Bekijk het origineel

Kortetermijnzending raakt in

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Kortetermijnzending raakt in

1200 OM-zendingswerkers uit ruim 50 landen in Dalfsen bijeen

5 minuten leestijd

DALFSEN - Een commentaar van Calvijn ligt vlak naast de ‘Jezus-video’ van regisseur John Hoymans. Naast Matthew Henry ligt de arminiaan R. T. Kendall. Even verder op de afgeladen boekentafels ligt een degelijk boek over de knechtelijke wil. Maar ook een dikke paperback over de Heilige Geest en de geestelijke gaven is beschikbaar. Het typeert de theologische breedte. De boeken zijn bestemd voor de ruim 1200 congresleden van Global Action.

De organisatie Operatie Mobilisatie zet met het meerdaagse congres in De Bron te Dalfsen de wereldwijde actie, Global Action, in om aan de nieuwe visie van kortetermijnzending wereldwijd bekendheid te geven. Onder de deelnemers zijn 500 rekruten, nieuwelingen die voor een betrekkelijk korte periode zending gaan bedrijven. Onder hen bevinden zich 23 Nederlanders.

Vanaf gisteren zijn vanuit de hele wereld de OM-ers actief in De Bron. Zondagmorgen, na een dienst die om half negen begint en waarin het avondmaal bediend wordt, gaat het merendeel van de deelnemers weer huiswaarts. De rekruten blijven nog enkele dagen voor instructie. Driekwart van alle nieuwelingen wordt actief op de zendingsschejpen Doulos en Logos.

Het congres is een soort familiereunie van zendelingen en hun achterban. Rondom de zendelingen staan drie hoofdgroepen: OM-supporters, de OMWorld Partners (oud-OM’ers die nog meeleven) en de ambtsdragers uit gemeente of groep die met OM een band hebben.

Geloofszending

Wereldwijd telt OM rond de 2700 werkers. Vrijwel allen ontvangenmorele steun uit de groep of gemeente waartoe ze behoren. Financieel vinden de OM’ers steun bij particulieren die hen in staat stellen het werk te doen. De persvoorlichter van OM Nederland bijvoorbeeld, Douwe Scheepsma, wordt financieel gesteund door 23 adressen. Reeds veertig jaar is OM als geloofszending actief. Het hoofdkantoor staat in Groot-Brittannië. OM is wereldwijd vooral bekend door het evangelisatieen hulpverleningswerk dat via de schepen Logos en Doulos verricht wordt. Het kantoor van de scheepsdivisie bevindt zich in Duitsland.

Global Action wordt opgestart omdat OM tot de ontdekking kwam dat vele christenen nauwelijks meer weten wat zending precies inhoudt. Bovendien merkte men dat in de gemeenten veel het beeld bestaat van de zendeling als de man die gehuld in kaki en tropenhelm het Evangelie gaat uitdragen. OM wil weer laten zien dat zending „heel divers” is, aldus Douwe Scheepsma.

Evangelisatie, hulpverlening en praktische ondersteuning zijn dan ook de drie kernwoorden waarmee de laatste tijd op een folder geadverteerd is voor het congres Global Action en de werving van zendelingen. De folder laat schilders, lassers en administratieve krachten zien, evenals jongeren die in getuigend gesprek zijn. „Voor 6, 12 of 24 maanden handen en voeten geven aan je geloof. Je evangeliseert, werkt en doet mee aan een studieprogramma... dat is Global Action”.

Kerkelijk

Tot eigen verbazing is het deelnemende publiek bij OM de laatste jaren veranderd. Douwe Scheepsma laat statistieken zien waaruit blijkt dat de laatste tien jaar steeds meer jongeren uit de brede gereformeerde gezindte zich bij de oude hoofdstroom van evangelische, pinkster- en baptistenjongeren voegen. „Het verbaasde ons”, aldus Douwe, dat nu 22 procent van de werkers hervormd is, 10 procent gereformeerd en 6 procent uit de rest van de gereformeerde gezindte komt. Hij denkt dan vooral aan christelijke gereformeerden en Nederlands gereformeerden.

De evangelischen maken 30 procent uit van het OM-werkerskorps, 18 procent komt uit een heel breed kerkelijk veld, terwijl de pinkstermensen en baptisten elkaar met elk 7,4 procent in evenwicht houden. „Globaal gesproken komt 40 procent van onze werkers uit de breedte van de reformatorische zuil”. Scheepsma stelt dat OM altijd probeert contact te leggen met de kerkelijke gemeente en de daar werkende zendingsorganisaties. Zo zijn er volgens hem informele gesprekken met ds. N. M. Tramper van de Gereformeerde Zendingsbond in de Nederlandse Hervormde Kerk (GZB). In overleg met de GZB zond OM Kees den Tom uit naar Albanië, aldus de voorlichter. Hij ziet zijn organisatie als „de arm van de kerk wereldwijd”.

Theologie

De OM-voorlichter vindt het moeilijk de theologie van zijn organisatie te omschrijven:„Ik zou willen zeggen, het is een eenvoudige theologie. We kennen allen Christus en willen Hem uitdragen”. OM blijkt geen vastomschreven ‘geloofsbasis’ te hebben. „De Bij bel is ons richtsnoer”. Volwassendoop of kinderdoop blijkt nauwelijks gespreksonderwerp. „De evangelische christenheid is zo ontzettend divers. We leren vooral veel van elkaar”.

De motieven van jongeren en de wijze waarop ze gestalte geven aan hun zendingstaak zijn heel uiteenlopend. „Op de Logos II maken we driemaal op een dag 180 maaltijden klaar. In het weekend gaan we er vaak op uit voor evangelisatie. In het begin is dat wel griezelig”, zegt de 21-jarige Hilde. „Maar je mag toch het beste nieuws van de wereld vertellen? En trouwens, zo kom je nog eens ergens”.

De 24-jarige Harko is actief in Noord-Afrika. De 19-jarige Harry hielp in Venezuela mee te bouwen aan een schooltje naast de kerk: „Bij het wegvaren stond de voorganger te huilen op de kade. Ja, dat doet je wel wat”. Een 55jarige techneut voegde zich met zijn echtgenote bij OM om te helpen. Hij ging in de vut: „Het is fantastisch om zo in dienst van God te mogen staan”. Ieder moet zichzelf financieel bedruipen. Om mee te kunnen doen is minstens 1000 gulden per maand nodig.

Aanscherpend

Voorlichter Scheepsma denkt niet dat de werfkracht van OM tot conflicten leidt met bestaande kerkelijke zendingsorganisaties. Hij denkt wel dat het aanscherpt om over eigen activiteiten na te denken: „Neem nou de GZB, die doet dat al”. Het betekent verder dat OM al presentaties geeft op doordeweekse bijeenkomsten van kerkelijke gemeenten.

In Dalfsen wisselen de werkers en het thuisfront ervaringen uit. OM werkt in wel tachtig landen. India is het grootste werkveld. Daar zijn 600 fulltimers actief. Er is een speciale nieuwsbrief voor degenen die dat werk in India ondersteunen. In de vaak gesloten moslimwereld zijn, al dan niet bovengronds, 400 mensen bezig als ‘tentenmaker’ te evangeliseren. Dat gebeurt soms in relatie met Open Doors. Scheepsma: „Die zijn veel beter in de fondsenwerving dan OM. Wij leveren dan de mensen, zij dragen financieel bij”.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 27 augustus 1997

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

Kortetermijnzending raakt in

Bekijk de hele uitgave van woensdag 27 augustus 1997

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

PDF Bekijken