Bekijk het origineel

Opgemerkt

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Opgemerkt

3 minuten leestijd

Vlaanderen

In het artikel “Vlaming zit bomvol met vragen” van maandag 4 augustus staat de zinsnede: „In de rooms-katholieke traditie zijn mensen niet gewend te bidden”. Hoewel ik dit in het interview inderdaad zo heb gezegd, bedoelde ik eigenlijk te zeggen dat deze mensen niet gewend zijn hardop in eigen woorden te bidden. We ontmoeten in Vlaanderen ook diep gelovige roomskatholieke mensen, voor wie we respect hebben. De woorden: „Ze kennen het persoonlijk contact met de Heere niet”, slaat alleen op de mensen die wij aan het begin ontmoetten op de „ontdekkingsgroep”.

B. C. Haverkamp

Stuivenbergstraat 40A

Dendermonde België

Weerspreuken

In het RD van vrijdag 25 juli las ik op pagina 3 het artikel over weerspreuken. We weten allen dat bepaalde verschijnselen in de natuur voorboden kunnen zijn van weersgesteldheden. Daar is niets mis mee.

Maar ik ervaar het als zeer pijnlijk dat in dit artikel totaal niets aan de orde komt aangaande de grootheid en heer lijkheid van de voorzienigheid van onze Schepper. De Heere God bepaalt door Zijn Geest of het regent of vriest; niet “Sebastiaan die het weer maakt, doet het vriezen dat het kraakt”. Laten we ons niet ophouden met allerlei roomse heiligen, maar beseffen dat onze Schepper regeert en Zijn almacht toont in de weersgesteldheden. Kom gerust uit voor onze reformatorische gedachten.

Jannie Hamoen

Oude Anhemseweg 246

3705 BJ Zeist

Koeiengriep (II)

In “Opgemerkt” over koeiengriep, in het Reformatorisch Dagblad van 29 juli, schrijft de heer De Kruijf dat hij weer geconfronteerd werd met de door hem „bijbels gezien, steeds minder begrepen bezwaren tegen vaccinatie”.

Een bijbels bezwaar tegen vaccinatie vinden wij in Matthéüs 8:16-17: „En als het laat geworden was, hebben zij velen, van den duivel bezeten, tot Hem gebracht, en Hij wierp de boze geesten uit met het woord, en Hij genas allen die kwalijk gesteld waren; opdat vervuld zou worden wat gesproken was door Jesaja den profeet, zeggende: Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze ziekten gedragen”.

Over de laatste woorden in deze tekst zegt Calvijn: „Jesaja wijst hier op het doel waarom Jezus de mensen genas. Namelijk: Hij heeft blinden ziende gemaakt, om te tonen dat Hij het licht der wereld was; doden heeft Hij opgewekt om Zich bekend te maken als het leven en de opstanding. Dit geldt ook van kreupelen en verlamden. Christus is dus van de Vader gezonden om ons van alle kwalen en jammeren te verlossen”.

Door gebruikmaking van (kunstmatige) vaccinatie wordt de wens geuit alle ziektes bij voorbaat te weren. Indien dit in de tijd van Christus mogelijk was geweest, was de komst van Christus onmogelijk en overbodig! Ook in 1997 zegt Gods Woord: „Roept mij aan in de dag der benauwdheid; Ik zal er u uithelpen, en gij zult Mij eren”. Psalm 50:15. Ons vlees is afkering van benauwdheid, ziekte, nood en tegenspoed.

Maar Gods Woord wijst ons maar één weg tot het eeuwige leven. Handelingen 14:22: dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan in het Koninkrijk Gods”. In de tijd van Jezus waren er vele zieken; Hij heeft er velen genezen. Er was veel verdriet; Hij heeft er velen getroost. Er was veel benauwdheid; Hij heeft er velen uitgeholpen.

Wij leven in een tijd dat wij door (kunstmatige) vaccinaties, verzekeringen en sociale voorzieningen onszelf -indien dat mogelijk was- wel proberen te helpen.

Een religieuze revolutie! Hierdoor wordt de hulp van God overbodig geacht; maar als God komt met Zijn oordelen, zal Hij overwinnen!

A. Marcus

Kievit 4

8281 GE Genemuiden

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 5 augustus 1997

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

Opgemerkt

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 5 augustus 1997

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

PDF Bekijken