Bekijk het origineel

„Een islamverlater vloekt de profeet”

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

„Een islamverlater vloekt de profeet”

Rooms-katholieke kerk Karachi is niet actief in bijbelverspreiding

5 minuten leestijd

KARACHI - De rooms-katholieke kerk van Karachi is niet actief in bijbelverspreiding onder de inwoners van de meer dan dertien miljoen tellende stad. Een aanvankelijk met Augustine Mathew van Caritas overeengekomen buitenlands bezoek aan de slums blijkt onmogelijk. „Te gevaarlijk”. De arme sloebers schieten elkaar als schooiers dood.

„Voorzichtig” is ook het eerste woord van de kerkelijk werker/priester met wie ik spreek. Publicatie van naam of portret van -laat ik hem zo noemenpater Urdu is taboe.

Nee, met evangehsatie houden de geestelijken zich in de voormalige hoofdstad van Pakistan niet bezig. Direct na de onafhankelijkheid, in 1947viel het met discriminatie van de christelijke minderheid mee. Later kregen bij de opvulhng van vacatures alleen moslims een kans. In de jaren ’ 70 na tionaliseerde de regering tal van missiescholen, die meer dan een eeuw daarvoor waren gesticht. Dat nationaliseren gebeurde op initiatief van premier Bhoetto sr. Vanaf 1977 kwam het tot het promoten van islamitisch onderwijs. Daar had dictator Zhia de hand in. Veel Engelssprekende christenen emigreerden. Naar Canada, Australië en de Verenigde Staten bijvoorbeeld.

Blasfemie

„Als ik tegen een moslim praat over de Zoon van God”, antwoordt pater Urdu, „vreest hij dat ik hem christen wil maken. En als iemand die belijdt dat Mohammed de grote profeet is van confessie verandert, keert de hele familie zich tegen hem. Vooral in de dorpen. Daar heviger dan in grotere woonconcentraties. Wie de islam verlaat, vloekt daarmee de profeet”.

Pater Urdu: „Als ik ergens een voor dracht houd, zelfs in besloten kring, kan mij dat zuur opbreken. Er kan toevallig een fanatieke moslim bij zitten. Als hij mij vraagt naar het verschil tussen het christelijk geloof en de islam, kan hij mij zomaar van godslastering beschuldigen”. Volgens de” grondwet hebben de Pakistani vrijheid van godsdienst en verkondiging. Maar voor de geestelijke staat vast dat publieke proclamatie buiten het kerkgebouw onmogelijk is. „Evangeliseren mag absoluut niet”.

De door d,e priester gehanteerde stelregel is: Nooit iets over de lippen laten komen dat zich keert tegen de koran. Over Christus spreekt hij niet apologetisch, maar alleen positief. „De meeste leden van onze kerk kennen trouwens niet meer dan enkele essentiële waarheden. Dat drijft hen niet tot een getuigende levenshouding. Het merendeel leeft in de slums en is straatveger”. Er doceerden in Karachi ooit een paar liberale franciscanen. Maar van enige bevrijdingsidee of theologie van de armen is geen sprake. „De clerus volgt in het algemeen de lijn van het Vaticaan”.

Grensverkeer

Toch vertelt de rooms-katholiek dat het islamitisch magazine in de Urdutaal “Takqbir” enkele jaren geleden foto’ s bracht van bijbelverspreiding. En er bestaat tevens grensverkeer. Ook vragen sommige volgelingen van Allah af en toe om een Bijbel.

Door het’ huwelijk gaat een enkele moslim over tot de RK-Kerk. Weinigen maken de gang in omgekeerde richting. Maar het komt voor. Bijvoorbeeld als een man een tweede vrouw wil huwen. Of indien hij iets deed dat in strijd is met het kerkelijk recht. „Als zoiets plaatsheeft, schrijven kranten er met gretigheid over. Wie iemand tot de islam weet over te halen, ontvangt een hoger niveau in het hiernamaals”, zegt de priester. Het dagblad “The muslim” voert dan ook als’ motto binnen deze islamitische staat: “The press and the nation rise and fall together”.

Overigens, als een moslim met een christenvrouw trouwt, is dat legaal. Maar zodra een man die niet de koran maar de Bijbel liefheeft met een moslimvrouw in de echt treedt, heet dat overspel in kringen van de ‘profeet’.

Benazir Bhoetto

Sommige Pakistaanse christenen betreuren de uitslag van de verkiezingen begin dit jaar. Daardoor kwam de Moslim League aan de macht en trad Nawaz Sharif aan als minister-president. Zijn partij, hoewel niet fundamentalistisch, aanvaardt slechts aanhangers van Allah als volwaardig lid. „Het nationaal parlement telt enige christenen als afgevaardigden. Ik weet niet wie corrupt is en durf niemand beschuldigen. Het gebeurt zeker dat parlementariërs geld onvangen voor diensten aan vrienden en hun bedrijf of gemeenschap”.

Er bestaat een Pakistan Christian National Party. Mede gezien het verkiezingssysteem krijgen christenen weinig voet aan de grond. Bovendien zijn zij politiek verdeeld. Van oppositieleider mevrouw Bhoetto, een liberale moslim, had pater Urdu veel verwachting. Als aanvoerder van de Pakistan People’ s Party beloofde zij een eind te maken aan discriminatie.

Of de agressie tegen christenen louter haat van moslims is? „Ach nee, het gaat alle minderheden slecht. Hoewel er natuurlijk meer en minder fanatieke moslims bestaan. Er zitten een paar mensen in de gevangenis. Niet zozeer omdat ze christen zijn, maar omdat zij de profeet zouden lasteren”.

Ontwikkeling

De rooms-kathoheke kerk in Karachi brengt het Evangelie niet op straat. Wat doet ze dan? „Wij proberen mensen tot ontwikkeling te brengen. Slechts 14 procent van de bevolking in d.eze stad kan lezen en schrijven. De kerk biedt analfabeten onderwijs. En zij heeft een ziekenhuis, het Holy Family Hospital”. De rooms-katholieke organisatie Caritas werkt sedert 1991 intensief aan levensverbetering van slumbewoners. Maar dat is een ander verhaal.

Dit is de tweede aflevering van een zesdelige serie over christenen in Pakistan. Volgende week maandag deel 3: “Voorganger: Ik doop nooit moslims”.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 6 augustus 1997

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

„Een islamverlater vloekt de profeet”

Bekijk de hele uitgave van woensdag 6 augustus 1997

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

PDF Bekijken