Bekijk het origineel

Computer vooral in gebruik als bron van

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Computer vooral in gebruik als bron van

6 minuten leestijd

Computerspelletjes zijn bij reformatorische jongeren razend populair. De belangstelling van de jeugd beperkt zich niet tot behendigheids- of denkspellen. Een op de zes jongeren uit de gereformeerde gezindte speelt wel eens een spel met een gewelddadig karakter. Ruim tien procent van de 12- tot 16-jarigen zegt zich wekelijks te vermaken met geweld op het scherm.

Een substantiële groep jongeren vindt ook dat gewelddadige computerspelle tjes verantwoord zijn. Zo zegt 10 procent geen bezwaren te hebben tegen Doom. In dat spel betreedt de speler de hel om daar de opperdemon te doden. Vijftien procent acht Wolfenstein aanvaardbaar. Daarin moet de speler Hitler en zijn trawanten ombrengen.

Deze conclusies zijn te trekken uit een onderzoek van deze krant eind juni onder in totaal 1237 leerlingen van vijf verschillende reformatorische scholengemeenschappen. Leerlingen van klas 1 en van klas 3 vbo, mavo, havo en vwo werd gevraagd naar hun bekendheid met 35 min of meer populaire computerspellen. De steekproef is slechts bedoeld als indicatie voor het computergebruik in reformatorische kring. Aanleiding tot het onderzoek is de discussie die in politieke kringen oplaaide na de presentatie van het zeer gewelddadige computerspel Carmageddon.

Computer gemeengoed

Binnen de gereformeerde gezindte blijkt de computer inmiddels gemeengoed te zijn. Bij 88 procent van de leerlingen staat thuis een computer. Behalve dat het apparaat wordt gebruikt voor studie (45 procent) en als typemachine (59 procent), blijkt het vooral ingezet te worden voor ontspanning (90 procent).

Bij dit laatste gegeven moet wel worden bedacht dat 25 procent van de jongeren zegt de computer uitsluitend voor ontspanning te gebruiken. Naarmate de leerUngen ouder worden neemt dit percentage af. Van de groep 13-jarigen zegt 34 procent achter het scherm té duiken alleen maar om een spelletje te spelen, terwijl van de 15-jarigen dat nog maar 16 procent doet. Het gebruik voor studie neemt daarentegen toe naarmate de jongeren ouder worden. Van de 13-jarigen gaat 19 procent achter het scherin zitten om te leren; bij de 15-jarigen ligt het percentage op 56 procent.

Om een antwoord te geven op de vraag welke categorieën spellen populair zijn bij reformatorische jongeren, is een indeling gemaakt waarbij het kenmerk dat het meest in het oog springt, bepalend is. Daarbij moet wel worden bedacht dat elke indeling discutabel is. Bij denkspelletjes gaat het soms ook om behendigheid en bij diverse behendigheidsspellen speelt geweld ook een rol.

Tetris

Uit het onderzoek blijkt dat de denkspelletjes het populairst zijn. Vooral de spellen Tetris en Mijnenveger zijn bekend. Opvallend is dat deze categorie vooral bij meisjes populair is; 87 proeent van hen speelt soms of wekelijks een denkspel.

Bij de jongens zijn de sportspelletjes -autoracen, voetballen en winterspelenhet meest in trek. Van hen speelt 81 pro cent deze soms of wekelijks. Opvallend ake,is dat vooral leerlingen van klas 1 in deze categorie zijn geïnteresseerd (49 pro ris.cent), terwijl de leerlingen van 3 vbo nauwelijks geïnteresseerd zijn (6 procent). Een oorzaak zou kunnen zijn dat volgens oudere leerlingen de realiteit in het spel onvoldoende wordt weergegeven, hoewel bij Football of Soccer het competitie-element een getrouwe kopie is van de officiële wedstrijdsport.

Behendigheid en geweld

De behendigheidsspellen, zoals Lion King en Redcat, hebben eveneens de belangstelling van meer dan 50 procent van de leerlingen. In deze categorie gaat het vaak niet alleen om inzicht en snel reageren maar is in diverse gevallen ook sprake van een dosis geweld. Dat geldt bijvoorbeeld voor het populaire spel Prince of Persia. De prins moet een misstap tijdens zijn zoektocht naar zijn geliefde vaak met een bloedige dood bekopen. Toch speelt 36 procent van de leerlingen dit spel soms en 6 procent wekelijks. Voor hen is het kennelijk geen bezwaar dat het spel ook gewelddadige trekken heeft. Op de vraag of Prince of Persia verantwoord is, antwoordt 36 procent van de leerling positief en 9 negatief.Het behendigheidsspel Lemmings wordt door 28 procent van de leerlingen (wel eens) gespeeld. Eenzelfde percenta ge vindt het spel verantwoord. Dit ondanks de occulte trekken die Lemmings heeft. In sommige niveaus van het spel staat het getal 666 op de muren geschilderd of treft de speler een richtingaanwijzer met het woord “Heil” aan.

Als het gaat om geweldsspellen dan blijken deze vooral bij jongens populair. Van hen zegt 42 procent soms een spel met een gewelddadig karakter te spelen en 18 procent wekelijks. Bij de meisjes liggen deze percentages respectievelijk op 30 en 5.

Vbo/mavo

Een punt van zorg voor het middelbaar onderwijs is dat leerlingen van vbo/ mavo meer belangstelling tonen voor gewelddadige spelletjes dan die van havo/vwo. Zo speelt 31 procent van de vbo-leerlingen speelt wel eens het spel Doom. Van de mavo-3-leerlingen doet 29 procent dit. Bij de havo-3-leerlingen ligt het 4 procent lager. Vergelijkbare verhoudingen zijn er bij spellen als Wolfenstein en Quake.

Het is de vraag of deze verschillen uitsluitend verklaard kunnen worden met het gegeven dat havo’ers en vwo’ers meestal meer tijd moeten steken in hun huiswerk dan vbo’ers en mavo-leerlingen. Het zou ook kunnen zijn dat vbo/ mavo-leerlingen meer ‘geholpen’ moeten worden met het doorgronden van de achtergronden van de spelletjes. Het feit dat een kwart van de vbo’ers Doom verantwoord vindt, i mogelijk een aanwijzing in deze richting. De leerlingen beseffen niet waar ze mee bezig zijn.

Huiskamer

In de discussie omtrent het verantwoord gebruik van de computer is vaak gewezen op het belang van toezicht op het gebruik door opvoeders. Van verschillende zijden is ervoor gepleit het apparaat een zodanige plaats in de woning te geven dat ouders kunnen zien wat hun kinderen doen. Eenvijfde van de ouders heeft ervoor gekozen de computer in de huiskamer te plaatsen en 29 procent van hen zette het apparaat in de eigen slaap- of studeerkamer. Van de leerlingen heeft 29 procent een computer . op de eigen kamer. Daarmee is een stuk toezicht verminderd.

Toch is met de keuze van een vrij toegankelijke plaats van de computer het gevaar niet geweken dat jongeren met bedenkelijke spelletjes aan de slag gaan. Lang niet iedere ouder is bekend met het gebruik van de computer en met het karakter van bepaalde spelletjes.

Een tweede punt van aandacht is de ruilhandel die onder jongeren plaatsheeft. Bij de verwerking van het onderzoek bleek dat (soms) onbekende spellen in een bepaalde klas erg populair waren. Dat duidt erop dat gekopieerde spelletjes onderling worden uitgewisseld.

Behalve bij de computerspelletjes blijken jongeren ook hun vertier te zoeken bij automaten in speelballen. Verontrustend is dat 27,7 procent van de jongeren wel eens met race- of schietautomaten in een speelbal bezig is. Daarbij kan worden vastgesteld dat het percentage bezoekers van deze gelegenheden stijgt met de leeftijd.

Het onderzoek wijst op de noodzaak .dat jongeren bewustgemaakt worden van de schadelijke effecten van veel computerspelletjes. Dat zal op relatief jonge leeftijd moeten gebeuren. Daarnaast moet de gereformeerde gezindte zich afvragen welke alternatieven de jeugd geboden kan worden, nu de computer voor ontspanning gemeengoed is geworden. De discussie binnen de gereformeerde gezindte over het gebruik van multimedia heeft zich de laatste tijd toegespitst op Internet. Dit onderzoek wijst erop dat bezinning op het gebruik van de computer niet minder belangrijk is.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 30 augustus 1997

Reformatorisch Dagblad | 36 Pagina's

Computer vooral in gebruik als bron van

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 30 augustus 1997

Reformatorisch Dagblad | 36 Pagina's

PDF Bekijken