Bekijk het origineel

„Het oosten betaalt voor het westen”

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

„Het oosten betaalt voor het westen”

Pomphouders grensstreek eisen via kort geding betere compensatie

5 minuten leestijd

DEN HAAG - De Duitse lag wappert in hartje Den Haag. „Viden Dank, Sdir geehrte Kaseköpfé”, staat op de zwartrood-gele banen. Een sneer ‘uit de mond van’ de oosterburen. Zij zijn dankbaar voor de accynsvertioging op Ijensdne die de Nederiandse roering per 1 juli invoerde.

De Nederlandse automobiUst toert naar het buurland om daar 40 cent per liter goedkoper te tanken. „Tweederde van mijn klanten blijft weg”, zegt Ben van der Aa uit het Twentse Reutum. „Niet alleen de particulieren, ook de bedrijven. En hét ergste is: Ze zullen niet meer terugkomen”.

De actievoerders op de noodtrap van het Haagse paleis van justitie zijn strijdlustig. De pomphouders eisen onder aanvoering van het Limburgse bedrijf Nedoil in een kort geding tegen de Nederlandse Staat een’riantere compensatie voor al die liters die ze niet meer verkopen. Massaal zijn ze vrijdagmorgen vanaf de Duitse grens opgetrokken om de eisen kracht bij te zetten. „Ik heb driekwart miljoen geïnvesteerd om aan de milieueisen te voldoen”, zegt Twentenaar Van der Aa. Zo is dat niet meer op te brengen. Hij is al bezig de werkdagen van zijn zeven man personeel terug te brengen naar halve dagen.

De helft kwijt

De meeste pomphouders zeggen de helft van hun omzet van voor 1 juh kwijt te zijn. Bij een Limburger, die 15 kilometer van de Duitse grens bij Venlo een pomp exploiteert, is dat eenderde. „Ik heb nog veel ‘klatse’-tankers. Die tanken voor vijf of tien gulden en karren dan door naar de grens”.

De Nederlandse Middenstandspartij (NMP) probeert goed garen te spinnen bij de onvrede. Beoogd lijsttrekker Martin Dressing himself deelt A-viertjes uit: „Zeg mijnheer Kok... Geef nou eindelijk dat kwartje eens terug”, een verwijzing naar de vorige „tijdelijke” accijnsverhoging, het kwartje van Kok. „Asjebheft toch... géén paars 2”, hoopt de NMP in kreupel Nederlands.

Spandoeken hangen boven de trap. „Doe dit kabinet in een raket”, suggereert een actiebord. Honderdvijftig man bevolkt de noodtrap. „Wilt u rechts de trap vrijlaten”, sommeert een politie agent. „Er zijn nog andere mensen die naar binnen willen”. Maar de actievoerders mogen nog niet. De spanning loopt op. „Als we nu niet mogen, breken we erdoorheen”. Ook regionaal sentiment komt naar boven. „Het oosten betaalt voor het westen”. „Een rotstreek voor de grensstreek”, herhaalt een boze pomphouder hardop de leus van een spandoek voor een radiomicrofoon.

„Als u uw spandoeken hier laat, mag er 25 man tegelijk naar binnen”. Mokkend worden de doeken opgerold. Toch blijken er posters naar de rechtszaal meegesmokkeld te zijn. Daar komen de vellen uit de broekspijpen. Ze worden voor de televisiecamera’s omhooggehouden: “Vererugd Europa? Pompen of verzuipen”. Als het „de president van de rechtbank” klinkt, gaan niet alleen de mensen, maar ook de posters omhoog.

Eerst krijgt advocaat mr. H. Lamers namens de boze pomphouders het woord. Hij wil duidelijkheid over de compensatieregeling, en wel snel graag. De accijnsverhoging met 13 cent op benzine en 6,5 cent op diesel heeft volgens hem de omzet van de pompen in grensstreken desastreus verlaagd. „Het weglekeffect is 227 miljoen liter, waarvan tweederde naar Duitsland en eenderde naar België. Minister Zalm heeft dit effect onderschat”.

De compensatieregeling houdt in dat elk bedrijf binnen 10 kilometer van alleen de Duitse grens gedurende maximaal drie jaar een vergoeding krijgen van 8 cent per verkochte liter brandstof. De maximale compensatie bedraagt 100.000 ecu. Bedrijven die zich tussen de 10 a 20 kilometer van de grens bevinden, krijgen 4 cent per gederfde liter.

Volstrekt onvoldoende, betoogt Lamers. Hij wil ook compensatie voor pompbedrijven in de Belgisch-Nederlandse grensstreek, geen beperking tot ’ drie jaar, de maxiinumcompensatie per pomp in plaats van per bedrijf en een „ compensatie over de niet-verkochte in plaats van over de wel verkochte liters.

De jurist wijst erop dat veel grenspomphouders t en korting van 10 of 20 cent geven om nog wat omzet te houden. Hun winstmarge loopt zo terug naar 1 cent per liter. Bij een bedrijf in de grensstreek met vijf pompen bedraagt de compensatie omgerekend 1 cent per liter. Lamers grijpt het feit aan i dat de Europese Commissie de eerste i voorgestelde compensatieregeling af- j wees. Hij wil dat de huidige compensa- tie, waarmee het ministerie van econo- ’ mische zaken die afwijzing omzeilt, op- i nieuw wordt getoetst en eiste in af- wachting daarvan schorsing van de hui- j dige accijnsverhoging. 1

Hoongelach

Landsadvocaat mr. L. Keus wijst alle i eisen van de pomphouders af. Hij legt de doelstelling van het kabinet uit bij ; deze accijnsverhoging: het variabel ma- ’ ken van de kosten, zodat de automobilist die het meest rijdt, het meest wordt i belast. „De accijnsverhoging wordt vol- I ledig teruggegegeven aan de automobi- ; Usten”. Daar worden de pomphouders niet beter van. Hun hoongelach-over- stemt Keus’ betoog. „Als u de andere ; partij wil laten uitspreken”, corrigeert rechtbankpresident mr. Van Delden.

Het zogenoemde tanktoerisme is vol- * gens Keus niet nieuw. Hij grijpt ver te- j rug in de geschiedenis, toen Nederland- 1 se pomphouders Duitsers op bezoek 1 kregen om bij hen benzine te tanken. Dat schiet in het verkeerde keelgat. „Wanneer? Wanneer?” roept een boze pomphouder.

De landsadvocaat legt omstandig uit dat het ministerie van economische zaken er alles aan heeft gedaan een goede compensatieregeling te krijgen. Toen twee landen in de Europese Commissie dit blokkeerden, bedacht het departement een omweg. Keus zegde toe dat het ministerie van financiën nog zou proberen de compensatie per pomp in plaats van per bedrijf te laten plaatshebben. „Maar hij laat weinig hoop”, zegt Lamers in’zijn antwoord.

„Europa”, roept een pomphouder na afloop van het kort geding. Hij voelt aan dat Europese richtlijnen waarschijnlijk het struikelblok zullen vormen voor aanvaarding van de eisen.

De rechter doet volgende week vrijdag uitspraak.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 23 augustus 1997

Reformatorisch Dagblad | 32 Pagina's

„Het oosten betaalt voor het westen”

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 23 augustus 1997

Reformatorisch Dagblad | 32 Pagina's

PDF Bekijken