Bekijk het origineel

De arme kant van Nederland

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De arme kant van Nederland

4 minuten leestijd

Van twee kanten is gisteren kritiek geleverd op het door velen als zo succesvol beschouwde poldermodel. Het Centraal Planbureau presenteerde een rapport waarin gesteld werd dat Nederland er nog lang niet is. De concurrentie moet bevorderd worden en de pensioenregelingen versoberd, terwijl een veel actiever arbeidsmarktbel eid nodig is voor mensen die moeilijk aan de slag kunnen komen.

Bisschop Muskens beklemt oonde daarentegen in zijn Haagse zorgrede dat de armen in het poldermodel dreigen te verdri nken. Politici moesten zich niet langer blindstaren op de vrije markt. De Bredase bisschop is Inmiddels het bekendste lid van het rooms-kathol i eke episcopaat. Hij geeft interviews aan de lopende band. Kwam een man als bisschop Gijsen van Roermond destijds vooral in het’ nieuws door dat hij de rooms-katholieke leer en moraal onver kort wil de handhaven, voor Muskens gelden andere speerpunten.

Vorig jaar poneerde hij met Prinsjesdag de stelling dat iemand die arm was wel een br ood mocht stelen. Dat wer dal gauw een gevleugelde uit drukking. Premier Kok vond het belangrijk genoeg om Muskens voor een gesprek uit te nodigen. Op die manier dreigde de Rooms-Katholieke Kerkimmers de PvdA links in te halen.

Gisteren stelde de bisschop in de Haagse Schilderswijk de problemen in de gezondheidszorg aan de orde, zoals die zich in achterstandswij ken voordoen. In dit verband wees hij op de wachtlijst en bij de thui szorg en het toenemend aantal eigen bijdragen dat ook van de minima wordt gevraagd.

Muskens voelt zich kennelijk geroepen de zelfgenoegzaamheid van paars (of breder genomen die van het wel varende deel van Nederland) te doorbreken. Terwijl het aantal miljonairs stijgt en niet weinigen het afgelopen jaar met niets doen op de beurs meer verdi end hebben dan anderen mevele jaren hard werken, is er altijd nog een niet te verwaarl ozen groep kansarmen onder ons.

Daarbij kan men er over twist en of die armen nu ook in absolute zin armer worden of dat het vooral zo is dat hun niet meegroeien met de welvaart schril aftekent tegen de onmi skenbare welvaartsstijging bij vele anderen. Hoe het ook zij, in beide gevallen is er iets mis.

Overigens kan het geen kwaad om zich te realiseren dat ook wanneer de gezondheidszorg in de Schilderswijk niet opti maal zou zijn, er op werel dschaal bezien toch veel goeds van te zeggen valt. Iedereen heeft daar vrijwel gratis toegang tot een breed pakket van moderne medische zorg Dat is in velelanden wel anders.

Maar ook is duidelijk dat de bewoners van onze achterstandswijken kort er leven en een slechtere gezondheid hebben dan de rest van Nederland. Dat heeft te maken met hun financiële positie, maar wel degelijk ook met met een ongezond levenspatroon. Mensen in achterstandwijken zijn meestal stevige rokers en dri nkers (zo ze al niet aan de drugs verslaafd zijn) en ook op hun eetgewoont en is veel aan te merken. Van de aangeboden gezondheidszorg maakt men geen optimaal gebruik, ook wanneer eigen bijdragen daarvoor geen belemmering hoeven te zijn.

Dat neemt niet weg dat het beschikbaar stellen van meer overheidsgeld voor deze mensen allerlei problemen kan wegnemen of in ieder geval zal afvlakken. Daarbij is het echter wel van belang om onderscheid te maken tussen hen die kunnen werken en hen die vanwege leeftijd, gezondheid of zorgtaken in feite buiten de arbei dsmarkt staan.

Terwijl de eerste categorie krap gehouden moet wor den omdat ze, het anders zo wel best vindt en weinig animo vert oont om actief op zoek te gaan naar een,baan, ligt dat voor de tweede categorie anders. Nu het goed gaat met Nederl and zouden ook ouderen, gehandicapten en alleenstaande moeders met jonge kinderen in die welvaartsgroei moet en delen. In ons oordeel over de begroting van 1998 zal dat gezichtspunt zwaar moet en meetellen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 3 september 1997

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

De arme kant van Nederland

Bekijk de hele uitgave van woensdag 3 september 1997

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

PDF Bekijken