Bekijk het origineel

Pakistan krijgt nieuwe antiterreurwet

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Pakistan krijgt nieuwe antiterreurwet

2 minuten leestijd

ISLAMABAD (AP) - Ondanks een stroom van kritiek en kwade protesten van de oppositie heeft de Pakistaanse president Farooq Leghari zijn handtekening gezet onder een nieuwe antiterreurwet, die de regering vergaande bevoegdheden geeft in de bestrijding van het politieke en religieuze geweld.

Dit jaar zijn er al meer dan 400 mensen omgekomen in de strijd tussen religi euze groeperi ngen in Oost -Paki st an en bij het polit ieke gewel d in de havenstad en het Paki st aanse economi sche cent rum Karachi . Ondanks de inzet van dui zenden paramilitaire troepen slaagt de regering er niet in het gewel d te beteugelen.

Vori ge week nam het parl ement de antiterreurwet aan, waai mee vol genspremi er Nawaz Sharif bi nnen enkel e: maanden korte met t en gemaakt kan worden met de „enkele honderden terroristen”.

De wet geeft de politie het recht vermeende militanten aan te houden zonder arrestatiebevel. Er wor den speci al e recht banken opgezet die verdacht en tot l evensl ang of de doodst raf kunnen veroordel en.

De Paki st aanse opposi t i e en internati onal e mensenr echt enbewegi ngen hebben veel kritiek op de ant i t erreurwet „ omdat deze wi l l ekeur in de hand kaïï werken.

Oppositiel eden zijn met name bang dat de wet t egen hen gebrui kt gaat worden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 20 augustus 1997

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

Pakistan krijgt nieuwe antiterreurwet

Bekijk de hele uitgave van woensdag 20 augustus 1997

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

PDF Bekijken