Bekijk het origineel

KLATTEKENINGEN

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

KLATTEKENINGEN

6 minuten leestijd

Olielamp (I)

’t Is niet bepaald het seizoen voor open vuurtjes in huis. Kaarsen en olielampen worden in de zomer relatief weinig gebruikt. De Groningse Keuringsdienst van Waren zou wat de laatste groep sfeerlichten betreft graag zien dat ze helemaal in de ban werden gedaan. Er gebeuren te veel ongelukken met olielampjes, vindt de Inspectie Gezondheidsbescherming, zoals de keuringsdienst tegenwoordig heet. De Groningse dienst pleit in zijn jaarverslag voor een verbod op de verkoop van dergelijke lichtbrengers.

Volgens directeur ir. H. J. Brand krijgt de keuringsdienst de laatste jaren steeds meer meldingen over ongelukken met olielampen. Vaak gaat het ota kinderen die van de inhoud drinken. „De afgelopen drie, vier jaar had dat vier keer een dodelijke afloop. Verder zijn ons enkele honderden ongelukken gemeld. Veelal kwamen de kinderen daarbij in het ziekenhuis terecht, al dan niet poliklinisch”.

De brandstof kan ernstige klachten aan slokdarm en longen veroorzaken. Volgens het jaarverslag betekent dit voor kinderen „in het meest gunstige geval toch nog het opdoen van een zeer traumatische ervaring”. Het is niet niks als je maag wordt leeggepompt en als je als gevolg van de opgedronken olie een „chemische longontsteking” krijgt.

Of het toegenomen aantal meldingen betekent dat zich meer incidenten voordoen, kan Brand niet zeggen, „’t Kan ook zijn dat er meer aandacht voor is of dat er meer bekendheid aan wordt gegeven”.

De problemen doen zich volgens de keuringsdienst vooral voor bij lampjes die laag geplaatst worden en waar door kinderen gemakkelijk uit gedronken kan worden. „Ik noem dat frutseldingen. Ze blijken een grote aantrekkingskracht te hebben op kinderen, ook vanwege het model. De olie die erin zit, heeft vaak een smakelijk kleurtje en soms ook nog een aardig geurtje”. Kinderen zien dat kennelijk aan voor een smakelijk drankje. „Aan deze situatie moet een einde komen”, vindt Brand.

Het liefst zou hij zien dat dergelijke lampjes, waar door kinderen gemakkelijk uit kan worden gedronken, helemaal niet meer verkocht werden. „Ik zou zeggen: haal ze niet in huis als je kinderen hebt. Ze zijn tenslotte nergens voor nodig”.

De keuringsdienst heeft het probleem bij de minsterie van volksgezondheid aangekaart en twee alternatieven voorgesteld: de lampjes worden verboden of fabrikanten worden verplicht om ze te voorzien van een veiligheidssluiting.

Antimugmiddel

Zolang de lampenoUe in een fles zit, is er overigens weinig mee aan de hand. De Groningse keuringsdienst deed vorig jaar onderzoek naar zogenaamde huishoudchemicaliën. De lampenolie bleek goed te scoren. De flessen zijn veilig: ze zijn voorzien van een goede kindersluiting en op de etiketten staat wat er volgens de wet op moet staan.

Andersoortige huishoudelijke chemicaliën doen het beduidend slechter. Voor etherische oliën -sterk ruikend en vluchtig, bijvoorbeeld antimugmiddelgeldt dat ongeveer eenderde van de flessen niet aan de etiketteringsvoorschriften voldoet. Met name veiligheidsvoorschriften (bijvoorbeeld: „Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen”) blijken te ontbreken. Ook met de vermelding van zogenaamde verplichte gevaarssymbolen (”Irriterend” of “licht ontvlambaar”) wordt nog wel eens de hand gelicht.

De Groningse keuringsdienst concludeert uit een onderzoek onder 149 drogisterijen en 37 apotheken dat er ook nog wel eens wat hapert aan de manier waarop chemische reinigingsmiddelen aan het publiek worden aangeboden. Gevaarlijke stoffen als azijnzuur en methanol zijn niet altijd voorzien van een waarschuwingsetiket of een kinderveilige sluiting.

Maden

De Groningse dienst werd vorig jaar ook herhaaldelijk geconfronteerd met merkwaardige voorvallen in de categorie muis-in-jampot. Een van de vieste incidenten betrof de aanwezigheid van. maden in schuimkoekjes. Een consument meldde dit bij de dienst. Bij inspectie van een bakkerij werden in de vitrine nog meer koekjes aangetroffen waar levende maden en spinsel in zaten.

De openstaande deuren van de zaak -waardoor vliegen en vogels vrijelijk binnen konden komen- werden als schuldige aangewezen.

Te grote gastvrijheid zorgde ook voor problemen bij een Chinees-Indisch restaurant in het gebied van de dienst. Een gast liep tijdens een bezoek een voedselinfectie op. Volgens de inspecteur werden bakken met rijst en nasi besmet met bacteriën door vliegen die door open deuren en ramen naar binnen konden.

In het algemeen constateert de Groningse keuringsdienst dat het aantal klachten over insecten in conserven toeneemt. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat er bij de teelt minder bestrijdingsmiddelen worden gebruikt.

Mensen trekken ook steeds vaker aan de bel omdat ze stuiten op producten die verkocht worden nadat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Daar is volgens het jaarverslag alleen tegen op te treden als het gepasteuriseerde zuivel of duidelijk ondeugdelijke waar betreft.

De Groningse keuringsdienst registreerde vorig jaar in totaal 711 klachten (1995: 850). In 359 gevallen ging het om producten. De dienst beoordeelde 158 van deze klachten als ongegrond.

Over vermeende gevallen van voedselinfectie werd 120 keer aan de bel getrokken. Volgens de dienst waren er hiervan maar veertien klachten gegrond. Het is echter vaak moeilijk om te achterhalen wat de oorzaak van een infectie of vergiftiging is geweest, omdat klachten vaak relatief laat worden gemeld. Als er geen restanten voedsel meer aanwezig zijn, is het lastig om onderzoek te plegen. De keuringsdienst benadrukt dat het van groot belang is om in voorkomende gevallen zo snel mogelijk het gratis nummer van de Inspectie Gezondheidsbescherming te bellen (08000488).

Voedingstelefoon

Steeds meer mensen weten voor hun voedingsvragen de Voedingstelefoon van het Voorlichtingsbureau voor de Voeding te vinden. Vorig jaar werd het nummer (070-306 ‘88 10) in totaal 33.140 keer gekozen. Gemiddeld komt dat neer op 130 vragen per middag. Het telefoonnummer is namelijk alleen tussen twaalf en vier bereikbaar.

Volgens het Voorlichtingsbureau waren er in 1996 opvallend veel jonge ouders die in de telefoon klommen met vragen over voeding voor hun baby of peuter. Er werd ook meer dan gemiddeld infor matie ingewonnen over het belang van foliumzuur. Verder werd de Voedingstelefoon veelvuldig te hulp geroepen bij vragen over maatregelen die genomen kunnen worden om listeriose tijdens de zwangerschap te voorkomen.

In totaal werd het numrrier vierhonderd keer gebeld naar aanleiding van de bse-affaire en berichten over bacteriële besmetting van pluimveevlees. Het Voorlichtingsbureau vindt het opmerkelijk dat zo’n 12 procent van de vragen betrekking had op het samenstellen van een gezonde maaltijd zonder dat daar vlees aan te pas komt. Ook over dieëten werd het Voorlichtingsbureau geregeld te hulp geroepen. Een kwart van de vragen ging over cholesterol, 17 procent van de bellers wilde meer weten over vermageren, 12 procent betrof voedselovergevoeligheid en 9 procent handelde over diabetes. Over genetisch veranderd voedsel werden opvallend weinig vragen gesteld. In het laatste kwartaal van 1996, toen er voor het eerst levensmiddelen met biotech-soja op de markt kwamen, werd hierover maar 25 keer per maand naar het Haagse nummer gebeld.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 26 juli 1997

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

KLATTEKENINGEN

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 26 juli 1997

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

PDF Bekijken