijanden van Hem en Zijn volk voltrekt.

Goede lectuur

Behoudens een enkele drukfout “is dit boek keurig verzorgd uitgegeven. En de prijs ervan hoeft geen bezwaar te zijn. Het bovenstaande wil u (en jou) aansporen om deze studie niet ongelezen te laten. Het gebodene is de moeite waard. In de ware zin van het woord sticht dit boek en biedt deze handreiking ons meer kennis van Christus. Ter lezing en lering van harte’ aanbevolen.

N.a.v. “Verzoend door Christus!”, door drs. R. van Kooten; uitg. J. J. Groen en Zn., Leeuwarden;

ISBN 90 503 0743 4; 151 blz.; ƒ 24,95.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 21 juli 1997

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

“Verzoend door Christus!” bewaakt hart van Evangelie

Bekijk de hele uitgave van maandag 21 juli 1997

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

PDF Bekijken