Bekijk het origineel

Naar school?

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Naar school?

4 minuten leestijd

Nu de vakanties aflopen gaan de volwassenen weer aan het werk en moeten de kinderen weer naar school. Dat is de gewone gang van zaken. Maar is het eigenlijk wel gewoon dat kinderen hele dagen naar school moeten? Of moet onze wijze van “het naar school gaan” toch maar eens nader op geschiktheid worden bekeken?

Schoolarrest

Onderwijs geven is een mengeling van kennis overdragen en opvoeden. Dat kan door ouders gebeuren Wall en door professionele leer n krachten. In Nederland is daartoe een en ander geregeld via de leerplichtwet. Alle kinderen zijn verplicht tussen hun vierde en achttiende jaar een aantal uren onderwijs volgen. Wie dat niet doet, wordt als spijbelaar aangepakt. In feite wordt de Leerplichtwet zo uitgevoerd als een “schoolarrestwet”: ongeacht de persoonlijke capaciteiten moet iedere jongere eenzelfde aantal uren in een klaslokaal zitten. Deze aanpak stamt nog uit de tijd dat kinderarbeid een grote bedreiging vormde voor het onderwijs. Alleen door het klassikaal insluiten van leerplichtigen kon met de toenmalige middelen algehele alfabetisering worden afgedwongen. Inmiddels is de situatie aanzienlijk veranderd. Het algehele opleidingsniveau van de bevolking is fors toegenomen, boeken en andere informatiedragers zijn voor iedereen vrijelijk verkrijgbaar. Scholen zijn geen voortrekkers meer, maar sukkelen achter de snelle kennisontwikkelingen in de maatschappij aan. Mede door bezuinigingen en schaalvergroting is de effectiviteit van het schoolonderwijs ten opzichte van andere alternatieven teruggelopen.

Kinderen zijn onevenredig veeltijd kwijt met naar school gaan door de toegenomen reisafstanden en door de nog steeds niet optimaal aan het individuele leergedrag aangepaste standaardlesmethoden. Zowel voor de slimmere als wel voor de dommere leeriingen leidt dit tot verveling en ongewenst gedrag. De school fungeert dan meer als een soort kinderbewaarplaats.

Huisschool

Net zoals in het bedrijfsleven projectmatig werken en flexibele werktijden hun intrede doen, zo kan dat ook in het onderwijs plaatsvinden. Het is achterhaald om de jeugd via de school tot een forensenbestaan te dwingen. Ook principieel is het zo vroeg weghalen van kinderen uit de thuissituatie niet de meest gewenste situatie. De ouders verliezen zo toch een belangrijk deel van de opvoeding uit het oog. Dat is mede de reden dat in Noord-Amerika steeds meer mensen kiezen voor “home schooUng”,’het thuis lesgeven aan kinderen. Het bespaart op reiskosten, het is veiliger, ouders hebben goed zicht op het lesmateriaal, en de kinderen hebben meer tijd en ruimte voor spel en contacten in hun woonomgeving. Bovendien biedt het ook voor de verzorgende ouder, in de regel de moeder, een gelegenheid om -ook zonder baan buitenshuis- de eigen kennis te benutten en op te frissen. En bij verhuizingen of tijdelijk verblijf in het buitenland blijft de “schoolbreuk” beperkt.

Praktisch zijn er uiteraard wel enkele zaken die gewaarborgd moeten worden, Zo moet de jeugd uiteraard een goede opleiding krijgen. Een belangrijke rol daarbij speelt geschikt lesmateriaal. Met de moderne computersystemen is dat niet alleen sneller en goedkoper te ontwikkelen, ook de toetsing van de opgedane kennis is steeds gemakkelijker en nauwkeuriger uit te voeren. Dat maakt het voor overheden eenvoudiger om de leerresultaten te controleren en om bij onvoldoende testuitslag tijdig te kunnen ingrijpen.

Thuisleerlingen

Voor de typische kennisvakken zoals rekenen en ervaringsvakken zoals verzorging vorderen de “thuisleerlingen” doorgaans sneller dan de “schoolleerlingen”. Betreffende het ontwikkelen van sociale vaardigheden, het spreken in het openbaar en specialistische vakkennis zal altijd een beroep gedaan moeten worden op mogelijkheden buiten het gezin. De omschakeling van leren op school naar lesgeven thuis vergt een aantal veranderingen op het gebied van wetgeving en financiering. Principieel uitgangspunt daarbij moet blijven dat ieder kind, ongeacht opleiding en inkomen van de ouders, toegang houdt tot goed onderwijs. In elk geval is duidelijk dat, beginnende bij hel basisonderwijs, het ontwikkelen van reformatorische leer-thuis-pakketten een goede toekomstinvestering kan zijn.

A. van Maldegem, adviserend ingenieur

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 19 augustus 1997

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

Naar school?

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 19 augustus 1997

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

PDF Bekijken