Bekijk het origineel

Huntington

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Huntington

4 minuten leestijd

Ds. William Huntington had vele vijanden en dat was niet in alle gevallen in hem te „prijzen. Aan de andere kant: wie altijd ieders vriend kan zijn, mag ook wel eens z’n papieren nakijken. Die vijanden van Huntington hadden een plaats in zijn preken. In het tweede deel van de “Verzamelde leerredenen” (vier preken) maken we rrtet hen kennis: mr. Hector, „een dwaalgeest”, mr. Winchester, „die het fundament voor de hoop in de hel heeft gelegd”, mr. Brothers, „een dwaas”, en mr. Tom Paine, „een man van godslastering en vleselijke logica”. Over anderen: „Zij zullen u over de levendmakende werkingen van de Heilige Geest net zo goed kunnen vertellen als de Hottentot en niet beter”. Huntington .had ook vele vrienden die evenzeer een ruimhartige plaats in zijn prediking ontvingen: dr. Isaac Watts, mr. Joseph Hart, John Bunyan.

Scherp trok Huntington de scheiding tussen vlees en geest, tussen het echte en het onechte. Die drang om „het snode van het kostelijke te onderscheiden” was de reden dat Huntington instemde met het publiceren van zijn preken. Hij wenste „het verschil tussen een gelovige in de banden en een ongelovige in de vrijheid aan te tonen. Ook wil ik de schande, de naaktheid en de leegte van de huichelaar aantonen, opdat ieder beproefd kind van God tegen hem zou strijden. Ik wil de geiten verhongeren en de schapen voeden, de dwaze kwellen en de wijze tot nut zijn” (blz. 180).

“Want Sion is van God begeerd” is het tweede deel (niet het eerste, zoals de achterflap beweert; “De liefde van Christus” was deel 1) in een serie waarin De Groot Goudriaan de verzamelde leerredenen van ds. William Huntington uitgeeft. Voor velen zullen deze door mevrouw G. H. C. Pas-Donker vertaalde preken van de kolensjouwer in voorwerpelijke zin wat weinig belijnd zijn, wie zoekt naar een oprecht, onderwerpelijk en bevindelijk woord vindt hier taal naar het hart.

N.a.v. “Want Sion is van God begeerd. Verzamelde leerredenen, 2”; uitg. De Groot Goudriaan, Kampen, 1997; ISBN 90 6140 510 6; 223 blz.; ƒ 45,

J. Van ‘t Hul

Ds. Hoogerland

„Ik acht ze gelukkig, die kleine en geringe gedachten hebben van zichzelf’. Zo’n enkele zin uit de bundel “Verbondsgeheimen” met tien preken voor bestemde tijden van ds. A. Hoogerland typeert de stijl van deze predikant. Het overblijfsel „dat in kleinheid en geringheid des harten ervaren moet, dat ze in het leven der heiligmaking onheiliger en geringer worden in zichzelf’, is gelukkiger dan zij die zeggen: „Zo hoeft het niet”. De reeds jaren geleden overieden dominee zwijgt bepaald niet over de Naam Jezus. Waarbij hij nadrukkelijk onderscheid maakt tussen het zien op Jezus en Zijn eigendom te mogen worden.

De uitgave telt zeven preken. De inzet ligt niet bij de adventsverwachting, maar op nieuwjaarsdag. Twee preken wijdt het boek aan het begin van het nieuwe jaar. Vervolgens bevat de publicatie twee biddagpreken. Ds. Hoogerland betoont zich daarin een echte boetgezant. Na twee preken voor de lijdenstijd sluit de serie af met een verhandeling voor Goede Vrijdag. Gezien de vermelding “Deel 1” op de omslag valt er meer te verwachten.

De preken kenmerken zich door eenvoud. Naar ingewikkelde exegetische verhandelingen zoekt iemand tevergeefs. Grondtoon is dat God op het hoogst verheerlijkt wordt en de mens op het diepst vernederd. Genade betekent in deze preken niet een al of niet vermeend behoud en vrede zonder levensvernieuwing. Ze is geen consumptieartikel, maar ontsteekt in het hart van de zondaar de begeerte om voor God te leven in voorzichtigheid en Zijn Naam te verheffen. Deze of gene vindt wellicht het voortdurend wijzen op blijvend bederf te eng. „We zijn immers verlost”. Ik ben evenwel van mening dat ds. Hoogerland hierin niet anders doet dan de Schrift naspreken.

N.a.v. “Verbondsgeheimen, deel 1” door ds. A. Hoogeland; uitg. gebr. Koster, Barneveld, 137 blz.; ISBN 90 5551 067 X; ƒ 24,50.

G. Roos

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 25 juli 1997

Reformatorisch Dagblad | 24 Pagina's

Huntington

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 25 juli 1997

Reformatorisch Dagblad | 24 Pagina's

PDF Bekijken