Bekijk het origineel

Goed handboek voor de gezondheidszorg

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Goed handboek voor de gezondheidszorg

2 minuten leestijd

De gezondheidszorg is een ingewikkeld terrein. Wie tussen de bomen van schaalvergroting, commercialisering, zorgvernieuwing, regionalisering, kwaliteitsborging en dergelijke nog het bos wil zien, kan best een goede gids gebruiken. Het encyclopedisch handboek “De Nederlandse gezondheidszorg” wil zo’n gids zijn.

Eind vorig jaar verscheen een geheel herziene versie van dit standaardwerk. In het boek wordt een totaalbeeld van de zorgsector geschetst. Een sector die aan sterke veranderingen onderhevig is. Tal van organen zijn verdwenen of kregen andere taken. Zo werd de Nationale Raad voor de Volksgezondheid qua samenstelling veranderd, werden de taken verminderd en het bureau afgeslankt. Op het naambordje verscheen de aanduiding Raad voor de Volksgezondheid en Zorggerelateerde dienstverlening (RVZ). Koepels van particuliere verzekeraars (KLOZ) en ziekenfondsen (VNZ) zijn verdwenen en opgegaan in de machtige vereniging Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Organisaties voor kruiswerk en gezinsverzorging ondergingen eenzelfde lot. Zij tegenwoordig onder de Landelijke vereniging voor Thuiszorg (LVT).

Kortom, het zorglandschap is in grijpend gewijzigd. Wat die wijzigingen inhouden, welke knelpunten zich voordoen en wat voor beleid erachter steekt, komt in dit boek uitvoerig aan de orde.

De gezondheidstoestand van de Nederlandse bevolking wordt breed beschreven. Uitvoerige aandacht is er voor het overheidsbeleid, wet- en regelgeving, zowel in verleden als heden. Achtereenvolgens wordt on- der meer aandacht besteed aan plan- ning, marktwerking, verzekeringsen kwaliteitswetgeving, regionalisatie, kostenbeheersing, beleid voor chronisch zieken, persoonsgebonden budget, thuiszorg, patiënten/consumenten, enzovoorts.

De auteurs hebben in dit opzicht hun sporen verdiend. Drs. J. M. Boot is als universitair docent verbonden aan de vakgroep algemene gezond- heidszorg en epidemiologie van de Universiteit Utrecht. Drs. M, H. J. M. Knapen is directeur van Social Research, een onderzoeksbureau in Nijmegen op het terrein van gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening, welzijn/gezondheid en sociale zekerheid.

”De Nederlandse gezondheidszorg”, door J. M. Boot en M. H. J. M. Knapen; uitg. Het Spectrum, Utrecht, 1996; ISBN 90 274 4645 8; 448 blz.; ƒ 39,90.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 2 augustus 1997

Reformatorisch Dagblad | 24 Pagina's

Goed handboek voor de gezondheidszorg

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 2 augustus 1997

Reformatorisch Dagblad | 24 Pagina's

PDF Bekijken