Bekijk het origineel

Over de streep

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Over de streep

3 minuten leestijd

Met de moderne radarapparatuur is het niet moeilijk aan de lopende band automobilisten te verbaliseren die zich niet aan de maximumsnelheid gehouden hebben. De overtreders krijgen vervolgens netjes bericht waar en vranneer en met hoeveel kilometer ze de geldende maximumsnelheid overschreden hebben en welk prijskaartje daaraan hangt Dat rolt tegenwoordig allemaal uit de computer.

Een tijdlang liet de betalingsdiscipline van de geverbaliseerden te wensen over. In vrij brede kring deed de gedachte opgeld dat je in de praktijk nauwelijks risico’s liep wanneer je alle aanmaningen rustig naast je neer legde. Anders gezegd: je was wel gek als je betaalde.

Inmiddels is die situatie een stuk verbeterd, al blijft uiteraard altijd een aantal boetes oninbaar. Daarbij geldt ten aanzien van die openstaande boetes wel dat uit oogpunt van rechtsgelijkheid niet te gemakkelijk berust moet worden in hun oninbaarheid. Hier is immers meer aan de orde dan een kosten-batenanalyse.

Wanneer alle misdrijven zo makkelijk zouden kunnen worden opgespoord als dat met spslheids overtredingen het geval is, dan zou het er met de criminaliteitsbestrijding in Nederiand heel anders voorstaan, zo kunnen we concluderen. Het feit dat automobilisten al bij een betrekkelijk kleine overtreding van de maximumsnelheid automatisch geregistreerd kunnen worden, terwijl inbrekers en andere boeven veel makkelijker de politie kunnen ondopen, roept echter ook weerstanden op. Niet alleen bij autobestuurders maar kennelijk ook hier en daar bij de politie.

Althans, in de kring van de kleine categorale politiebond ANPV bestaat verzet tegen de smalle marges van de elektronische snelheidscontrole. De voorzitter van de ANPV sprak in een brief aan de minister van kinderachtig optreden en muggenzifterij, die vooral tot doel zou hebben zo veel mogelijk boetes te incasseren. De afgesproken marges van zes of zeven kilometer laten de politie ook geen ruimte meer voor het beoordelen van individuele gevallen.

Handhaving van de gejdende maximumsnelhe den is echter uit oogpunt van verkeersveiligheid van grote betekenis. Daarnaast kan ook de geluidsoverlast voor de aangrenzende woningen een reden zijn om de maximumsnelheid in de gaten te houden. Om die snelheidsbeperkingen af te dwingen zijn borden alleen niet voldoende. Daarvoor moet er ook voortdurend controles worden gehouden en regelmatig boetes worden uitgedeeld.

Ook al vinden die controles massaal plaats en worden aan de lopende band verkeersboetes uitgedeeld, het blijft een feit dat maar een zeer beperkt deel van de snelheidsovertredingen bestraft wordt Qua pakkans hoeft de haastige automobilist zich daarom niet verongelijkt te voelen ten opzichte van de handige inbreker die evenzo slechts een kleine kans loopt om betrapt te worden.

Ook ten aanzien van maximumsnelheden geldt dat wie niet horen wil, het maar in zijn portemonnee moet voelen. De moderne technologie komt hier de cverheid te hulp, zowel qua opsporing als qua administratieve verwerking. Er is geen enkele reden om daar negatief over te doen, al zijn er ongetwijfeld spannender onderdelen van het politiewerk te bedenken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 4 augustus 1997

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

Over de streep

Bekijk de hele uitgave van maandag 4 augustus 1997

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

PDF Bekijken