Bekijk het origineel

Meer geld voor arme ouderen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Meer geld voor arme ouderen

GroenLinks presenteert ontwerpverkiezingsprogramma

4 minuten leestijd

DEN HAAG - Als Groenlinks het na de kamerverkiezingen van mei volgend jaar voor het zeggen krijgt, kunnen alle bejaarden die alleen moeten leven van een aow een koopkrachtverbetering van 10 procent tegemoet zien. Deze verbetering moeten alle andere ouderen betalen die een aanvullend pensioen hebben. „Dit is een vorm van solidariteit tussen rijkere ouderen en ouderen met een minimuminkomen”.

Dat staat in het conceptverkiezingsprogramma van GroenLinks, dat vanmiddag in Den Haag is gepresenteerd in aanwezigheid van partijvoorzitter ds. Harrewijn, beoogd lijsttrekker RosenmöUer en de voorzitter van de programmacommissie. Van Ojik. Het ontwerp gaat nu de partij in en het GroenLinkscongres zal begin volgend jaar het programma definitief vaststellen.

In het vanmiddag gepresenteerde stuk geeft de partij niet alleen haar visie op de toekomst, ook maakt zij de balans op van de prestaties die het PvdAAVD/D66-kabinet heeft geleverd. Dat oordeel is niet positief. GroenLinks vindt dat de liberalisering en de marktwerking onder deze regering te ver zijn doorgeschoten.

„De economie groeit weliswaar als kool, maar de schaduwzijden worden ook steeds zichtbaarder. Van de voor genomen terugdringing van broeikasgassen als kooldioxide is niets terechtgekomen. De fixatie op de rol van Nederland als distributieland doet het ergste vrezen voor een toekomstig milieubeleid. Het feit dat de armoede en de steeds meer haperende zorg in Nederland belangrijke politieke onderwerpen zijn geworden, zegt wat over het verkilde sociale klimaat”, aldus partijvoorzit-’ ter Harrewijn in de inleiding.

Sociale verbanden

Om daar een halt aan toe te roepen propageert GroenLinks de zogenaamde “civiele maatschappij”. Daarin nemen mondige geïndividualiseerde burgers verantwoordelijkheid voor elkaar. Het is geen terugkeer naar het traditionele maatschappelijke middenveld. „Ook de moderne, geïndividualiseerde burgers weet van lotsverbondenheid. Dat uit zich in tal van nieuwe of hervonden netwerken en sociale verbanden”. Een dergelijke samenleving is een onmisbare kracht bij noodzakelijke veranderingen en vormt het kloppend hart van de democratie, aldus GroenLinks.

Tegenover het paarse scenario “Nederland distributieland”, met de daaruit voortvloeiende investeringen in luchthavens, wegen en een tweede Maasvlakte, komt de partij met een andere plan: Nederland innovatieland. Daarin moet veel aandacht komen voor kennisintensieve activiteiten, maar ook voor een goed en goedkoop openbaar vervoer. Verder is er uiteraard veel aandacht voor duurzaamheid.

De overheid moet zich naar de mening van GroenLinks veel meer gelegen laten liggen aan de opvattingen van de burgers. Zo moet er snel een correctief referendum komen. Ook planologische kernbeslissingen (daaronder valt bijvoorbeeld de uitbreiding van Schiphol) en intemationale verdragen moeten daaronder vallen. Ook het volksinitiatief moet straks tot de mogelijkheden behoren. Het passief en actief kiesrecht voor niet-Nederlanders die twee jaar of langer in ons land verblijven, moet voor alle bestuurlijke niveaus gelden.

Tegelijk met de Tweede Kamer moeten de burgers de minister-president Idezen. Op gemeentelijk niveau moet de raad de burgemeester kiezen. Verder moet er meer dualisme komen in raden en staten.

Wat betreft het onderwijs wil GroenLinks meer variatie in salarissen van leerkrachten. Degenen die moeten werken onder moeilijke omstandigheden moeten een hogere beloning krijgen. Het hoger beroepsonderwijs en het universitair onderwijs moet . in elkaar vloeien.

Huwelijk

Het bijzondere karakter van het huwelijk inoet verdwijnen. Als twee mensen een contract afsluiten over wederzijdse zorgplicht, heeft dat dezelfde status als een huwelijk, zo staat in het ontwerpverkiezingsprogramma te lezen.

Politie en Justitie hoeven zich van de partij ook geen zorgen meer te maken over de verbouw, handel en gebruik van softdrugs. Dat moet in de ogen van GroenLinks worden gelegaliseerd. Aan het betaalde voetbal kan de politie geld verdienen, want de kosten voor de politie-inzet mag straks doorberekenend worden.

Verder wrl GroenLinks experimenten met persoonsgebonden budgetten voor langdurig werklozen. Daarmee kunnen zij scholing betalen, een eigen bedrijfje starten of een toekomstig werkgever een subsidie verstrelcken. De normwerkweek moet naar 32 uur en er moeten meer mogelijkheden voor zorgverlof, loopbaanonderbreking en kinderopvang komen. De privatisering van de Ziektewet moet teruggedraaid, de koppeUng gehandhaafd en er moet één inkomensafhankelijke basisverzekering voor ziektekosten komen.

GroenLinks staat huiverig tegenover genetische manipulatie en de invoering van allerlei nieuwe medische technieken. Anderzijds moet euthanasie zo snel mogelijk uit het Wetboek van Strafrecht.

Nivellering

Op fiscaal terrein bepleit de partij inkomensnivellering, minder aftrekposten en beperking van de hypotheekrenteaftrek. Verder moet er minder belasting op arbeid komen en meer op vervuilende activiteiten.

Op milieuterrein pakt GroenLinks pas echt goed uit. Het grondstof- en energiegebruik moet drastisch worden verminderd. Er moet rekeningrijden en een forse accijnsverhoging komen. Het goederentransport via de weg mag niet verder groeien. Grootverbruikers moeten een energieheffing krijgen. De landen tuinbouw moet extensiveren. Geen boringen in de Waddenzee en het Markermeer moet openblijven. De overheid moet het jagen op wilde dieren verbieden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 29 augustus 1997

Reformatorisch Dagblad | 28 Pagina's

Meer geld voor arme ouderen

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 29 augustus 1997

Reformatorisch Dagblad | 28 Pagina's

PDF Bekijken