Bekijk het origineel

Onaanvaardbare risico’s

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Onaanvaardbare risico’s

3 minuten leestijd

Zaterdag stortte bij een internationale vliegshcfw in de Belgische kustplaats Oostende een Jordaanse stuntvlieger met zijn toestel neer. Dat ongeluk had negen doden tot gevolg en een vijftigtal gewonden, van wie enkele in levensgevaar verkeren.

Welhaast automatisch roept zo’n vliegramp de vraag op of dergelijke vliegshows wel verantwoord zijn. Ook al lopen de meeste goed af, er gaat toch ook regelmatig wat mis. En wanneer een neerstortend vliegtuig tussen het soms dicht opeengepakte publiek terechtkomt, zijn de gevolgen dramatisch. Zo kwam een kleine tien jaar geleden op de Amerikaanse basis Ramstein in de Bondsrepubliek een drietal Italiaanse stuntvliegers naar beneden, waarbij niet minder dan zeventig doden te betreuren vielen.

Na het ongeluk in Oostende kondigde de Belgische milieupartij Agaiev aan dat zij een wetsontwerp zou Indienen om dergelijke vliegshows te verbieden. Ook de Belgische ministervan justitie vond dat er een publieke discussie moest komen ever de vraag of zulke risico’s nog aanvaardbaar zijn.

Geen wonder dat gisteren, toen in Den Helder een vliegshow werd gehouden, diezelfde vraag niet te vermijden was. Daarvoor lag het Belgische ongeluk nog te vers :.i het geheugen. Zoals verwacht kon worden deden de organisatoren hu.i best om de risico’s te bagatelliseren. Of ze werden met een zekere nonchalance gepresenteerd als risico’s die bij het leven horen.

Nu is er inderdaad niets zonder risico. Ook tijdens een fietstocht kan men verongelukken en in en rond het huis-gebeuren ook regelmatig ernstige ongelukken. Wi j mensen hebben altijd Gods bewarende Hand nodig. Maar er is natuurlijk wel verschil tussen het opzoeken van de risico’s en het zo veel mogelijk vermijden ervan. Waarbij dan evenzeer van belang is met welk doel bepaalderisico’sgeaccepteerd worden. Bij pogingen aan de DuitsPoolse grens om een dijkdoorbraak te voorkomen is het eerder verantwoord betrekkelijk grote risico’s te nemen dan bij het organiseren van een vliegfeest

Vliegen op zich levert geen bijzondere risico’s op. Verplaatsingen door het luchtruim zijn per kilometer gerekend zelfs aanzienlijk veiliger dan verplaatsingen over de (drukke) weg. Daar moet overigens wel aan toegevoegd worden dat de mogelijkheid van snelle vliegreizen de mensen ertoe gebracht heeft om verre reizen te maken, waardoor de risico’s weer toenemen.

Bij vliegshows gaat het echter niet om het normale vliegverkeer maar om het uithalen van alleHei stunts. Daar is het publiek voor gekomen. En ook al zijn de piloten tot het uiterste getraind en zijn ze met hun toestellen tot heel veel in staat, bij het aftasten van de grenzen van hun kunnen is het welhaast onvermijdelijk dat ze daar een keer overheengaan. En dan zijn de gevolgen veelal catastrol.

Dat de organisatoren van vliegshows geen reden zien om te stoppen wordt ongetwijfeld ingegeven door zakelijke belangen. Maar dat zij ermee doorgaan en iedere keer weer vrij veel publiek trekken, heeft ook te maken met een zekere onverschilligheid ten opzichte van de dood.

We zien in onze maatschappij de tendens dat in het verkeer en bij de beroepsbeoefening door allerlei gedetailleerde veiligheidsvoorschriften gepoogd wordt de risico’s zo veel mogelijk te verminderen. Maar tegelijkerti’jd schromen tal van mensen niet om in hun vrijeü’jdsbesteding en bij het gebruik van allerlei genotmiddelen extra risico’s te nemen.

Onmiskenbaar komt dat ook omdat het besef van de ernst van het leven verminderd is, zo dat al niet helemaal verloren is gegaan. Wi e daar hopelijk nog wel enig besef van heeft, zal vliegshows en andere risicovolle manifestaties dan ook afwijzen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 29 juli 1997

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

Onaanvaardbare risico’s

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 29 juli 1997

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

PDF Bekijken