Bekijk het origineel

PARLEMENT VARIA

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

PARLEMENT VARIA

7 minuten leestijd

Goede muziek

Macht en onmacht van de ambtenaar. Het zou de titel kunnen zijn van een proefschrift dat al geschreven is of nog geschreven moet worden. Want dit onderwerp blijft de gemoederen van politicologen bezig houden. Hoeveel invloed heeft een ambtenaar op een minister of staatssecretaris? In hoeverre kan hij zijn baas of bazin beïnvloeden door hem of haar informatie aan te rei|cen of juist te onthouden? Een probleem bij zo’n onderzoek is het verzamelen van informatie. Want welke hoge ambtenaar durft vrijuit te spreken over zijn verhouding tot een minister?

Een ideale bron voor zo’n promotieonderzoek zou iemand zijn die zowel ambtenaar als minister is geweest. Van Aartsen bijvoorbeeld. In een interview met HP/De Tijd vergunt de huidige minister van landbouw ons een blik achter de schermen van het departement van binnenlandse zaken. Het voorval speelt in de tijd dat Van Aartsen daar secretaris-generaal was en len Dales minister. Dales had een ontzettende hekel aan het lezen van stukken, zo meldt Van Aartsen ons. De ambtenaren waren soms de wanhoop nabij, omdat ze bang waren dat de minister een belangrijk stuk ongelezen zou laten. Van Aartsen verzon een list. Hij droeg zijn directe on- dergeschikte op om een paar dingen die de minister echt moest weten, op een band in te spreken. Daartussendoor wer den stukjes klassieke muziek opgenomen, want daar hield de minister zo van.

“En?” vroegen de ambtenaren de volgende dag. “Goede muziek”, zei len.

Boerenslimheid

Het VVD-kamerlid Keur stopt ermee. Met het kamerwerk wel te verstaan. Keur heeft de commissie die zich bezighoudt met de samenstelUng van een groslijst voor de verkiezingen van 1998 te kennen gegeven dat hij geen belangstelling meer heeft voor een nieuwe termijn. Daarmee verdwijnt een markant figuur uit de nationale politiek. Een kerel die je je gemakkelijk voor kunt stellen op een van de akkers van zijn boerenbedrijf in Flevoland. Model klerenkast, kolenschoppen van handen; dat is de krachtpatser Keur. Zo te zien een figuur waarmee je een man-tegen-mangevecht maar beter kunt vermijden.

Toch is Keur in de Kamer niet uit de verf gekomen. Want voor het parlementaire werk is niet zozeer boerenkracht, alswel boerenslimheid nodig. Hoe Willem Keur ook zijn best deed, op dit punt bleef hij altijd de mindere van die andere boer uit de VVD-fractie: Piet Blauw. Wat de rechtschapen Keur wellicht iets te weinig heeft, heeft Blauw te veel: vaardigheid in het spelen van politieke spelletjes, soms uitmondend in regelrechte leepheid.

Toen Keur in 1994 in de Tweede Kamer kwam, had Blauw, reeds in de blauwe bankjes sinds 1981, al heel wat politieke ervaring opgedaan. Die voorsprong heeft de goed van de tongriem gesneden Groninger nooit prijsgegeven. Blauw is er de man niet naar om collega-kamerleden een succesje te gunnen, zelfs niet als het een parlementariër van zijn eigen politieke kleur betreft. O zeker, in de vergaderingen van de landbouwcommissie van de Tweede Kamer, waarvan Blauw al jaren voorzitter is, mocht Keur ook wel eens een paar woorden zeggen. Over de internationale aspecten van een kwestie die voornamelijk nationaal van aard is, bijvoorbeeld.

Het is jammer dat Keur vertrekt. Op politici zonder dubbele bodem zou een partij zuinig moeten zijn. In de huidige constellatie is de beslissing van Keur echter goed te begrijpen. AdJ

Onbeholpenheid?

Het is weer mis met kamervoorzitter Bukman. De manier waarop hij vorige week het Bouterse-debat leidde, heeft de kritiek op zijn gebrekkige regie opnieuw doen oplaaien. „Bij Bukman weet je nooit zeker of het nou kwade opzet of gewoon onbeholpenheid is”, zei een kamerlid na afloop. Die overweging is waarschijnlijk de enige reden waarom hij deze kabinetsperiode als voorzitter mag uitzitten .

Het begon al direct toen het kabinet de eerste vragenronde van de Kamer zou gaan beantwoorden. Van Mierlo stond al achter de katheder, maar Bukman liet weten dat minister Sorgdrager eigenlijk het eerst moest antwoorden. Als minister van justitie was zij immers de eerstverantwoordelijke voor de hele affaire. En de hoffelijkheid schrijft voor dat dames voorgaan, zei hij.

Bij de D66’ers viel dat voorstel van de CDA-voorzitter volkomen verkeerd. Zij legden het uit als een poging van een lid van de oppositie om de kwetsbare Sorgdrager direct in de vuurlinie te plaatsen. Van Mierlo hield voet bij’stuk en repliceerde: „Uit hoffelijkheid laijgt de minister van justitie het laatste woord”.

Bukman stond de kamerleden vervolgens te veel en te lange interrupties toe, luidde de kritiek na afloop. Bovendien bepaalde hij dat een aantal kamerleden eerst allen hun vragen moesten stellen en dat de minister die vervolgens in één keer moest beantwoorden. Gebruikelijk is dat de minister de kamerleden een voor een te woord staat. Vele kamerleden vonden dat Bukman van de interruptie een bot wapen maakte. Het plaatsen van een goed getimede scherpe opmerking was nu immers niet meer mogelijk.

Kluivert

Hij heet Patrick Kluivert. Een Surinaamse jongen van 22 jaar uit Amsterdam, die in Nederland en ver daarbuiten grote faam geniet als voetballer. Maar die roem is meer dan bezoedeld door een paar misstappen van de jonge prof. Hij kwam in het nieuws als deelnemer aan een groepsverkrachting en veroorzaakte een auto-ongeluk met dodelijke afloop. Op de dag van de begrafenis beging hij een nieuwe verkeersovertreding.

In de media is nu een verhitte discussie ontbrand over de vraag of iemand met een dergelijk gebrek aan moraal nog wel in het nationale voetbalelftal kan spelen. Voor het Reformatorisch Dagblad is er geen enkele aanleiding om aan die discussie een bijdrage te leveren, ware het niet dat de fractieleider van de SGP, ir. B. J. van der Vlies, zich ook publiekelijk over de kwestie heeft uitgelaten. Met zijn antwoord verwoordt hij niet alleen een respectabel standpunt, maar toont hij tevens aan dat de SGP weet wat er in de samenleving gaande is.

„Wat onze vriend (bedoeld is Kluivert, red.) heeft gedaan, kan absoluut niet door de beugel, maar de rechter oordeeh”, liet Van der Vlies afgelopen zaterdag in de Volkskrant optekenen. Hij verwees daarmee naar de uitspraak van de rechter, die Kluivert wegens gebrek aan bewijs niet wil vervolgen voor zijn aandeel in de seksaffaire.

„Anderzijds vind ik dat iemand die zijn land vertegenwoordigt, op welk podium dan ook, buiten elke verdenking dient te staan”. Daarmee keert Van der Vlies zich tegen het amorele standpunt (dat inmiddels de doorslag heeft gegeven) dat alleen de kwaliteit van een speler bepaalt of hij speelt of niet. BJS

Bazaar

De verkiezingscampagne voerde VVD-leider Bolkestein afgelopen zaterdag naar de Beverwijkse Bazaar, alias de zwarte markt. De liberaal wil blijkbaar het imago dat hij buitenlanders wil weren, enigszins oppoetsen.

Die kans kreeg hij volop. Van de 3000 standhouders die wekelijks een uiterst gevarieerd aanbod van waren aanprijzen, is meer dan de helft (1800) van allochtone afkomst. Ook veel bezoekers van de zwarte markt zijn medelanders.

Veel resultaat heeft het bezoek niet opgeleverd. Dat kan ook bijna niet. Zelfs een VVDleider valt tijdens een werkbezoek niet echt op onder de duizenden bezoekers van de markt. Een enkeling heeft wel beloofd bij de komende kamerverkiezingen zijn stem op lijst 3 uit te zullen brengen.

Maar in zijn algemeenheid blijken de standhouders en bezoekers aan de Beverwijkse Ba- zaar precies hetzelfde te zijn als andere Nederlanders: de een interesseert de politiek geen zier en een ander vindt het razend interessant om een bekend politicus in levenden lijve te aanschouwen.

Het werkbezoek leverde in enkele kranten een foto op. Dat was misschien niet in de eerste plaats de bedoeling van de prafdeling van Bolkestein (hoewel..), maar het is in ieder geval mooi meegenomen.

GAV

Agenda

De Tweede Kamer voert vandaag een spoeddebat met minister Borst van volksgezondheid, die er maar niet in slaagt orde op zaken te stellen op haar ministerie. De Kamer wil ook met spoed over het lot van de Turkse familie Giimüs discussiëren. Staatssecretaris Schmitz zal daarvoor waarschijnlijk morgen naar de Kamer moeten komen.

De agenda vermeldt verder debatten over de Wet medischwetenschappelijk onderzoek en de wijziging van de Politiewet. Over het rapport dat een kamercommissie opstelde naar aanleiding van de fraude bij het bedrijf Tanker Cleaning Rotterdam praat de Kamer morgenochtend.

Ook de Eerste Kamer is weer terug va:n reces. De senatoren spreken vandaag over de verzelfstandiging van Staatsbosbeheer en de samenvoeging van de gemeenten Boekei, Uden en Veghel.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 2 september 1997

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

PARLEMENT VARIA

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 2 september 1997

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

PDF Bekijken