Bekijk het origineel

De drukste dag

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De drukste dag

4 minuten leestijd

Schiphol had gisteren de (naar alle waarschijnlijkheid) drukste dag van het jaar. Bleef vorig jaar het aantal passagiers op de drukste dag nog net onder de honderdduizend, gisteren waren het er In totaal 110.000 die hun vliegtuig in- of uitstapten. Een stijging dus van zo’n IO procent

Wat dat betreft kan de directie van Schiphol tevreden zijn. De werkelijkheid is echter wel een beetje anders. De snelle groei van het aantal vliegbewegingen op Schiphol vormt juist een groot probleem. De directie heeft begin deze week van minister Jorritsma een boze brief gekregen waarin zij verweten werd niet doortastend genoeg op te treden tegen de geluidhinder. Voor I september moet er een beter plan van aanpak op tafel liggen.

Vandaar dat Schiphol met onmiddellijke ingang besloten heeft het nachtverkeer voor lawaaiige toestellen te verbieden. Dat betreft veelal oudere vliegtuigen die voor vrachtverkeer gebruikt worden. Vandaar dat die sector inmiddels protest heeft aangetekend en er een kort geding tegen Schiphol is aangespannen. Dat heeft er toe geleid dat het verbod een week is opgeschort

Het is duidelijk dat de chartermaatschappijen zich bedreigd voelen, al is aan Martinair en de andere Nederlandse maatschappijen toegezegd dat zij zullen worden ontzien. Maar makkelijker wordt het er voor hen in ieder geval niet op.

Het aantal klachten o/er geluidoverlast dat bij de Commissie Geluidhinder Schiphol binnenkomt is sinds vorig jaar ook sterk gestegen. Nu hoeft er nog geen direct verband te bestaan tussen het aantal klachten en de feitelijke geluidhinder, maar een dergelijke forse stijging zegt natuurlijk wel wat

Welke kant moeten we uit met het vliegverkeer? Er zijn allerlei milieuargumenten aan te voeren om duidelijk te maken dat een voortgaande groei van het vliegverkeer, zeker In het huidige tenipo, onwenselijk is. Er zouden ook allerlei maatregelen te bedenken zijn, variërend van een flinke accijnsheffing op vliegtuigbrandstof (zoals ook de autobenzine zwaar belast wordt) tot het afschaffen van de belastingvrije winkels op de luchthavens, om die groei in te perken.

Het probleem is echter dat het vliegverkeer bij uitstek een Internationale aangelegenheid Is. Maatregelen om het vliegverkeer minder aantrekkelijk te maken moeten daarom In internationaal verband genomen worden. Maar zelfs in het verband van de Europese Unie is het moeilijk om het ever dergelijke stappen eens te worden.

Het probleem van Schiphol is dat het in een dichtbevolkt gebied gelegen is. Een van dé aanvliegroutes (de Buitenveldertbaan) loopt zelfs over Amsterdam. Daardoor hebben relatief veel mensen last van het vliegtuiglawaai en maakt een neerstor tend vliegtuig allicht ook tal van slachtoffers op de grond. V\t dat betreft ligt de Bijlmerramp nog vers In ons geheugen.

Vandaar dat de laatste tijd ook weer plannen op tafel gekomen zijn voor de verplaatsing van Schiphol of de bouw van een tweede nationale luchthaven. Verschillende mogelijkheden zijn daarvoor genoemd, variërend van de Markenwaard tot een op te spuiten locatie aan de Noordzeekust Plaatsen vyaar de geluidoverlast duidelijk minder zal zijn, omdat de aanvliegroutes boven zee of beven dunbevolkte gebieden zouden komen te liggen. ‘

Maar alles heeft ook zijn bezwaren en in leder geval duurt het nog jaren voor een nieuwe grote luchthaven gerealiseerd Is. Zelfs de aanleg van een vijfde baan bij Schiphol, v/aardoor de geluidoverlast van het groeiende luchtverkeer kan worden beperkt duurt minstens vijfjaar.

Dat betekent dat de besluitvorming over de toekomst van Schiphol, die ook van groot belang is voor de KLM, serieus op gang moet worden gebracht wat willen we en v/at willen we niet? Waarbij het In de praktijk een kwestie zal zijn van zoveel hoofden, zoveel zinnen. Er is hier immers sprake van een groot aantal tegenstrijdige belangen. Is er een oplossing te vinden die de geluidoverlast beperkt houdt die betaalbaar Is, die niet schadelijk is voor de werkgelegenheid rond de luchthaven en waarvoor een breed politiek draagvlak bestaat?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 9 augustus 1997

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

De drukste dag

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 9 augustus 1997

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

PDF Bekijken