Bekijk het origineel

Leverancier van kerleluiden

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Leverancier van kerleluiden

Geen meezingende dominee of kuchende gemeente op bandopname

4 minuten leestijd

BERKEL EN RODENRIJS Een kerk zonder geluid is onvoorstelbaar. Niet aJleen het geluid in de kerkzaal wordt door een geluidsinstaDafie verzorgd, maar ook het geluid ten behoeve van de luisteraars via de kerktelefoon, de ringleiding voor slechthorenden en de bandopname. Een veelzijdig vcerk voor de geluidsleverander.

Hacousto Holland is al meer dan 45 jaar gespecialiseerd in geluidsinstallaties. Het bedrijf is werkzaam in het gehele land en heeft reeds in honderden kerken geluidsinstallaties aangebracht. Het levert zowel in bestaande als in nieuwe kerkgebouwen. „Alleen in rooms-katholieke kerken zitten we weinig”, zegt medewerker Hans den Hertog. Hij is binnen het bedrijf degene die vooral ten behoeve van kerken werkzaam is. Overigens speelt een groot deel van de activiteiten van het bedrijf zich af op het gebied van kerken.

Veel verbeterd

Een directe verklaring voor het feit dat het bedrijf weinig in rooms-katholieke kerken werkt, heeft Den Hertog niet. Hacousto heeft de laatste tijd zijn bijdrage geleverd aan de verbouwing van de gereformeerde gemeente te Kootwijkerbroek alsmede aan de nieuwbouw van de gereformeerde gemeente te Middelburg.

Wat de geluidsversterking betreft iser technisch steeds meer verbeterd, zegt Den Hertog. De trend van de laatste jaren is dat luisteraars steeds meer eisen stellen aan de kwaliteit van het geluid. Dat geldt niet alleen voor de stereoinstallatie thuis, maar ook voor het geluid in de kerk.

Den Hertog merkt dat de beleving van de dienst in een aantal kerken anders is geworden. „Stond tien jaar geleden de preekstoel nog in het middelpunt, tegenwoordig wenst men meer bewegingsvrijheid voor de voorganger. Dat vertaalt zich in de vraag naar draadloze microfoons. Voorgangers moeten meer speelruimte hebben en door de kerk kunnen lopen”.

Verder zijn er ook nieuwe technieken ontwikkeld. De microfoon die wordt besproken, schakelt automatisch in, terwijl tijdens zang en orgelspel de spraakmicrofoon weer wordt uitgeschakeld. In kerken waar naast geluidsversterking en ringleiding ook uitzendingen via de kerktelefoon worden verzorgd, geeft dit systeem een optimale weergave. Meezingende dominees, gehoest en gekuch op de achtergrond en dergelijke onvolmaaktheden allang tot het verleden. behoren

Ringleiding

Op het gebied van de ringleiding is er de afgelopen dertig jaar heel wat veranderd. Vroeger moest men plaatsnemen in een speciale bank waar een aantal handtelefoons (dovenlepels) waren aangebracht. Tegenwoordig kan de slechthorende, indien er een ringleiding aanwezig is, vrij een plaats in de kerk kiezen binnen deze ringleiding. Die zendt een geluid uit dat door slechthorenden via het hoortoestel wordt opgevangen.

Den Hertog heeft de indruk dat deringleiding steeds meer een algemeen aanwezige voorziening aan het worden is. Er bestaat een Europese norm voor ringleidingen. De Vereniging van Slechthorenden controleert in voorko mende gevallen of een ringleiding aan de normen voldoet. Slechthorenden met een gehoorverlies tot circa 80 procent hebben met een goede ringleiding en een goed aangepast hoorapparaat nog de mogelijkheid om het woord te vofgen. Volgens een schatting van Den Hertog is in 70 tot 80 procent van de kerken een ringleiding aanwezig.

Kerktelefoon

Het fenomeen kerktelefoon valt ook onder het pakket van Hacousto. Het betreft hier het doorgeven van het kerkgeluid naar mensen thuis die niet in staat zijn om de kerkdiensten bij te wonen.

De distributie van het geluid vindt plaats via de PTT. De kerk levert het signaal aan de PTT, die er op zijn beurt voor zorgt dat dit signaal bij de luisteraars thuis komt. De meeste kerkleden ontvangen dan de dominee via de ‘radio’.

Voor mensen die onder meer om principiële redenen geen radio in huis hebben, levert Hacousto speciale luidsprekerkastjes die men kan aansluiten op de kerktelefoon. Hacousto levert jaarlijks aan zo’n 150 adressen speciale kastjes met kerktelefoon. Dit om het assortiment compleet te maken, vindt Den Hertog.

Het aantal kerktelefoonaansluitingen van een kerk is onbeperkt en volgens de medewerker van Hacousto varieert dit dan ook erg sterk. Hij schat het aantal aansluitingen van kerken tussen de 5 en 500. De verbinding tussen de kerk en de luisteraar thuis is een permanente verbinding, zodat men thuis ook doordeweekse diensten kan volgen.

Bandopnames

Het fenomeen bandopnames is ook nog steeds ingeburgerd. Het bedrijf Hacousto zorgt voor een goede aansluiting om de preken zo duidelijk mogelijk op de band te krijgen. Hacousto levert bandopnameapparatuur en cassetterecorders, waardoor het leveringsprogramma compleet is afgestemd op de behoefte die er leeft bij de gebruikers. Er is ook apparatuur om cassettes in drie minuten te kopiëren. In de meeste kerken is de opname van preken ingeburgerd, hoewel een aantal kerken daar nog moeite mee heeft.

Den Hertog heeft de indruk dat ong danks de vergrijzing en kerkverlating er altijd een markt blijft voor geluidsinstallaties in de kerk. „Of nu enkele tientallen of duizenden de kerk bezoeken, of de kerk een klein of een groot gebouw is; geluidsversterking is altijd nodig”.

Dit is het vierde deel in de serie “De kerk als klant”. Volgende week dinsdag deel 5: “De preekstoelen van Louis Meijer”.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 22 juli 1997

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

Leverancier van kerleluiden

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 22 juli 1997

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

PDF Bekijken