Bekijk het origineel

„In de gordels”

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

„In de gordels”

3 minuten leestijd

De minister van verkeer en waterstaat was niet te vermurwen. „Ik verleen geen ontheffing van de verplichting een autogordel te dragen. Aan de godsdienstige bezwaren daartegen moet ik voorbijgaan”.

Mevrouw De Vreugd was het met dat standpunt bepaald niet eens. Ze nam zelf een principieel standpunt in. Het was haar ook een gang naar de rechter waard.

Die had te oordelen over de weigering van de minister van verkeer en waterstaat mevrouw De Vreugd vrij te stellen van de wettelijke verplichting om tijdens het autorijden de gordel te dragen.

Betrokkene wist dat er in de wet stond dat „bestuurders van een motorvoertuig en de naast hem gezeten passagiers gebruik moeten maken van de voor hen beschikbare autogordel”. Maar in de wettelijke regeling is ook een vrijstellingsmogelijkheid opgenomen en daar wenste mevrouw De Vreugd een beroep op te doen.

Simpel

Door middel van een standaardbriefje werd haar echter meegedeeld dat de gevraagde vrijstelling niet werd verleend. En ter zitting kon de vertegenwoordiger van de minister ook wel uitleggen waarom dat niet was gebeurd. „Het ministerie heeft geen mogelijkheid de vrijstelling te verlenen, ten minste niet op de gronden die zijn aangevoerd door mevrouw De Vreugd”.

„Ze stelt dat ze zelf moet kunnen bepalen wanneer ze een gordel draagt en dat wat dat betreft de overheid niet de gewetensvrijheid behoort aan te tasten. Mevrouw acht een persoonlijke verantwoordelijkheid jegens haar Schepper aan de orde. Dat kan zo zijn, maar de wet voorziet daar niet in. Door het ministerie zijn richtlijnen vastgesteld voor het verlenen van een vrijstelling. Deze richtlijnen voorzien alleen maar in een vrijstelling op grond van een medische noodzaak”.

„Er kunnen omstandigheden zijn dat het voor een bestuurder van een auto medisch gezien nagenoeg onmogelijk is om met een autogordel om te gaan. Welnu, dan doet de minister niet moeilijk en kan er wel ontheffing worden verleend. Voor het overige zal men zich gewoon aan de wet moeten houden. Zo simpel is dat”.

Mevrouw De Vreugd betoogde dat de zaak toch wat minder simpel was. „Ook de minister moet zich aan de wet houden. Dus ook aan het Europese verdrag voor de rechten van de mens. Ik lees in artikel 9 van dat verdrag dat de ingezetenen van Europa recht hebben op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst”.

„De verplichting een autogordel te dragen zie ik als een aantasting van mijn godsdienstvrijheid. Ik mag ook wettelijk gezien zelf bepalen wat ik doe. Ik heb op zich geen bezwaar tegen het dragen van een gordel, maar ik wil zelf bepalen wanneer ik deze wel en wanneer ik deze niet draag”. Mevrouw vroeg in kort geding alsnog een ontheffing.

Ernstige gevolgen

De rechter oordeelde dat hij maar niet inging op de vraag of er nu werkelijk sprake was van gewetensbezwaren. Hij gaf de minister gelijk. „Mevrouw wil een ontheffing omdat ze stelt een keuzevrijheid te hebben ten aanzien van het nemen van risico’s in het verkeer. Maar dat is geen ontheffingsgrond zoals bedoeld in de wet. Wat dat betreft is overigens de Nederlandse wetgeving ook niet in strijd met het Europese verdrag”.

„Immers, in dat verdrag staat dat de wetgever beperkingen mag aanbrengen op bepaalde rechten. En in dit geval heeft de wetgever geoordeeld dat.het dragen van een autogordel verplicht dient te worden gesteld teneinde ernstige gevolgen van verkeersongevallen zo veel mogelijk te beperken. Met beperking van godsdienst- of gewetensvrijheid heeft dat niet van doen”.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 30 augustus 1997

Reformatorisch Dagblad | 36 Pagina's

„In de gordels”

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 30 augustus 1997

Reformatorisch Dagblad | 36 Pagina's

PDF Bekijken