Bekijk het origineel

Naar de bron

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Naar de bron

4 minuten leestijd

What’s in a name? Wat zegt een titel? Een beetje vrij vertaald is dat de Engelse uitdrukking waarmee deze column opent.

Met die titel doel ik op het op schrift dat iedere bijdrage in dit langgerekte stukje krant draagt, “Niet bij brood alleen”. Gestage bijbellezer en doorgewinterde bijbelkenner als u bent, kost het u geen moeite de plek te noemen waar deze zinsnede haar domicilie heeft in het onfeilbare Woord.

Ik wilde ditmaal eens “ad fontes” gaan. Naar de bronnen, betekent dat kleine plukje Latijn. Kom mee en drink. Bronnen hebben de eigenschap nooit uit te drogen. Bijbelbronnen doen dat in ieder geval nooit.

Lukas 4 is de geheimenisvolle plek. En daarvan vers 4. „En Jezus antwoordde hem, zeggende: Er is geschreven, dat de mens bij brood alleen niet zal leven, maar bij alle woord Gods”.

Verzoeking

Het is een ure van satan waarin Jezus zich bevindt. Let wel, daarin geleid door de Geest. Hem hongert ten laatste. Uitgeput als Hij is, krijgt Hij de laatste stormaanval van de vader der leugen te doorstaan.

Israël werd ooit ook in de woestijn verzocht door gebrek aan voedsel en water. Christus gaat in in de geschiedenis van het volk waaruit Hij is ontsproten. Hij, de wezenlijke Zoon van God. En het lot van de nationale godszoon Israël is Hem tot een voorbeeld. Diens historie is ook Hem tot een waarschuwend voorbeeld geschreven. Leerling als Hij is van de Schriften. Zij vormen Zijn spijze en daarin moet Hij Ieren de wil van de Vader te volbrengen.

Daarom valt Christus in de ure der verzoeking op de Schrift terug, het boek Deuteronomium vooral. Daarin wordt Gods gebod zo helder, krachtig, geestelijk en liefelijk tegelijk gepredikt: de Heere, uw God, liefhebben. Hem aanbidden. En dat boek is ook het boek van het wonder-machtige spreken Gods waardoor Israël veertig jaar woestijnleven doorstaan kon, zonder dat hun kleding verouderde en hun schoeisel stukging.”

En als dan satan Jezus probeert te verleiden om van stenen broden te maken, dat wil zeggen een staaltje van Zijn goddelijk kunnen te leveren waarmee Hij uittreedt uit de onderworpenheid aan de wil van de Vader, dan grijpt de Zoon naar de Schrift: de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord Gods.

Veelzeggend

Op dat punt wordt Jezus het éérst verzocht;. Mens, hoe blijft U in leven? Dat is het punt van het brood, van de economie. Signaal van de eerste orde voor ons.

Een mens raakt in de greep van de duivel als hij het brood losmaakt uit de macht en de zorg van God. Veelzeggend is het hoe Jezus met de Schrift in de hand dit probleem tegemoet treedt. De mens leeft niet bij brood alleen. Precies het tegenovergestelde van wat satan beweerde. Die meende dat de mens zonder brood niet kon leven. Daarom dreef hij de Heiland aan zich, koste wat het koste, brood te verschaffen. Desnoods door stenen broden te doen worden.

Jezus pareert: Gods Woord is de levenskracht en het levensbrood. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Zo gaf Hij brood in de woestijn, veertig jaar lang. Zo vloeide er water uit de rotsen. Elk middel om te leven heeft geen kracht in zichzelf maar ontleent die aan Gods machtig, zegenend spreken. Die macht is onbeperkt.

Daaraan grijpt de Zoon zich vast. Ons ten voorbeeld. Om te belijden: Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige... Bij een lege tafel? Ja! Als er geen rund in de stal is (Habakuk)? Ja! Als... vult u maar in. Ook onder de oordelen die over ons gaan? Ook als God ons raakt in onze economische zenuwbanen? Als stallen moeten worden ‘geruimd’? Wie zal nood en verdriet hier peilen? KUnkt daar niet het verleidende slangengelispel: red u zelf!

Verootmoedigen

Jezus gelooft niet in het brood maar in de Vader. Soms spitsen de dingen zich zo toe. Ook voor ons. Verootmoedigen wij ons onder Gods hand die slaat. Opmerken is beter dan ‘t vette der rammen. En dan toch ook gezegd: Heere, op Uw Woord hopen wij!

Zo zullen wij bevinden dat onsniets ontbreekt. Zelfs in de woestijn een tafel. Een beker die overvloeit. Het goede en de weldadigheid volgen, al de dagen van ons leven. Over wel-vaart gesproken!

Ds. A. Beens, hervormd predikant te Katwijk aan Zee

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 22 juli 1997

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

Naar de bron

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 22 juli 1997

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

PDF Bekijken