Bekijk het origineel

De kerk voor de rechter

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De kerk voor de rechter

3 minuten leestijd

Het grensgebied tussen kerkrechten burgerlijk recht, tussen de regels die de verschillende kerken in eigen kring hanteren en die welke in de bredere maatschappij gelden, vormt een terrein met veel voetangels en klemmen. In principe hebben de kerken nog steeds het recht hun eigen regels op te stellen en toe te passen. Daarbij moeten ze zich echter wel houden aan een aantal basisnormen.

Meer dan voorheen is de rechter geneigd kritisch te oordelen ever kerkelijke procedures. Dat hangt onmiskenbaar samen met de verzwakking van de maatschappelijke positie van de kerken. Tegen die achtergrond moeten we ook de recente uitspraak bezien van het Medisch Tuchtcollege in Eindhoven met betrekking tot het gebruik van psychiatrische rapporten door een rooms-katholieke kerkelijke rechtbank.

Op verzoek van de kerkelijke rechtbank van het bisdom Roermond had een vrouwelijke psychiater uitVenIo een rapport opgesteld in een echtscheidingszaak. De Rooms-Katholieke Kerk gaat uit van de onontbindbaarheid van het (kerkelijk gesloten) huwelijk. In de praktijk zijn er echter alleriei wegen en sluipwegen om een huwelijk door de kerk ongeldig te laten verklaren. Daar wordt dan ook regelmatig gebruik van gemaakt Ingeval een huwelijk door de kerkelijke rechtbank (eventueel in hoger beroep) ongeldig wordt verklaard, betekent dit dat het huwelijk geacht wordt nooit gesloten te zijn geweest.

Ten behoeve van de kerkelijke behandeling van het echtscheidingsverzoek had de desbetreffende psychiater een rapport over de echtgenote opgemaakt dat tamelijk negatief uitviel. Daarbij had zij de vrouw nooit gesproken. Die was verder ook in het onzekere gebleven met betrekking tot hetgeen over haar gerapporteerd v/as. Een afschrift van het rapport werd haar tot op heden geweigerd.

Het feit dat een dergelijke aanpak door de kerkelijke rechtbanken normaal gevonden werd (de betrokken psychiater had dit al verschillende malen zo gedaan), was voor het Medisch Tuchtcollege geen reden om deze gang van zaken te accepteren. Vandaar dat een stevige veroordeling volgde, wegens „ernstige ondermijning van vertrouwen in de medische stand”.

Afgedacht nog van alle bedenkingen die men terecht kan hebben bij manier waarop de Rooms-Katholieke Kerk omgaat met het ongeldig verklaren van huwelijken, is er ook op de gevolgde procedure het een en ander af te dingen. Tegen het opstellen van psychiatrische rapporten zonder dat de betrokkene gehoord is en zelf enige inbreng heeft kunnen leveren, valt inderdaad ernstig bezwaar te maken.

Tegelijkertijd moeten we niet uit het oog verilezen dat „het moeilijk doen over een echtscheiding”, zoals dat in orthodox protestantse en in roomskatholieke kring gebeurt voor velen „niet meer van deze tijd is”. Allerlei kerkelijke activiteiten en procedures die daarmee samenhangen, zullen in de bredere maatschappij bij voorbaat al (tamelijk) negatief bekeken worden. Ook door rechters en tuchtcolleges. Dat is voor de kerken een reden te meer om zich niet extra kwetsbaar te maken door het in stand houden van gewoonten.en procedures die dringend verbetering behoeven.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 23 juli 1997

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

De kerk voor de rechter

Bekijk de hele uitgave van woensdag 23 juli 1997

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

PDF Bekijken