Bekijk het origineel

Discriminatie van homo’s?

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Discriminatie van homo’s?

3 minuten leestijd

De bloedbanken in Nederland zouden zich schuldig maken aan discriminatie. Een klacht van die strekking is door de homo-organisatie COC ingediend bij de Commissie Gelijke Behandeling. Een jaar geleden heeft het College voor de Bloedtransfusie een richtlijn uitgevaardigd die inhield dat mannen met homoseksuele contacten geen bloeddonor meer mogen zijn. Dit om besmetting van de kostbare bloedvoorraad met het hiv-virus te voorkomen.

De richdijn van vorig jaar betekende duidelijk een verscherping van het beleid. Dat was ook hard nodig. Hoewel iedereen binnen en buiten de medische wereld wist dat sinds het uitbreken van de aidsepidemie homoseksuele donoren een duidelijke risicofactor vormden voor de betrouwbaarheid van het donorbloed, is daar jarenlang zeer omzichtig mee omgegaan. Al te zeer was men beducht om van homodiscriminatie beschuldigd te worden.

Die laksheid heeft ingrijpende gevolgen gehad, met name voor de kleine maar kwetsbare groep hemofiliepatiënten. Hemofiliepatiënten, die kampen met een afwijking in de bloedstolling, hebben regelmatig bloedtransfusies nodig. Meer dan wie ook hebben zij belang bij de zuiverheid van de bloedvoorraad. Omdat daar het een en ander aan mankeerde (en het aanvankelijk ook niet mogelijk was donorbloed op het hiv-virus te testen), zijn in de loop der jaren een paar honderd hemofiliepatiënten besmet geraakt met dit virus. Een aantal van hen is inmiddels aan aids overleden.

Dat is een uitermate trieste zaak. Pas enkele jaren geleden heeft de regering zich bereid verklaard om hemofiliepatiënten met aids een uitkering te geven. Zij was beducht dat ook andere aids-lijders een dergelijke financiële tegemoetkoming zouden claimen.

Ook hier speelde de vrees om van homodiscriminatie te worden beschuldigd. Was het geen vorm van ongelijke behandeling wanneer de ene groep aids-lijders wel een uitkering kreeg en de andere niet? Wi e zo redeneerde ging echter voorbij aan het kardinale feit dat homoseksuelen hun besmetting te wijten hadden aan hun eigen gedrag, terwijl hemofiliepatiënten nu eenmaal niet zonder bloedtransfusie kunnen.

Niet elke vorm van ongelijke behandeling moet immers als discriminatie worden beschouwd. Als men mensen die in een ongelijke situatie verkeren ook ongelijk behandelt (namelijk door rekening te houden met hun verschillende positie), dan is dat niet onrechtvaardig maar juist rechtvaardig.

Daarbij moeten we wel bedenken dat het antwoord op de vraag of mensen in een gelijke situatie verkeren soms ook heel duidelijk afhangt van be paalde levensbeschouwelijke uitgangspunten. Wie vindt dat homo’s recht hebben op wisselende seksuele contacten zoals hemofiliepatiënten recht hebben op bloedtransfusie, zal bij een ongelijke behandeling van aids-patiënten uit beide groepen eerder van discriminatie spreken dan wie dat uitgangspunt volstrekt niet onderschrijft.

Gelukkig zijn, nadat kostbare jaren verloren zijn gegaan, de bloedbanken nu bereid om onder ogen te zien dat homoseksuele bloeddonoren een duidelijke risicogroep vormen en daarom geweerd moeten worden. Daarmee wordt niemand onrecht aangedaan, maar geeft men er blijk van zijn verantwoordelijkheid te beseffen ten opzichte van patiënten die bloedtransfusie nodig hebben.

Een van de bezwaren van het COC tegen de richdijn van het College voor de Bloedtransfusie is dat daarin mensen worden uitgesloten omdat ze tot een bepaalde groep behoren. Alleen individuele uitsluitingen zouden gerechtvaardigd zijn.

Een dergelijke individualisering van het beleid is in de praktijk niet altijd mogelijk. Het is dan heel verstandig en goed te verdedigen om een groepering waarin zich relatief veel risicogevallen bevinden (in dit geval mensen met het hiv-virus) als een risicogroep te beschouwen en als zodanig te behandelen. Dat is zeker het geval als het gaat om zaken van leverden dood.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 8 augustus 1997

Reformatorisch Dagblad | 24 Pagina's

Discriminatie van homo’s?

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 8 augustus 1997

Reformatorisch Dagblad | 24 Pagina's

PDF Bekijken