Bekijk het origineel

Koopkracht

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Koopkracht

4 minuten leestijd

„Boycot baptisten kost Disney mogelijk 200 miljoen gulden”, zo kopten de kranten enkele weken geleden. De grootste protestantse kerk in Amerika, de Zuidelijke Baptisten, zal aan haar 15 miljoen leden vragen om het komende jaar 100 dollar (ruim 200 gulden) minder te besteden aan Disney-producten of in Disneyland-pretparken. Disney wordt verweten te vriendelijk te zijn voor homoseksuelen. Als 1 miljoen leden hieraan gehoor geven, dan betekent dat een schadepost van 200 miljoen gulden voor dit bedrijf Dergelijke acties spreken ons meestal weinig aan. Typisch Amerikaans zeggen we dan. Maar toch...!

Laksheid

Zijn wij daarentegen niet veel te laks, zoals de evangelische actievoerder Dorenbos de gereformeerde gezindte regelmatig verwijt? Kopen wij nog kleding bij HU sinds de spottende reclame, of meubels bij IKEA, die zich nadrukkelijk profileert op zondag open te zijn? En weten deze bedrijven in dat geval ook waarom u en ik de winkeldeuren niet binnenkomen? Vragen van tal van reclame-uitingen, de verkoop van pulplectuur bij benzinestations en allerlei promotieacties waarbij film- en theaterkaartjes, bedenkelijke video’s of house-cd’s worden aangeboden, niet om een krachtig protest?! Moeten we niet met schaamte erkennen dat we er zozeer aan gewend zijn geraakt, dat we er hooguit alleen nog hoofdschuddend onderling een opmerking over maken onder de verzuchting: ‘t Is toch wat!

Dan toch maar actievoeren?

Persoonlijk

Ons koopgedrag is allereerst een persoonlijke verantwoordelijkheid, waarvan we allen eenmaal ook rekenschap zullen moeten afleggen tegenover God (vgl. Romeinen 14:12 en 2 Korinthe 5:10). Daarbij speelt niet zozeer de vraag of ons wel of niet kopen effect zal hebben. Het gaat erom getrouw te zijn en ons consumptiepatroon overeenkomstig Gods geboden in terichten.Past ons in het licht van het vermaan om geen gemeenschap te hebben met de onvruchtbare werken der duisternis, maar ze veeleer te bestraffen (Efeze 5:11), geen verootmoediging én bekering? Het vreemdelingschap van een ware christen dient toch immers ook hierin tot uiting te komen.

Collectief

Ligt er echter naast de persoonlijke verantwoordelijkheid ook niet de roeping te streven naar gerechtigheid in de samenleving? Zou er vanuit de protestantse (!) kerken niet veel meer ‘geprotesteerd’ moeten worden tegen tal van diensten en producten? Beperkt onze kritiek zich niet te veel tot alleen het intern afwijzen van en waarschuwen tegen bepaalde zaken? Gelukkig spreken kerken van tijd tot tijd wel de overheid aan op haar roeping de pubheke gerechtigheid te handhaven. Onze overheid wenst echter haar publieke taak in dezen steeds meer te beperken, ondanks de met de mond beleden noodzaak van normen en waarden. Ruim baan voor het marktdenken, waarin vraag en aanbod de gang van zaken bepalen. Mede ten gevolge van de internationalisering heeft de economie zich hierdoor ontwikkeld tot een vrijwel autonome grootheid met een geweldige macht.

Deze macht lijkt ook uitsluitend met economische wapenen te bestrijden. Een boycot of kopersstaking is zo’n wapen. Een advertentie om winkels te mijden die op zondag open zijn is dat in zekere zin ook. In beide gevallen gaat het om de collectieve macht van een aantal consumenten. Als u of ik wegblijven heeft dat geen invloed. Maar als de Consumentenbond een bedrijf of product in een negatief daghcht stelt, zijn de financiële gevolgen meestal wel aantoonbaar. En dat heeft effect. We kennen de voorbeelden van klachten of acties van organisaties als de Bond tegen het vloeken, de Vereniging tot Zondagsrust of Christenen voor de waarheid op hun terrein. Maar ik denk dat een breder aandachtsgebied nodig is. Misschien zouden we toch moeten nadenken over een soort christelijke consumentenbond. Die niet alleen naar de prijs-kwaliteitverhouding kijkt, maar ook bijbels-ethische normen hanteert.

Ik schreef over economische wapenen. Laten we echter bovenal het sterkste wapen hanteren van de persoonlijke belijdenis: Ik en mijn volk, wij hebben gezondigd, en het gebed: Breng ons weder, o God onzes heils!

Drs. A. P. de Jong

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 2 september 1997

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

Koopkracht

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 2 september 1997

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

PDF Bekijken