Bekijk het origineel

Bouterse en Van Mierlo

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Bouterse en Van Mierlo

3 minuten leestijd

Is de heer D. D. Bouterse voor Nederland een gewone verdachte zoals die er in de drugssector wel meer rondlopen, of brengt zijn politieke status in Suriname (adviseur van staat leider van de grootste regeringspartij) met zich mee dat hij op een aparte manier tegemoet getreden wordt? Is het internationale verzoek tot aanhouding dat in juni via Interpol werd gegeven, serieus bedoeld of wordt daarmee slechts een show opgevoerd en is het helemaal niet de bedoeling dat Bouterse hier voor de rechter komt?

Die vragen dringen zich op nu duidelijk is geworden dat minister Vafi Mierio vorige maand uitdrukkelijk tegengehouden heeft dat Brazilië officieel gevraagd werd om arrestatie en uidevering van Bouterse. Doordat een NedeHandse diplomaat met Bouterse in het vliegtuig zat, was bekend geworden dat deze in Brazilië verbleef.

Van Mierio vreesde echter diplomatieke verwikkelingen met Brazilië, het grootste land van het Zuid-Amerikaanse continent Er bestaat geen uitleveringsverdrag met de Brazilianen en dat zou wel eens tot gevolg kunnen hebben dat Nederiand met zijn aanhoudingsverzoek aan het kortste eind zou trekken. Voor Bouterse en de Surinaamse regering, die achter hem staat zou dat een overwinning zijn.

Maar dat alles betekent wel dat het arrestatiebevel tegen Bouterse niet meer gepresenteerd kan worden als een zuiver juridische aangelegenheid, waarbij het basisprincipe is dat het recht zijn loop moet hebben, ongeacht de neveneffecten die daaruit kunnen voortvloeien. Het feit dat het hier een vooraanstaand (zij het ook omstreden) man uit de Surinaamse samenleving betreft geldt in die strikt juridische benadering slechts als een vervelende bijkomstigheid.

Een dergelijke scheiding van juridische en politieke verantwoordelijkheden werd dezer dagen nog onder woorden gebracht in een diplomatieke nota aan de Surinaamse regering. De blokkade die Van Mierio vorige maand opwierp tegen een uideveringsverzoek aan Brazilië is daar echter duidelijk mee in strijd.

NuiserinNederiand ook sprake van het primaat van de politiek over de Justitie. In het vervolgingsbeleid hanteren wij het opportuniteitsbeginsel. Weliswaar opereert het openbaar ministerie behooriijk zelfstandig (en dat is ook goed) maar uiteindelijk is de minister van justitie de baas. Dat is recent door minister Sorgdrager in de richting van het OM nog eens goed onderstreept.

In de ogen van de regering kan het opportuun zijn om bij bepaalde delicten niet of slechts marginaal te vervolgen. Bij zaken die internationale repercussies kunnen hebben, komt logischerwijs ook de minister van buitenlandse zaken in beeld.

Zo ligt het ook met de zaak-Bouterse en daar hoeven we niet omheen te draaien. Het arrestatiebevel tegen Bouterse was een politieke beslissing waarbij de regering een verslechtering van de betrekkingen met Suriname op de koop toe heeft genomen. Om die schade te beperken is minister Van Mierio deze week naar Brazilië afgereisd voor een gesprek met de Surinaamse premier.

Naarmate Van Mierio zich echter intensiever met de zaak-Bouterse bemoeit des te meer verschuift deze kwestie van het justitiële naar het politieke vlak. Het is de vraag of dat zo gelukkig is. In iecfier geval moet men er dan ook voor uit durven komen.

Is het aanhoudingsbevel tegen Bouterse een politieke stunt of een serieuze juridische actie? Minister Van Mierio heeft volgende week het een en ander uit te leggen in de Tweede Kamer, ook in de richting van de twee grootste regeringsfracties. Zelfs in die kring weerklonken dezer dagen zeer kritische geluiden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 22 augustus 1997

Reformatorisch Dagblad | 28 Pagina's

Bouterse en Van Mierlo

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 22 augustus 1997

Reformatorisch Dagblad | 28 Pagina's

PDF Bekijken