Bekijk het origineel

’Ruby Ridge’ kwelt de FBI

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

’Ruby Ridge’ kwelt de FBI

Geklungel in 1992 rond arrestatie Randy Weaver achtervolgt federale politiedienst VS nog steeds

10 minuten leestijd

WASHINGTON - Vijf jaar geleden, in de bergen rondom Ruby Ridge, in de Amerikaanse staat Idaho, escaleerde een arrestatiepoging in een bloedige confrontatie tussen de FBI en het gezin van Randy Weaver. Na afloop waren er drie doden: de vrouw en zoon van Weaver en William Degan, een federale agent. ‘Ruby Ridge’ is niet een soort uit de hand gelopen schietpartij gebleven. Dit incident heeft de FBI stevig in opspraak gebracht.

Na ‘Ruby Ridge’ werden leidinggevende FBI agenten geschorst. Het gezin Weaver kreeg een miljoenenschadevergoeding van de FBI, en de hele FBI moest vernederende openbare hoorzittingen in het Congres over het optreden bij Ruby Ridge ondergaan.

De lijdensweg van de FBI is nog niet voorbij. Vorige week heeft officier van justitie Lon Horiuchi in Boundary County, Idaho, de FBIscherpschutter die de onbewapende Vicki Weaver door het hoofd heeft geschoten, aangeklaagd wegens doodslag. Voor het eerst zal een rai agent betrokken bij ‘Ruby Ridge’ zich voor de rechtbank moeten verantwoorden voor de doden die in het gezin Weaver zijn gevallen.

’Ruby Ridge’ is veel meer dan een FBI-ongelukje. Het is nu een begrip. ’ Ruby Ridge’ is letterlijk het startschot geweest van de “antifederaleoverheidsbeweging”, die zich in de jaren negentig heeft gemanifesteerd. Onder andere in de milities. Randy Weaver is landelijk bekend. Zijn vrouw en zoon worden door miljoenen als martelaren gezien. De weigering van de FBI de eigen agenten te vervolgen in verband met ’ Ruby Ridge’ „ wordt beschouwd als ’ bewijs’ dat de FBI zichzelf boven de wet stelt. Als je naar “talk radio” -praatradio- luistert, waar het hart van rechts-popuUstisch Amerika klopt, dan heeft de naam “Ruby Ridge” een geladen betekenis. Namelijk dat de FBI en niet de maffia de ’ echte’ misdaadsorganisatie zou zijn (!).

Op een rij

Eens stond de FBI bekend als een professionele organsisatie die echte misdadigers opspoorde. Na ‘Ruby Ridge’ en ook na ’ Waco’ -waar de belegering van de “Zonnetempelsekte” van David Koresh door een federale dienst volledig uit de hand l i ep- zien steeds meer Amerikanen de FBI als een willekeurige, gewelddadige vervolger van dissidenten. De overhaaste poging Richard Jewell te vervolgen in verband met de bomontploffing tijdens de Olympische Spelen in Atlanta heeft de geloofwaardigheid van de FBI nog eens een keer een grote deuk gegeven. De gerespecteerde FBI van de jaren vijftig en zestig onder leiding van de sinistere (!) J. Edgar Hoover bestaat niet meer.

Wat is er op 21 en 22 augustus 1992 gebeurd bij Ruby Ridge?

Gezien het feit dat de geschiedenis van ‘Ruby Ridge’ een centrale plaats heeft in de ideologie van een brede maatschappelijke beweging in de VS, is het nodig de feiten rondom de kogel van Lon Horiuchi die Vicki Weaver doorboorde op een rij te zetten.

”Blanke separatisten”

Het drama van Ruby Ridge nam eigenlijk een aanvang in 1983, toen Randy en Vicky Weaver (toen 34 jaar oud), het besluit namen de bebouwde vlakte van lowa te ruilen voor de onbewoonde bergen van Idaho. De beslissing naar de bergen te vluchten was theologisch gegrond: de Weavers, beiden evangelische christenen, voelden zich aangetrokken tot “Christian Identity”. “Identity” is een nog steeds groeiende stroming, die leert dat blanke Europeanen de ware joden zijn. “Identity” leert ook de strikte scheiding van de rassen. De Weavers wilden dat in praktijk brengen door naar een plek in Idaho te verhuizen waar geen zwarten of andere minderheden wonen. Daarom worden ze vaak met de naam “blanke separatisten” getypeerd. Minder vriendelijk aangeduid: de Weavers waren gewoon racisten.

Van 1983 tot 1992 probeerde Randy Weaver een eenvoudig en geïsoleerd leven te leiden met zijn vrouw en vier kinderen. Het waren verre buren, die ook afgescheiden wilden leven, die de Weavers in moeilijkheden brachten. Honderd kilometer verderop woonde een gemeenschap van de “Arische Natie”,. De FBI dacht dat de inwoners van deze gemeenschap betrokken waren bij onder andere bankovervallen. Daarom wilde ze een informant hebben met contacten binnen de “Arische Natie”. Toen kwam Randy Weaver in beeld, want hij bracht af en toe een bezoek aan de “Arische Natie” in Hayden Lake, Idaho.

In 1991 kwamen federale agenten op het idee Weaver te dwingen informant te worden. Ze hoorden dat hij in geldnood zat. Daarna stuurden ze een agent vermomd als “Heli’ s Angel” naar Weaver toe met het verzoek de lopen van twee geweren korter te zagen. Weaver zou daar een leuk bedrag voor krijgen. De agent wees de plaats aan waar Weaver moest zagen. Die plek was net over de grens van het legale.

Voor deze kleine overtreding van de wapenwet dreigde de FBI nu met een arrestatiebevel. Als hij niet ging spioneren, zou Weaver worden vervolgd. Maar Weaver weigerde een verklikker te worden. Dus schreef de FBI een arrestatiebevel voor hem uit. Weaver weigerde voor de rechtbank te verschijnen. Toen besloot de FBI Weaver van zijn berg te gaan halen, met geweld als het nodig was. Voor FBI en Weaver is dat besluit fataal geweest.

Berg

Op de morgen van 21 augustus 1992 zijn vijf federale agenten onder leiding van William Degan met een verkenning van het terrein van Randy Weaver begonnen. Allen waren zwaarbewapend met mitrailleurs. Op de eerste morgen wilden de agenten slechts informatie inwinnen over hoe ze het huis van Randy Weaver onopgemerkt konden benaderen. Omdat het erg heet was hadden ze hun kogelvrije vesten niet aangedaan. Al wisten ze dat de Weavers regelmatig hun geweren meenamen als ze het huis verlieten. Op Randy Weaver waren ze bedacht. Striker, de jachthond waren ze vergeten.

Omstreeks 11.00 uur ’ s morgens begon de gele hond hard te blaffen. Randy Weaver, zijn dertienjarige zoon Sammy en de 25-jarige bezoeker Kevin Harris dachten dat de hond een ree had ontdekt. Ze pakten alle drie hun geweren en gingen met de hond op jacht. Randy, Sammy en Kevin Harris namen drie verschillende paden om de ’ ree’ te omsingelen. Verderop realiseerden de agenten dat de hond op hen afkwam. Ze namen acuut de benen. Maar het was nu te laat.

Randy Weaver was de eerste van de drie die plotseling niet met een ree werd geconfronteerd, maar met twee onbekende bewapende mannen. Weaver concludeerde dat het om een hinderlaag ging, draaide zich om en rende terug, op zoek naar zijn zoon.

Sammy Weaver en Kevin Harris liepen samen hard acchter de hond aan, die nu dicht bij de verborgen federale agent Roderick kwam.

Leider WiUiam Degan richtte zijn mitrailleur en schoot de hond Striker neer, die blijkbaar agent Roderick aanviel. Geschrokken reageerde de teenager Sammy Weaver op het doden van zijn hond door een schot van zijn klein kaliber gewper te lossen op de vreemde indringers. Sammy draaide zich meteen om en probeerde naar huis te rennen. De agenten Roderick en Degan begonnen met . hun mitrailleurs te schieten. Sammy Weaver werd in zijn rug geraakt en viel dood neer. Kevin Harris, bewapend met een zwaar kaliber jachtgeweer, schoot terug in de richting van de agenten. WiUiam Degan zakte in elkaar met een kogel in de borst en stierf ook ter plekke.

Instructie

Het bloedbad op “Ruby Ridge” was nog niet tot een eind gekomen. De in paniek weggevluchte federale agenten hadden aan het FBI-hoofdkwartier bericht dat er een grote veldslag aan de gang was: „Duizenden kogels vlogen door de lucht, er waren nog steeds agenten op de berg, onder vuur van zwaarbewapende, uiterst gevaarlijke tegenstanders”. In feite waren er niet meer dan dertig schoten gelost. Het was binnen een paar minuten afgelopen. Daarna was het rustig op Ruby Ridge.

De berichten hadden echter het nodige effect. Aan de top werd besloten het HRT (Hostage Rescue Team) van de FBI meteen naar Idaho te sturen. Bovendien kregen de scherpschutters van de HRT zeer ongebruiktelijk instructies: ze mochten en moesten op alle bewapende volwassenen schieten. Het is niet bekend wie deze volstrekt illegale instructies geschreven heeft. De FBI-commandanten in Idaho zeggen dat Washington de instructies gegeven heeft: de agenten in Washington ontkennen dit. Sommige leden van het HRT hebben met grote verbazing de instructies gelezen en ze naast zich neergelegd. Een scherpschutter, Lon Horiuchi, heeft het “shoot to kill”bevel letterlijk opgevat.

De volgende dag, 22 augustus 1992, omstreeks 17.00 uur, arriveerde het HRT op Ruby Ridge. De scherpschutters begonnen stelling te nemen rondom het huis van Randy Weaver. Een grote politiemacht was bezig Ruby Ridge af te sluiten.

De Weavers waren helemaal niet op de hoogte van de dreigende benadering van de FBI-scherpschutters of hun instructies. Om.17.30 uur verlieten Randy Weaver, met zijn dochter Sarah, en Randy Harris het huis om naar het schuur te lopen waar het lijk van Sammy Weaver nu lag opgebaard. Randy en Kevin Harris droegen allebei een geweer. De drie bleven enkele minuten in de schuur, huilend naast het lichaam van Sammy.

Toen ze naar buiten kwamen, opende Horiuchi het vuur. Het eerste schot raakte Randy Weaver in zijn arm. Meteen bewust van het gevaar vluchtten alle drie richting het huis . Hevig geschrokken door de schoten snelde Vicki Weaver naar de voordeur met haar één jaar oude dochter Elisheba in haar armen. Ze deed de deur open voor haar gewonde man. Op dat moment schoot Lon Horiuchi weer. Horiuchi zegt dat hij op Kevin Harris mikte. Maar de kogel ging door het hoofd van Vicki Weaver, die op slag dood was. De baby was ongedeerd.

De gewonde Randy Weaver, zijn drie dochters en Kevin Harris hebben het een week lang volgehouden. Toen hebben ze zich overgegeven. Harris en Weaver werden aangeklaagd vanwege de opzettelijke moord op William Degan.

In beroep

De rechtszaak in de zomer van 1993 tegen Randy Weaver en Kevin Harris werd het begin van de afgang van de FBI. Weaver werd vertegenwoordigd door de bekende linkse advocaat, Gerry Spence, die korte metten maakte met de bewijsvoering van de officier van justitie. Tijdens deze rechtszaak is de eerste informatie naar boven gekomen dat er iets niet klopte bij de FBI. Onder andere heeft de rechter de FBI boetes opgelegd omdat agenten opzettelijk bewijsmateriaal veranderd hadden. De jury heeft Weaver en Harris vrijgesproken van moord. Na afloop verklaarde Gerry Spence: „De echtemoordenaars stonden niet voor het gerecht”.

De vrijspraak van Weaver heeft de schijnwerpers gericht op het optreden van de FBI zelf. Namelijk, wie heeft de illegale instructies voor de scherpschutters goedgekeurd? Het eerste rapport -geschreven door FBI-agenten- vond geen enkel bewijs voor crimineel handelen van de FBI-agenten. Volgens dit rapport was de FBI-commandant ter plekke. Gene Glenn, uiteindelijk verant- woordelijk voor de instructies. Glenn werd voor vijftien dagen geschorst en uit zijn functie gezet. Maar Glenn meende dat Larry Potts, de latere nummer twee van de FBI, vanuit Washington de instructies goedkeurde. Hij ging in beroep. Niet tevergeefs.

Vernedering

Een onderzoekscommissie van het ministerie van justitie gaf FBI-agent Gene Glenn gelijk. Volgens de commissie was het aannemelijk dat Larry Potts de instructies had uitgeschreven. Bovendien zei de commissie dat de mogelijkheid bestond van een criminale samenzwering aan de top van de FBI om Potts te beschermen. Larry Potts en drie andere agenten werden daarop geschorst. Voor FBI-directeur Louis Freeh was het gedwongen vertrek van zijn rechterhand Larry Potts een grote vernedering.

Een van de geschorsten -agent Michael Kahoe- heeft later bekend dat hij het rapport met de informatie over de schietinstructies heeft vernietigd. Dat heeft Kahoe zijn baan gekost.

Het ministerie van justitie heeft een speciale officier van justitie aangesteld om de samenzwering rondom Larry Potts uit te zoeken. Met uitzondering van de informatie van agent Kahoe kon de officier van justitie geen sluitend bewijs van crimineel handelen vinden. Dat rapport verscheen op 11 augustus.

Het nieuws heeft de leiding van de FBI natuurlijk even opgevrolijkt. Het leek of de FBI-top een adempauze kon nemen om bijvoorbeeld de schade rondom de vervolging van Richard Jewell na de bomontploffing op de Olympische Spelen in Atlanta bij te spijkeren. Maar door het nieuwe bericht over de aanstaande rechtsvervolging van Lon Horiuchi zal de FBI deze rust niet kriigen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 september 1997

Reformatorisch Dagblad | 28 Pagina's

’Ruby Ridge’ kwelt de FBI

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 september 1997

Reformatorisch Dagblad | 28 Pagina's

PDF Bekijken