Bekijk het origineel

„Evangelie is niet te stuiten’

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

„Evangelie is niet te stuiten’

Zendingsmiddag Oene heeft voor vijftigste maal plaats

4 minuten leestijd

OENE - we zelf de Kefde van Jezus Christus kennen, krygt

Niet alleen het buitenlandse zendingsveld heeft volgens de hervormde predikant uit Bameveld de aandacht van een gelovige, maar ook de naaste omgeving. „Als het goed is, zal er ook liefde zijn voor familieleden die nog niet bekeerd zijn. Door Christus aan te prijzen, worden we zelf evangehst”.

De zendingsmiddag, waar ongeveer zeshonderd bezoekers aanwezig waren, had als thema “Geroepen tot de bruiloft van het Lam”. Naar aanleiding van Lukas 14:15-24, de gelijkenis van het grote avondmaal, behandelde ds. De Knegt het aspect van “de nodiging”. Vers 17b -„Komt, want alle dingen zijn nu gereed”en vers 22b -„en nog is er plaats”- waren zijn kernteksten. Het viel de predikant op dat de nodiging in de gelijkenis zo ruim is. „Wij zijn vaak zo enghartig. Maar God heeft Zijn eigen meetsnoer. De nodiging tot een volle Christus, met bevel van geloof en bekering, mag ruim en maximaal klinken. Het Evangelie is niet te stuiten, omdat alles door Christus gedaan is. Hij heeft de last van Gods toom weggedragen. Zijn werk behoeft geen aanvulling”. .

Tijdens een onlangs gemaakte reis naar Zimbabwe als bestuurslid van de Gereformeerde Zendingsbond vernam ds. De Knegt dat daar het werk van een eenvoudige evangelist rijk gezegend is. In de woonplaats van evangelist Banda is nu een gemeente van 300 mensen. Het nieuwe leven van deze gemeenteleden dwingt zo veel respect af, dat in de omgeving weer andere gemeenten zijn ontstaan. „Hoe is dat bij ons? Hebben wij al verlaten wat ons eerst zo bekoorde?”

Wederkomst

Ds. J. Niesing uit Oene opende de middag met het lezen van Johannes 3: 22-36. Johannes de Doper noemt zich in dat tekstgedeelte de vriend van de Bruidegom. „Zoals in Israël de vriend van de bruidegom aan de bruid het huwelijksaanzoek deed, zo mogen predikanten u vragen om uw hand aan Bruidegom Christus te geven”, aldus ds. Niesing. „Wanneer de Heilige Geest u aan uzelf ontdekt, schrik dan niet terug. De Bruidegom roept en zegt: Kom. Voor al degenen die Hem vrezen, is de Bruiloft al begonnen”.

Ds. G. van den End uit Rijssen hield een meditatie over “De komst van de dag des Heeren” (2 Petrus 3:10). De predikant vroeg zich af hoe sterk de eindtijdverwachting onder ons nog leeft en benadrukte dat we leven in de tijd van Gods genadige uitstel. „Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in de nacht; plotseling en onverwacht. Dat heeft Christus Zelf gezegd. We hebben het tegenwoordig allemaal druk en we genieten van allerlei zaken. Rekenen we echter ook met de wederkomst? Zijn we bereid?”

Veel mensen leven met angst en hebben helemaal geen verwachting. „JVIoeten wij ook angstig zijn? Petrus leert ons in zijn brief van niet. Als je de Meester hebt ontmoet in je leven, dan ben je geen pessimist maar leef je naar Zijn dag toe. Dan krijgt het heden, waarin we Gods medearbeiders mogen zijn, enorme betekenis”.

Ds. Van den End waarschuwde voor een slordig leven. „Laat er godzaligheid én een heilige levenswandel zijn. Dat heeft alles te maken met je oren, ogen en portemonnee. De Heidelbergse Catechismus zegt in Zondag 32: En dat door onze godzalige wandel onze naasten ook voor Christus gewonnen worden”.

Ds. Doornenbal

De Lunterse ds. M. Goudriaan stond stil bij Openbaring 19 vers 9a: „Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams”. „Het lam heeft Zijn eigen bloed gegeven”, aldus de predikant. „Zo werft Hij Zijn vrouw. En dat terwijl de bruid zelf tegenstaat”.

„Christus brengt Zijn christgelovigen tot de rust. Hij Zelf leidt tot de vreugde van de maaltijd. Gelukkig als dat het geheim van uw leven is. Maar wat is het een belediging voor de Bruidegom als de bruid leeft alsof ze van een ander is”.

Ds. Goudriaan benadrukte dat er zaligheid is voor hen die op rekening van Christus leven. „In de lofprijzing blijft alleen Zijn werk over. Dan valt er alleen in Hem te roemen”.

De zendingsmiddag van Oene, belegd door het plaatselijke hervormde zendingscomité, had gisteren voor de vijftigste keer plaats. De Oenese predikant ds. J. T. Doomenbal organiseerde in 1947 de eerste middag. In de jaren erna kon de bijeenkomst één keer niet doorgaan, omdat ds. Doomenbals toenmalige huishoudster juffrouw Hofs toen ziek was.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 augustus 1997

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

„Evangelie is niet te stuiten’

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 augustus 1997

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

PDF Bekijken