Bekijk het origineel

Snuffelpalen activeren uitrukambtenaar

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Snuffelpalen activeren uitrukambtenaar

DCMR werkt al 25 jaar aan frisse wind door Rijnmond

4 minuten leestijd

SCHIEDAM - Frisse lucht, schone grond, een veilige woononeving: wie wil dat niet? Toch zijn dat geen vanzelfsprekende zaken. In de regio Rijnmond werkt de DCMR Milieudienst Rijnmond al 25 jaar aan een goede milieukwaliteit.

Een gezond milieu, hét middelpunt voor een plezierige woonomgeving, staat voor de DCMR centraal. Directeur drs. Ger J. van Tongeren en zijn stafmedewerker ing. A. H. F. de Jong over hun jubilerende dienst.

Na een personeelsontbijt voor de 380 werknemers lieten drie milieuactivisten zich maandag via een touw van het dak van het DCMR-gebouw aan de ‘s-Gravenlandseweg in Schiedam naar beneden glijden. Tussen hen in spreidden ze een vlag waarin de milieudienst aangaf met haar 25 jaar „zicht op de toekomst” te hebben. Hét devies voor het jubileum. Beneden aangekomen hees directeur Van Tongeren de vlag in top.

Het markeerde het begin van een reeks activiteiten rond het 25-jarig bestaan van de dienst. De komende dagen is de DCMR present op de Wereldhavendagen in Rotterdam. Hier is onder meer een minimeldkamer ingericht, waar het Rijnmondpubliek kan zien wat er met hun klachten wordt gedaan.

Volgende week geven de milieudienst en de Rotterdamse burgemeester Peper een reeks colleges aan de Baltische Universiteit in St. Petersburg. Die vormen de afsluiting van het Tsaar Peter-jaar. Ten slotte is er op 15 september een manifestatie in de Doelen, bijgewoond door commissaris van de Koningin mevrouw ir. Leemhuis-Stout en minister De Boer van VROM.

Uniek

De centrale meld- en regelkamer was in 1968 eigenlijk het begin van wat in 1972 onder leiding van de toenmalige directeur ir. P. A. R. van der Burg de DCMR Milieudienst Rijnmond werd. De bevolking weet inmiddels 22.000 keer per jaar die meldkamer te vinden om er te klagen over stank of lawaai. „Volstrekte openheid naar de bevolking. De mensen gewoon zeggen wat er aan de hand is en de publiciteit niet schuwen”, zeggen Van Tongeren en De Jong. „We hebben “platforms hinder en veiligheid” opgericht, waar de bevolking opening van zaken wordt gegeven over eventuele risico’s van bedrijven in hun omgeving. Het werkt uitstekend”.

Wanneer door weersomstandigheden de uitstoot van fabrieken in de Rijnmond aan banden moet worden gelegd, regelt de milieudienst dat door het afgeven van stankcodes. Die variëren van een voorwaarschuwing tot aan beperking van 50 tot 75 procent van de uitstoot. „Het stilleggen van bedrijven is voorzover ik weet nog nooit voorgekomen”, zegt Van Tongeren, die pas sinds anderhalfjaar de scepter zwaait.

Bij de milieudienst weet men precies wat de 18.000 bedrijven in Rijnmond produceren en hoeveel spul er maximaal opgeslagen mag liggen. „We benaderen die particuliere en overheidsbedrijven vanuit één en dezelfde optiek. In dat opzicht zijn we als DCMR uniek in Nederland, omdat we zowel provinciale als gemeentelijke bevoegdheden uitvoeren en projecten coördineren waar de rijksoverheid bij betrokken is”. De milieudienst adviseert gemeenten en provincie op het gebied van de Wet milieubeheer. Bedrijven hebben voor hun activiteiten een vergunning nodig of een meldingsplicht. Onlosmakelijk is daaraan de handhaving van de milieure gels verbonden. Deze “handhaving op maat” is eveneens een taak van de DCMR. Inspecteurs van de dienst gaan regelmatig bij bedrijven op bezoek. Ze controleren of de spelregels worden nagekomen.

Milieu

Uiteraard heeft de jarige DCMR het milieu hoog in het vaandel. Geluid, lucht en bodem zijn de ingrediënten van het zorgpakket. De zorg voor het water is een taak voor de waterschappen en Rijkswaterstaat. „Ons zwaartepunt ligt bij het algemene milieuaspect. Het milieugevoelen willen we op een hoger plan brengen. Daarnaast willen we het milieu integreren met andere sectoren, zoals economie en ruimtelijke ordening. Je krijgt dan een totaal pak ket van milieubeleving”, zegt Van Tongeren. Als voorbeeld noemt hij Shell. „Dat bedrijf gaat 3 miljard investeren in een nieuw raffinagesysteem. Maar omdat wij al heel vroeg bij die plannen betrokken werden, wordt van dat bedrag nu wel 800 miljoen gulden besteed aan milieumaatregelen. Zo ook het Amerikaanse bedrijf ARCO Chemie. Dat gaat vijf nieuwe fabrieken bouwen. In goed overleg zijn we nu overeengekomen dat ze voor hun energievoorziening gebruik gaan maken van warmtekracht en voor hun afvalwater, dat ze gewoon diep in de grond wilden lozen, terwijl wij miljoenen aan het besteden zijn om alle rotzooi uit het verleden op te ruimen”.

De milieudienst heeft met zijn “snuffelpalen” de dikke Van Dale gehaald. De palen registreren overal in het Rijnmondgebied de luchtkwaliteit en geven de normen door aan de “uitrukambtenaar”, de man die op milieuproblemen afgaat. „Bestuurlijk hebben we alle stormen doorstaan en mede dankzij ons consistente vergunningenbeleid hebben we op regionale schaal Ons bestaansrecht bewezen”, aldus de milieuspecialisten.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 3 september 1997

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

Snuffelpalen activeren uitrukambtenaar

Bekijk de hele uitgave van woensdag 3 september 1997

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

PDF Bekijken