Bekijk het origineel

Winst ABN Amro weer fors hoger

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Winst ABN Amro weer fors hoger

Bank verwacht na komst euro marktaandeel in EU te kunnen vergroten

5 minuten leestijd

AMSTERDAM - ABN Amro heeft de lijn van een steiite winsroei (plus 26 procent over gehed 1996) in de eerste helft van dit jaar doorgetrdcken. De bank verdiende in de bewuste zes maanden iets meer dan 2 miljard gulden. Zij profiteerde volop van de gunstige omstandighedai: een florerende economie, een zonnig bairskUmaat en een aantrekkende ddlariioers.

Topman P. J. Kalff had, zoals hij gisteren zei in een toelichting op de jongste cijfers, met enige zorg gekeken naar de steeds hogere verwachtingen onder de analisten. De toename van het resultaat bevindt zich met 20 procent dan ook aan de onderkant van de ramingen. Beleggers toonden hun ongenoegen daarover en straften op het Damrak het aandeel met een fikse tik naar beneden. Niettemin verbond de voorzitter van de raad van bestuur aan de prestatie terecht het predikaat „uitstekend”.

Ook in het resterende deel van 1997 zal sprake zijn van een winstvergroting, luidt zijn prognose. Maar voor een nadere precisering vindt hij het te vroeg. „Meer of minder dan 20 procent weten we niet. Er kan nog veel gebeuren. Er zijn tal van onvoorspelbare factoren in het bankvak”.

Omhoog

Het bedrijfsleven draaide in de achterhggende maanden op volle toeren en had voor zijn expansie veel geld nodig. Bovendien was er een riant verschil tussen de korte en de lange rente. Dat is prettig voor de bancaire sector. Een en ander droeg ertoe bij dat de intrestpost, die bij ABN Amro 59 procent uitmaakt van de totale baten en die het saldo vormt van ontvangen en betaalde rente, met 20 procent omhoogging.

De recordomzetten op de beurs weerspiegelden zich in een aanwas van de effectenprovisies met 18 procent. Gecorrigeerd voor het afstoten van dochter MeesPierson, die thans opereert onder de vleugels van Fortis en die de provisies als belangrijkste inkomstenbron kent, trad een verbetering op van’ 41 procent.

Het resultaat uit financiële transacties, de aanduiding voor de opbrengsten uit de handel in valuta’s en waardepapieren voor eigen rekening, liet een sprong voorwaarts aantekenen van 33 procent. Passen we ook op dit terrein een correctie toe, dan rolt 54 procent uit de bus.

Dollar

De nummer één onder de Nederlandse bankinstellingen is prominent aanwezig in de Verenigde Staten. Onlangs werd daar de positie verder versterkt door het inlijven van spaarbank Standard Federal en investmentbank Chicago Corporation. Over acquisities gesproken: Kalff liet weten dat, in weerwil van recente speculaties, de overname van een verzekeraar niet in de bedoeling ligt.

Terug naar Amerika. Een duurdere dollar betekent dat de aan de overzijde van de Oceaan behaalde winst, omgerekend in guldens, hoger uitvalt. Op nettobasis, dus na verrekening van belastingen, leverden de ontwikkelingen aan het valutafront in het eerste halflaar een extraatje op van 89 miljoen gulden. En: „Het meeste in dit opzicht moet nog komen”, benadrukte Kalff. Vanaf 1 juli is de waarde van de Amerikaanse munt immers verder opgelopen.

ABN Amro bracht, zoals reeds vermeld, in de voorbije periode opzienbarende aan- en verkopen tot stand. Het effect van al die veranderingen op de nettowinst bedroeg per saldo 27 miljoen gulden.

Buitenland

Vooral het buitenlandbedrijf van de onderneming blonk uit. Het bedrijfsresultaat (de baten minus de lasten, vóór aftrek van de fiscale verplichtingen) bij de vestigingen elders in de wereld klom met maar liefst 70 procent. In alle regio’s ging het voor de wind. Wel tekende Kalff aan dat Duitsland een lastige markt blijft. Onze oosterburen hechten eraan met hun eigen banken zaken te doen. Het is moeilijk om daar als buitenlandse instelling vaste grond onder de voeten te krijgen. In Nederland zorgden de kantoren voor een plus van 35 procent.

De activiteiten in de sfeer van wat heet investment banking (begeleiding bij fusies en bij operaties op de kapitaalmarkt, waaronder emissies), die in een afzonderhjke divisie zijn ondergebracht, gaven een winststijging te zien van slechts 9 procent. De beoogde uitbouw van deze ‘tak van sport’ veroorzaakte flinke kosten. Verder werden hogere bonussen aan de medewerkers in die branche uitgekeerd; dit om te voorkomen dat ze overstappen naar concurrenten. De revenuen uit de joint venture met het Britse Rothschild overtreffen e verwachtingen.

Bescheiden van omvang was ook de groei van de zakelijke kredietverlening in het binnenland (3 procent). Kalff deelde mee dat de bank zich bewust wat terughoudend heeft opgesteld om een te zware aanslag op de verhouding tussen de uitstaande middelen en het eigen vermogen te vermijden. Onder de particulieren hield de hausse op het gebied van de hypotheken aan (plus 10 procent). Over de grens steeg de krediettoekenning aan de private sector met 35 procent.

Sterke positie

De leiding van de financiële multinational hoopt en rekent erop dat de euro volgens plan op 1 januari 1999 zijn intrede doet. In eerste instantie hangt er voor de banken aan de omschakehng een stevig prijskaartje. Maar ABN Amro verwacht dat zij in de nieuwe situatie haar marktaandeel zal kunnen vergroten.

Zij beschikt namelijk als een van de weinige over een netwerk van kantoren dat geheel Europa omvat. „Wij nemen op de euromarkt een sterke positie in”, aldus Kalff. Het concern zal een reeks europroducten presenteren die het voor bedrijven in de gehele EU aantrekkelijk maakt met ABN Amro in zee te gaan, kondigde hij aan. .

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 22 augustus 1997

Reformatorisch Dagblad | 28 Pagina's

Winst ABN Amro weer fors hoger

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 22 augustus 1997

Reformatorisch Dagblad | 28 Pagina's

PDF Bekijken