Bekijk het origineel

Foliumzuur weer in discussie

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Foliumzuur weer in discussie

Lancet-bijdrage roept meer vragen op over abortus dan antwoorden

6 minuten leestijd

APELDOORN - Vergroot het slikken van extra foBiunzuur door (aanstaande) zwangeren de kans op een spontane abortus? Nieuwe analyses van oude onderzoeken laten zien dat een h(er aantal “herkenbare” spontane abortussen bij vrouwen die fofiumzuur slikken, mogelijk een verklaring vormt Dit blijkt uit het jongste nummer van het Engelse medische tijdschrift The Lancet Veel blijft echter n( onduidelijk.

Al enige jaren krijgen vrouwen het advies voorafgaand aan en tijdens de vroege zwangerscliap dagelijks 0,4 milligram extra foliumzuur te slikken. Uit diverse onderzoeken blijkt namelijk dat extra foliumzuur, ook wel aangeduid als vitamine BI 1, het risico op het krijgen van een kind met een open ruggetje of een ander zogenaamd neurale-buisdefect (NBD) met 75 procent verkleint.

De onderzoekers A. Czeisel, verbonden aan het Instituut voor gezondheidspromotie in Boedapest (Hongarije), en de Amerikaanse kinderarts E. Hook van de University of California in Berkeley gingen opnieuw aan de slag met de uitkomsten van twee onderzoeken, een Engelse en een Hongaarse studie. Beide onderzoeken waren opgezet om het preventieve effect van foliumzuur op de geboorte van kinderen met een aangeboren afwijking te onderbouwen.

Uit de Britse studie blijkt vervolgens dat het aantal spontane miskramen in de groep vrouwen die foliurazeer slikten met zo’n 15 procent toenam vergeleken met vrouwen in een controlegroep die geen foliumzuur slikten. De Britse Medical Research Council vond dat verschil destijds niet relevant en sprak van vrijwel vergelijkbare uitkomsten. Het Hongaarse onderzoek leverde eenzelfde percentage aan spontane miskramen op in de foliumzuurgroep.

Czeisel en Hook analyseerden de onderzoeken op dit punt opnieuw in een poging meer duidelijkheid te krijgen ten aanzien van spontane miskramen bij vrouwen die wel en geen foliumzuur gebruiken. Dat was, zo geven zij zelf aan, niet eenvoudig, want de studies werden destijds verricht met het oog op de preventie van neurale-buisdefecten. Ze waren niet opgezet om inzicht te krijgen in het voorkomen van spontane abortussen. Een cijfermatig niet erg doorzichtig artikel in The Lancet vormt de weergave van de literatuurstudie van beide arts-onderzoekers. Hun benadering roept veel vragen op.

Uit de berekeningen van Czeisel en Hook blijkt dat de toename van heaantal spontane abortussen bij vrouwen die foliumzuur slikken het positieve effect op het voorkomen van de geboorte van kinderen met een open ruggetje volledig zou kunnen verklaren. Zekerheid hierover kunnen de onderzoekers echter niet verschaffen, want er zijn nauwelijks gegevens bekend over de frequentie van neurale-buisdefecten bij miskramen. Hook en Czeisel geven dan ook aan dat alleen verder onderzoek naar de werking van foliumzuur ter preventie van neurale-buisdefecten meer duidelijkheid kan scheppen.

Naast de mogelijkheid dat foliumzuur leidt tot een grotere kans op een miskraam, opperen Hook en Czeisel ook nog de mogelijkheid dat dit B-vitamine niet leidt tot een toename van het totale aantal abortussen, maar alleen tot een toename van het aantal herkenbare miskramen omdat de embryo’s en latere foetussen na de conceptie langer kunnen overleven. Volgens beide onderzoekers eindigt gemiddeld 20 tot 50 procent van de zwangerschappen in een miskraam die zo vroeg plaatsvindt dat de vrouw alleen merkt dat zij een poosje over tijd is.

Ethische bezwaren

Hook en Czeizel wijzen er verder op dat het eventueel toevoegen van foliumzuur aan voedingsmiddelen, waarover in sommige landen discussies gaande zijn, kan leiden tot afwijzende reacties bij mensen die om godsdienstige en ethische redenen bezwaren hebben tegen abortus.

Het valt te verwachten dat hun artikel om dezelfde reden tot verwarring zal leiden onder echtparen die abortus op grond van Gods Woord afwijzen. Wat is wijsheid in dit verband? Moeten vrouwen nu wel of niet extra foliumzuur slikken? Of alleen een goede volwaardige voeding gebruiken? Foliumzuur bevindt zich vooral in bladgroenten en lever,

In het algemeen kan worden gesteld dat Nederlandse vrouwen niet al te goed „in hun fohumzuur zitten”, zegt drs. G. Schuitemaker, apotheker en hoofdredacteur van het blad Orthomoleculair. De orthomoleculaire geneeskunde onderkent het belang van eevolwaardige voeding en richt zich, zoals bekend, op een optimale toediening van vitaminen, mineralen en spoorelementen in gezonde dagen en bij de behandeling van ziekten.

Schuitemaker noemt foliumzuur een instabiele vitamine. Blootstelling aan lucht en warmte (koken) geeft een daling van het gehalte aan foliumzuur in de voeding. De anticonceptiepil leidt eveneens tot een verlaagd gehalte aan foliumzuur in het lichaam. Extra toediening van fohumzuur (vitamine Bi l ) acht Schuitemaker dan. ook aan te bevelen ten einde (eventuele) tekorten te corrigeren.

Multivitamine

Iets anders is echter de manier waarop dat gebeurt. Het huidige advies aan (aanstaande) zwangeren luidt om dagelijks 0,4 milligram foliumzuur in te nemen. Schuitemaker geeft aan met dit advies niet zo gelukkig te zijn. „Behalve bij specifieke aandoeningen werken we in de orthomoleculaire geneeskunde liever niet met één vitamine of mineraal, maar geven we een evenwichtig totaalpakket in de vorm van een goede multivitamine”.

Er bestaat volgens Schuitemaker een wisselwerking tussen foliumzuur, vitamine B6, B12 en zink. Daarop wees ook de biomedisch-statisticus J. E. Sprietsma in een artikel in deze krant van 7 juli 1993. Zink en foliumzuur reguleren volgens hem in een nauw samenwerkingsverband eikaars opname en groeibevorderende werking. Dat laatste is met name van belang bij de snelle groei van het embryo. Hij wijst in dit verband nog op een opmerkelijke uitkomst van een onderzoek waarbij foliumzuur werd toegediend aan ratten met een ernstig zinktekort. Het extra foliumzuur bleek niet te leiden tot een daling, maar tot een toename van het aantal neurale-buisdefecten bij het kroost. Uit andere dierproeven blijkt dat een gecombineerd tekort aan zink en aan foliumzuur sterk verhogend werkt op het aantal aangeboren afwijkingen.

Sprietsma adviseert allereerst het gebruik van een volwaardige voeding, met vermijding van geraffineerde producten als witte suiker, witbrood, cake, frisdank en last but not least alcohol en roken. Bij een ongestoorde darmfunctie worden in het algemeen dan tekorten voorkomen en is het slikken van extra zink en foliumzuur niet nodig.

Bloeddruk

Het gebruik van bepaalde medicijnen, zoals anti-epileptica, verlagen het zink- en foliumzuumiveau in het lichaam. En ook vrouwen met overgewicht, diabetes, hoge bloeddruk, anorexia, bulimia of voedselallergieën (onder andere coeliakie) hebben vrijwel altijd te maken met tekorten aan onder meer zink. Ook bij vrouwen boven de dertig daalt de opname van zink. Deze groepen lopen, als zij niet zorgen voor een goede aanvulling door middel van een multivitamine, een verhoogd risico op het krijgen van een kind met een neurale-buisdefect, aldus Sprietsma, die zich daarvoor baseert op het nauwgezet doorsnuffelen van de medische literatuur.

Een andere bevinding waarover in deze krant eveneens in 1993 melding werd gemaakt, is afkomstig van mevrouw dr. R. Steegers-Theunissen. Zij vond in het kader van haar promotieonderzoek aan de Katholieke Universiteit Nijmegen bij ruim 20 procent van de vrouwen die een kind hadden gekregen met een neurale-buisdefect een verhoogd gehalte aan homocysteine, een aminozuur (eiwitbestanddeel) in het bloed en in het vruchtwater. Toediening van extra foliumzuur bleek dit afwijkende gehalte aan homocysteine te normaliseren.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 26 augustus 1997

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

Foliumzuur weer in discussie

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 26 augustus 1997

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

PDF Bekijken