Bekijk het origineel

Uit de kerkelijke pers

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Uit de kerkelijke pers

7 minuten leestijd

KERKBLAD

VOOR HET NOORDEN

In het “Kerkblad voor het Noorden” geeft ds. P. Roos enkele aanwijzingen voor de omgang met de Bijbel. De christelijke gereformeerde predikant van Damwoude waarschuwt voor het uitleggen van de Schrift naar eigen inzichten of ervaringen.

„In onze tijd worden er heel wat aanvallen gesmeed tegen het Woord van God. Dat wordt gedaan door hen die schriftkritisch te werk gaan en niets overlaten van de Bijbel. Het wordt ook wel zo gedaan dat u er bijna niets tegenin kunt brengen. Men neemt in volle overtuiging het gehele Woord aan als een getuigenis van de hemel, terwijl men bijvoorbeeld verklarenderwijs heel veel onderweg verliest. Het wordt anders geïnterpreteerd en opgevat.

Men zegt dat het Gods Woord blijft, terwijl men het allang kwijt is. Het is bijna vanzelfsprekend dat de duivel alles in het werk zal stellen om het Woord van God aan te vallen. Het is ook te verwachten dat hij dat heel verfijnd en geraffineerd kan doen. We moeten er als kerken dus wel op bedacht zijn; we moeten ons ook niet begeven op de weg van aanjpassing en bewerking van de Bijbelse waarheid.

In de prediking moeten de Schriften geopend worden. Dat is steeds kenmerkend geweest voor de rechte prediking, ook voor de prediking binnen onze kerken. „Maak in uw Woord mijn gang en treden vast...” Om werkelijk schriftuurlijk te spreken, moeten we dus met eerbied voor het Woord handelen. We dienen nauwgezet na te gaan wat de oorspronkelijke en eigenlijke bedoeling van een tekst is. Geen eigen uitleg geven, zodat we te snel klaar zijn met de eigenlijke betekenis. Wie echt schriftuurlijk wil spreken, zal de volle aandacht bepalen bij de zin des Geestes.

Deze lijn wordt in onze tijd heel dikwijls losgelaten. Het komt bijvoorbeeld wel voor dat iemand het weggedrag van een christen eens onder de loep wil nemen. Hij denkt daarover allerlei behartigenswaardige dingen te kunnen zeggen. Hij zoekt een tekst die min of meer aansluit bij zijn gedachten en ventileert in wezen die eigen gedachten onder de vlag van de Bijbel. „De Bijbel zegt...” U begrijpt dat men dit met allerlei onderwerpen prachtig doen kan. Zo kan men ook een zeker bevindelijk schema aan de Bijbel opdringen, zonder dat de echte waarheid gekend wordt. Het komt helaas vaak voor dat men de subjectieve belevingen van mensen hoger acht dan de schriftuurlijke lijnen, door God ons gegeven. Maar de Schrift komt dan niet echt meer aan de orde.

Als u oude schrijvers leest, dan kunt u diep onder de indruk geraken van de grondige Bijbelkennis die deze mensen hadden. In sommige Catechismusverklaringen van weleer worden i’eeksen teksten aangedragen ter fundering van de stof. Diep respect mogen we hebben voor de grondigheid waarmee men te werk ging. Wie de preken van nu daarmee vergelijkt, ontkomt niet aan de indruk dat een zekere mate van oppervlakkigheid ons omgaan met de Schrift kenmerkt. Onder gemeenteleden en theologen loopt de kennis van Gods Woord snel terug. Ik wil hiermee niet zeggen dat al die bijbelteksten het nu moeten doen, op die manier opgediend. Maar we kunnen er zeker veel van leren voor onze omgang met de Bijbel.

Sola scriptura (alleen de Schrift). Ook tota scriptura (heel de Schrift). Geen schema’s waarmee we de Bijbel benaderen. Gebruik de Bijbel niet ter ondersteuning van uw eigen inzichten. Laten we ons dagelijks laten gezeggen door de tucht van Gods Woord. Zo we niet spreken naar dit Woord, het zal zijn dat we geen dageraad hebben”.

koers

In het reformatorisch opinieblad Koers staat een interview met prof. dr. ir. J. Blaauwendraad. De rector magnificus van de Technische Universiteit in Delft schreef een boekje over leer en leiding in de prediking, dat binnenkort in de boekhandel ligt.

„De prediking in bevindelijk-gereformeerde kring is minder levendig dan vroeger. We hebben te maken met een eenvormige, verrassingsvrije prediking. Hele gedachten kun je afmaken voordat de predikant is uitgesproken. Er is geen ruimte meer voor oorspronkelijk denken”.

(...)

„In mijn denken weet ik eigenlijk al vele jaren dat de prediking van nu niet correspondeert met de geestelijke rijkdom die je aantreft als je de werken van theologen uit de tijd van de Reformatie en de Nadere Reformatie leest. Toch is het eenvoudigweg nooit bij mij opgekomen om daaraan consequenties te verbinden. Je wordt in onze kring zo gevormd dat je eigenlijk alleen maar kunt denken dat je het wel bij het verkeerde eind moet hebben.

Het is pas sinds een jaar of tien dat ik het aandurf om hetgeen ik al zo lang weet als mijn persoonlijke mening naar voren te brengen. Ik kan mij bijvoorbeeld herinneren dat ik in 1991 met veel smaak het boekje “De vrijheid van een christen” van Maarten Luther heb herlezen. Het was een geschenk van een oudambtsbroeder. Gepast voor mijn geval, zullen we maar zeggen. Van Luther heb ik geleerd dat je, als je gelooft, rechtvaardig bent voor God. En dat dat ook werkelijk de rechtvaardiging betekent; een wetenschap die je vrij maakt”.

(...)

„Jonge mensen in onze kring zijn kritischer geworden; ze nemen een boodschap niet zomaar aan, maar verwachten uitleg. Predikanten en kerkenraden zien dat en kunnen er niet altijd goed mee omgaan.

Ik maak mij oprecht zorgen om de kwaliteit van de geestelijke leiding van onze jonge mensen. Naar mijn idee heeft dat ook iets te maken met de prediking. Ik bedoel: Stellen wij de rijkdom van Christus voor aan onze jonge mensen? Nemen wij onze jongeren wel, bij de hand om hen tot Christus te leiden? Lokken wij hen uit om Hem door een waar geloof te omhelzen? Maken wij het leven der genade aantrekkelijk voor hen? Is hun bekering de drang van onze ziel?”

Ds. P. de Vries vertelt in de Veluwse kerkbode over zijn verblijf in Zuid-Engeland. De hervormde predikant van Elspeet woonde kerkdiensten bij van de Strict Baptists. In de prediking herkende hij veel, maar miste hij ook bepaalde elementen.

„Kenmerkend voor de Engelsen is hun liefde voor de historie. Zij hebben veel meer van het verleden bewaard dan wij. ‘s Zondags en ook doordeweeks zijn we naar de kerk geweest bij de Strict and Particular Baptists. In ZuidEngeland vind je tientallen kerkgebouwen (men spreekt daar van “chapels”) van deze groepering. Het aantal kerkgangers is zeer klein. In de diensten die ’ we bezochten, waren nergens meer dan dertig mensen. Wat dat betreft zijn we in Nederland nog bevoorrecht. Daar word je in het buitenland wel heel nadrukkelijk bij bepaald. Het horen van het Woord is niet voldoende, maar het geloof is wel uit het gehoor.

In de prediking van de Strict Baptists staat de vrije genade centraal. Heel uitvoerig wordt gesproken over de leidingen van de Heere met Zijn volk. Daarin voel je verbondenheid. Immers, niemand kan zeggen Christus de Heere te zijn dan door de Heilige Geest. Wel miste ik gedegen uitleg van de Schrift en op één predikant uitgezonderd hoorde ik in geen van de diensten die ik bijwoonde dat er een appèl werd gedaan op de onbekeerden en hen verteld werd dat de Heere hen nodigt tot Zijn Zoon te komen. Dat is een groot gebrek. De prediking moet namelijk beide elementen bevatten: troost voor Gods kinderen, maar ook een oproep tot bekering. God is de vrijmachtige, maar Hij gebruikt juist de liefderijke nodigingen om tot Christus te komen om zondaren over te brengen uit de duisternis in het licht. Christus vergadert door Woord en Geest Zijn Kerk uit alle landen, natiën, talen en volken.

Laat ons gedurig gebed zijn dat wereldwijd Gods koninkrijk komt. Ik mocht in Engeland nog een oude vriend ontmoeten. Nooit zal ik de eerste keer vergeten dat ik hem sprak. Ik zei dat zalig worden alleen genade is. Zijn antwoord was: Van het begin tot het einde. Het was goed elkaar weer te zien. Wat zal het zijn als al Gods kinderen elkaar weerzien en ontmoeten voor de troon van God en het Lam”.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 23 augustus 1997

Reformatorisch Dagblad | 32 Pagina's

Uit de kerkelijke pers

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 23 augustus 1997

Reformatorisch Dagblad | 32 Pagina's

PDF Bekijken