Bekijk het origineel

Britten begonnen met ontruiming Montserrat

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Britten begonnen met ontruiming Montserrat

Evacuaties voorlopig nog vrijwillig

2 minuten leestijd

MONTSERRAT (RTR/AFP) - De Britse autoriteiten zijn vandaag begonnen met een nieuwe evacuatie van inwoners van het Caraübische eiland Montserrat. Dat dreigt door de vulkaan Soufrière te worden verzwolgen. Britse marineschepen meren aan voor de westkust van het eiland, waar nog 5000 van de voorheen 11.000 inwoners verblijven.

Het gaat nog om vrijwillige evacuatie, maar de Britse ondermi ni st er voor ont wi kkel i ngssamenwerki ng, George Foul kes, waar schuwde maandag voor een erupt i e „van catastrofale omvang”. Onderzoek door vul kanol ogen in de kleine Britse kol oni e heeft vol gens Foul kes aangegeven dat de vul kaan in de Soufrière-heuvels dreigt te ontploffen. En die uitbarsting kan zich in slechts enkel e uren voltrekken, zei hij. Deskundi gen gaan ervan uit dat dan geen enkel deel van het eiland gespaard zal blijven.

Nadenken

Het mari neschi p HMS Li verpool begeleidt de evacuat ie van de laatste inwoner s van Mont serrat . „De vertrekkende mensen kunnen naar Ant i gua, krijgen daar opvang en kunnen in alle rust nadenken over hun t oekomst “, verkl aarde de Bri tse minister voor ont wikkel i ngssamenwerki ng. Short. De geëvacueerden kunnen zich vestigen in Groot-Brittannië of elders in het Caraïbi sch gebi ed.

Tientallen boze i nwoners protesteerden maandagavond tegen het vol gens hen lakse optreden van Groot -Bri t t annië, de kol oni al e mogendhei d. Zij eisten meer informatie over de evacuatie, de hul p daarbij en hun t oekomst i ge mogelijkheden.

De resterende 5000 mensen verblijven in een steeds kleiner wordende veilige zone van het eiland, die nog gespaard is gebl even voor de l avast room van de vul kaan. De toestand wordt hier steeds nijpender, onder meer door slinkende voorraden.

De plaatselijke regering besprak gisteren de logistieke voorbereiding van de evacuatie. Zij wil eveneens meer inlichtingen van Londen en hul p aan buureil anden die i nwoners van Montserrat opvangen.

Lava, stof en modder uit de vulkaan, die t wee j aar gel eden na 400 j aar begon te rommel en, verwoest t en de hoofdstad Pl ymout h t wee weken geleden. De meest e overhei dsdi enst en zijn daarop verplaatst naar de stad Sal em in het noordelijk deel.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 20 augustus 1997

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

Britten begonnen met ontruiming Montserrat

Bekijk de hele uitgave van woensdag 20 augustus 1997

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

PDF Bekijken