Bekijk het origineel

PIT buigt inkomstenstroom om

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

PIT buigt inkomstenstroom om

„Protestanten geroepen tot morele steun aan al onze soldaten”

5 minuten leestijd

RIJSWIJK - „Voor protestantse Nederlanders ligt er blijvend een roeping om geestelijk en moreel leden van de krijgsmacht, al onze soldaten, te steunen. Zeker nu het ministerie van defensie driftig bezuinigd heeft in de dienst geestelijke verzorging”. Directeur A. C. van Dijk van het Protestants Interkerkelijk Thuisfront (PIT) ziet ook in de toekomst een belangrijke taak voor zijn vijftigjarige organisatie weggelegd.

Deze week houdt het PlT zijn laatste landelijke collecte. Volgend jaar krijgt het daarvoor geen toestemming meer. Het PIT staat voor een grote ombuigingsoperatie. Want de praktische en morele ondersteuning aan onze militairen vanuit een christelijke visie moet doorgaan, vindt de organisatie.

De Nederlandse wet eist dat een landelijke collecte minstens een miljoen gulden opbrengt. Dat haalt het PIT niet. Vorig jaar zamelden 7500 vrijwilligers ruim een half miljoen in. Er zijn te weinig collectanten om zo’n groot bedrag als vereist bijeen te krijgen. Van het totale budget van rond de acht ton dat omgaat bij het PIT, kwam tot nu toe ruim een half miljoen via de grote collecte binnen.

Giften en collecten uit de kerken waren goed voor anderhalve ton, terwijl een vast begunstigerskoor voor nog eens’150.000 gulden zorgde. Het PIT staat voor de taak dat half miljoen om te buigen, zodat het niet meer uit een collecte maar uit een vast donateurs- en begunstigersfonds komt. PIT-directeur Van Dijk heeft er in elk geval alle vertrouwen in dat het lukt.

Morele plicht

Van Dijk vindt dat de kerken een morele plicht hebben om meer bij te dragen. Officieus liggen er al wat toezeggingen nu het straks met de grote collecte gedaan is. Deze week gaan de vrijwilligers voor het laatst op pad. „Geen gemakkelijke taak”, aldus Van Dijk: „De collectanten hebben nogal eens’te maken met mensen die vinden dat de huidige beroepsmilitair zijn eigen boontjes maar.moet doppen. Veel mensen wilden nog wel voor dienstplichtigen in de buidel tasten, voor beroeps ligt dat vaak anders. De vraag komt nogal eens op waarom onze militairen in Bosnië, de Sinaï of waar dan ook aanwezig moeten zijn. Dat is vaak hun eigen vraag ook. Maar juist de militairen die we het ene moment als helden eren, worden het volgende moment verguisd. Zij verdienen morele steun uit~ de samenleving, zeker vanuit de kerken”.

Duw in de rug

Onlangs, tijdens de herdenking van het vijftigjarig bestaan, kreeg het PIT een stevige duw in de rug van de bevelhebber van de Koninklijke Luchtmacht, luitenant-generaal B. A. C. Droste. De moderne militair wordt teruggeworpen op zijn eigen verantwoordelijkheid. Het oude „’vertrouwde’ vijandsbeeld heeft afgedaan. Morele ondersteuning en maatschappelijke erkenning zijn van wezenlijk belang. De soldaat van vandaag moet ook weten wie achter hem of haar staat.

De hoogste luchtmachtofficier zei zelfs dat die steun en erkenning in de beroepskrijgsmacht nieuwe stijl meer nodig is dan ooit. Hij voegde er aan toe dat de activiteiten van het PIT van groot belang zijn, onder andere als een hoogstnoodzakelijke schakel tussen elke militair afzonderlijk en het thuis front. Vergeleken met een aantal jaren geleden is ons leger gehalveerd. De krijgsmacht stevent af op een totaal van 60.000 werknemers. Enerzijds wordt de soldaat steeds jonger. Hij mag al vanaf zijn zeventiende, tekenen. Anderzijds zijn er de oudere beroeps, die indertijd tekenden en daarbij uitgingen van de gedachte het vaderland, dan wel WestEuropa, te helpen verdedigen. Allen kunnen met een zekere regelmaat tot zes maanden worden uitgezonden over de hele wereld. Daarbij verrichten ze vaak taken die niet,echt helder zijn of waarvan het nut zeker niet direct zichtbaar is. Onder vooral de jongeren die uitgezonden worden, leven zingevingsvragen, leeft de Godsvraag, zo ervaren legepredikanten en het PIT.

Het PIT werkt nauw samen met de geestelijke verzorging in het leger, het protestants vormingscentrum voor de geestelijke verzorging Beukbergen, de organisatie Pro Rege (van de militaire tehuizen) en de stichting Christelijke hulpverlening militairen overzee. Deze stichting werkt onder het contingent van vrijwel altijd duizend Nederlandse militaire op Aruba en Curasao. In het bestuur zijn de participanten dan ook vertegenwoordigd.

Doelstellingen

Het PIT kent twee hoofddoelstellingen. In de eerste plaats wil de organisatie aandacht vragen voor de vaak moeilijke positie van de militair. Van Dijk: „Daarnaast willen we werken aan diens geestelijke bagage. Dat gebeurt op verschillende manieren. Elke soldaat, kerkelijk of niet, krijgt een zakbijbeltje, ontvangt pakketten met de feestdagen en ziet indirect wat van het werk terug. Dat laatste gebeurt omdat het PIT weer fondsen ter beschikking stelt van de participanten en waar nodig niet-gesubsidieerde activiteiten steunt”.

Vijftig jaar geleden waren het de kerken zelf die actie ondernamen om de militairen te ondersteunen. Nog steeds zenden ze legerpredikanten uit, die Defensie weliswaar bekostigt. Maar het budget staat onder spanning. De soldaten worden bovendien jonger, komen steeds meer uit onkerkelijke milieus, maar weten bij spanning en moeilijkheden wél de weg naar de legerpredikant te vinden. Deze kampt echter met het probleem dat de soldaten wel enig religieus besef hebben maar zeker geen duidelijk godsbeeld. De legerpredikant zien ze echter wel als aanspreekpunt. De steun die het PIT geeft, komt terecht bij elke militair, ongeacht zijn godsdienstige achtergrond.

Folders

De achterban van het PIT is breed. Hervormde gemeenten, 233 in getal, droegen het afgelopen jaar meer dan 80.000 gulden bij, 352 gereformeerde kerken een halve ton. Maar ook uit een twintigtal gereformeerde gemeenten en uit christelijke gereformeerde kerken komen bijdragen, naast acht andere kerken.

In het kader van de inkomstenombuiging gingen er deze week 700.000 folders de deur uit. Die zijn enerzijds bedoeld om de laatste landelijke collecte onder de aandacht te brengen. Anderzijds vraagt het PIT in de folder om begunstiger te worden, nu er geen collectanten meer langs de deur komen. Toegevoegd is een steunwaardigheidsveridaring van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Het PIT hoopt op een snelle en doeltreffende inkomstenombuiging.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 september 1997

Reformatorisch Dagblad | 28 Pagina's

PIT buigt inkomstenstroom om

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 september 1997

Reformatorisch Dagblad | 28 Pagina's

PDF Bekijken