Bekijk het origineel

„Synodestukken wegen zwaarder dan de belijdenis”

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

„Synodestukken wegen zwaarder dan de belijdenis”

Van der Graaf stelt willekeur in liberaal beleid NHK aan de kaak

3 minuten leestijd

HUIZEN - „Alles kan in de Hervormde Kerk. De kerk als geheel voert een liberaal beleid. Maar hervormd-gereformeerden wordt het soms heel moeilijk gemaakt om het recht der belijdenis in prediking en kerkelijk beleid voluit tot gelding te brengen”.

Dat verwijt dr. ir. J. Van der Graaf, algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond, de landelijke kerk. In de Waarheidsvriend van deze week constateert hij dat het aantal problemen de laatste tijd toeneemt, met name in het noorden van het land. Het liberale beleid van de kerk blijkt voor Van der Graaf bijvoorbeeld uit een uitspraak van de scriba van de provinciale kerkvergadering (PKV) Groningen-Drenthe, ds. L. H. Giethoorn.

Die predikant zei dat het moderamen van de PKV zeer overtuigd voorstander is van het liberale beleid van de synode. Deze uitspraak deed hij naar aanleiding van de overstap van ds. M. B. van der Palm uit Usquert naar de Christelijke Gereformeerde Kerk. De hogere kerkelijke organen gingen niet mee in diens bezwaren tegen het ongehuwd samenwonen van collega-predikanten in de regio, in bepaalde gevallen samenwonende homoseksuele predikanten. Ds. Giethoorn: „Van der Palm beroept zich op de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Maar er zijn genoeg andere beleidsstukken waarin een andere visie naar voren komt. De zaken staan ter discussie en dat ontkent hij”.

Van der Graaf trekt hieruit de conclusie dat liberaal kennelijk afwijkend van de belijdenis mag betekenen. „De belijdenis wordt in één adem genoemd met andere beleidsstukken”.

De algemeen secretaris van de GB kan zich niet aan de indruk onttrekken dat een visie inzake leer en leven die gebaseerd is op de Schrift en de gereformeerde belijdenis, in het noorden des lands wel mSg, maar dat een en ander het liberale beleid van de synode niet mag storen”. En, zo vraagt hij zich af, „Geldt zulks overigens niet binnen de hele kerk, waar de midden-orthodoxie nog altijd het beleid bepaah? Een beroep op de Schrift en de belijdenis heeft niet het laatste woord. Liberale synodestukken zijn er ook nog. Beleidsstukken wegen zwaarder dan het belijden”.

Dat blijkt volgens Van der Graaf ook uit de maatregelen die zijn genomen tegen ds. Lagendijk uit Zevenhuizen. Volgens de scriba van de PKV maakte die predikant sterk onderscheid tussen wie een kind van God is en wie niet. „Hij legt de klemtoon op Jezus aanvaarden als Zaligmaker. De prediking heeft een sterk polariserende uitwerking gehad. Zijn manier van preken raakt mensen tot in het diepst van hun ziel”. Van der Graaf: „Hier staat intussen zwart op wit dat het om de prediking gaat waarin de klemtoon ligt op Jezus als Zaligmaker. Is wat hier staat echt een grond om iemand uit zijn ambt te ontslaan?”

Lemmer

Een derde kwestie in het noorden die de algemeen secretaris aansnijdt, is de situatie in Lemmer. „Daar komen iedere zondag zeventig tot tachtig mensen samen onder de hervormd-gereformeerde prediking, die in de wijde omgeving van Lemmer schaars is”. De kerkenraad ter plaatse weigert mee te werken aan het regelen van een kerkelijke status voor de evangelisatie. Van der Graaf:

„Kerkelijke organen die over het hele land heen kwistig zijn geweest om deelgemeenten van midden-orthodoxe signatuur te vestigen in hervormd-gereformeerde gemeenten, kunnen hier maar geen oplossing creëren, hoezeer zij het ook zeggen te willen. Het ene orgaan verschuilt zich achter het andere, en alle organen verschuilen zich achter de kerkenraad van Lemmer. Er is in het noorden liberaal beleid. Maar hier kan niets”. Daardoor zijn er in Lemmer intussen tien kinderen tot de leeftijd van vijfjaar ongedoopt. „Ik aarzel niet van een hervormd schandaal te spreken”.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 3 september 1997

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

„Synodestukken wegen zwaarder dan de belijdenis”

Bekijk de hele uitgave van woensdag 3 september 1997

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

PDF Bekijken